Additional menu

Zware open keten oefeningen vergroten kans op kruisbandletsel

Letsel aan de voorste kruisband leidt vaak tot een vroege start van knie-artrose, ongeacht of het conservatief of operationeel wordt behandeld. De belangrijkste behandeling is dus preventie van letsels van de voorste kruisband. Er zijn specifieke oefeningen hiervoor, maar veel studies richten zich op de neuromusculaire component van deze trainingsprogramma’s. Weinig is nog bekend over het effect op de laxiteit bij gezonde mensen, ondanks dat dit een significante risicofactor is voor een voorste kruisband letsel. Er is weinig onderzoek naar gedaan omdat er in algemeen wordt aangenomen dat laxiteit niet te veranderen is. Toch is er in de literatuur bewijs dat mensen die bepaalde sporten uitvoeren een minder grote laxiteit van de VKB hebben dan andere mensen. In-vitro onderzoeken wijzen erop dat een gezonde VKB reageert op mechanische belasting door een toename in stijfheid en kracht en een toename in collageen expressie, net als andere weke delen rondom de knie. Open keten oefeningen van de knie extensoren (OKCKE-oefeningen) geven deze mechanische belasting. Het doel van deze studie was om het effect van verschillende vormen van OKCKE weerstandsoefeningen vast te stellen op VKB laxiteit bij mensen zonder knieklachten.

Methode

In dit prospectieve RCT werden mensen bij baseline en na 6 en 12 weken training gemeten. Van alle deelnemers werd gevraagd naar het niveau van huidige sportbeoefening via de Tegner Activity Scale (Tegner, 1985). De deelnemers waren gezond en hadden niet meer dan 3 mm verschil tussen links en rechts. Via EMG werd de activiteit van de laterale hamstrings tijdens VKB testen gemeten. Voor iedere knie werd een maximale laxiteitstest uitgevoerd.
Iedere deelnemer participeerde vervolgens in een 12 weken durende training met 3 sessies per week. Ze werden ingedeeld in 3 groepen; de eerste groep voerde 2 sets van 20 RM uit, groep 2 20 sets van 2 RM en groep 3 voerde isokinetische concentrische en excentrische oefeningen uit op 60° per seconde.

Resultaten

Uiteindelijk werden na 12 weken de gegevens verzameld van 26 mensen. De mensen in groep 2 hadden na 12 weken een significant grotere maximale manuele laxiteit dan de mensen in de andere twee groepen. De belasting in groep 2 was gemiddeld 33% van de BMI. In groep 1 was dat 14%. Bij mensen in groep 3 leidde een grotere belasting tot een afname in laxiteit.

Opmerkingen samenvatter

Open keten oefeningen voor de knie extensoren met een erg hoge belasting (2RM) kunnen leiden tot een vergroting van de laxiteit van de voorste kruisband. Dit effect is nog niet eerder vastgelegd in de literatuur en is belangrijk omdat een grotere laxiteit een vergroot risico vormt op voorste kruisbandletsel of een ander traumatisch knieletsel. Deze bevinding sluit aan bij onderzoek dat aantoont dat niet alleen immobilisatie maar ook suprafysiologische belasting de mechanische en structurele eigenschappen van een band vermindert. Wat dat betreft lijkt een trainingsbelasting met 20RM gunstiger te zijn.

Bron: Barcellona, M.G., Morrissey, M.C.(2016). The effect of open kinetic chain knee extensor resistance training at different training loads on anterior knee laxity in the uninjured. Man Ther. Apr;22:1-8.

Samenvatter: Marjolein Streur
Redactie: Peter van Burken.

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Cursussen 2019

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 4 september 2019. Prijs 895,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 17 september 2019. Prijs 1295,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 3 oktober 2019. Prijs 1295,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 8 november 2019. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 11 december 2019. Prijs: 875,-...

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Data voorjaar 2020 volgen. Prijs 875,-...