9-17-zwakte gluteus en abductoren mogelijk oorzaak van gluteus tendinopathie_293555534

Zwakte gluteus en abductoren mogelijk oorzaak van gluteus tendinopathie

Gluteus tendinopathie (GT) is een musculoskeletale aandoening die het meest voorkomt bij vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. De aandoening wordt gekarakteriseerd door pijn op of rondom de trochantor major en deze is gevoelig bij palpatie. Pijnklachten nemen gewoonlijk toe tijdens lopen, traplopen en het liggen op de aangedane zijde. Hierdoor heeft het een grote impact op het dagelijks leven en fysieke activiteit. Behandeling van GT en de uitkomsten daarvan zijn wisselend en een optimale behandelstrategie is nog niet goed aangetoond.

De hypothese is dat spierzwakte in de gluteus minimus en medius zicht uiten in vergrote heup adductie. Door de vergrote adductie tijdens functionele activiteiten drukken de pezen van de gluteus minimus en medius tegen de trochanter major aan, waardoor pathologische veranderingen plaatsvinden. Oefentherapie en vermindering van de belasting van de pezen blijkt een effectieve strategie te zijn bij de behandeling van tendinopathie. Er is nog te weinig bewijs bij deze patiëntengroep of spierzwakte van de gluteii inderdaad een oorzaak is. Wanneer dit bekend is, kan er een goed oefenprogramma op gericht worden. Het primaire doel van de studie was om kracht van de heupabductoren te vergelijken tussen mensen met GT en gezonde mensen.

Methode

Vijftig mensen met unilaterale GT tussen de 35 en 70 jaar werden geïncludeerd. De patiënten hadden pijnklachten die ze minstens een 4 op een schaal van 10 gaven gedurende meer dan drie maanden en geen andere ziektes. De mensen die aan deze eisen voldeden ondergingen een fysiek onderzoek door een fysiotherapeut. Wanneer deze door middel van verschillende testen de klinische diagnose GT kregen, kregen ze een röntgenfoto en MRI om de diagnose te bevestigen. Daarnaast rapporteerden ze hoe lang ze al klachten hadden, hoe hoog de gemiddelde ernst van de pijn was en hoe hoog de ergste pijn was geweest gedurende de week ervoor.
De controlegroep bestond uit 50 gezonde mensen van dezelfde leeftijd en geslacht.

Resultaten

Bij baseline was het enige verschil tussen de groepen dat de mensen in de GT groep gemiddeld zwaarder waren en een hogere BMI hadden. De mediaan van duur van de symptomen was 24 maanden en de score voor de pijn van de afgelopen week was 5/10. Vierendertig (68%) participanten in de GT groep rapporteerden laterale heuppijn tijdens de test, maar de pijn was minder dan gerapporteerd over de laatste week. Maar 20% van deze mensen ervoeren de pijn beperkend voor hun maximale krachtsinspanning. Geen van de mensen in de controlegroep voelde pijn tijdens de test. Bij vergelijking van de patiënten met de gezonde groep, had de patiëntengroep significant minder kracht in de heup abductoren. Dit verschil was bilateraal te vinden, hoewel de kracht in het gezonde been groter was dan in het aangedane been.

Opmerkingen samenvatter

Het lijkt plausibel dat atrofie van de gluteus en heup abductoren kan leiden tot symptomatische GT, zeker gezien de chronische aard van de klachten en verergering van de klachten bij dagelijkse activiteiten als lopen en traplopen. Zwakte van de heupabductoren kan zowel een oorzaak als een gevolg zijn. Voor de praktijk is het van belang om niet de gezonde zijde als uitgangspunt te nemen voor de normale hoeveelheid kracht die geleverd kan worden. Het blijkt dus uit dit onderzoek dat ook van de gezonde zijde de kracht minder is dan van een vergelijkbaar gezond persoon. Het baseline verschil in BMI heeft wellicht ook iets te maken met de klachten. De auteurs suggereren dat door een hoger lichaamsgewicht de belasting op de pezen toe kan nemen. Het uitvoeren van spierversterkende oefeningen in de therapie bij GT lijkt geïndiceerd te zijn.

Allison, K., Vicenzino, B., Wrigley, T.V., Grimaldi, A., Hodges, P.W., Bennell, K.L. (2015). Hip Abductor Muscle Weakness in Individuals with Gluteal Tendinopathy. Med Sci Sports Exerc. Sep 28

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 8 november 2023. Prijs € 595,- …

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 10 januari 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 13 januari 2024. Prijs € 995,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 18 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 25 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 28 februari 2024. Prijs € 975,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 8 maart 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Data volgen 2024. Prijs € 1395,- Als…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px