11-2-Vooral psychosociale factoren voorspellen functionele beperkingen bij reumatoïde artritis_356573585

Vooral psychosociale factoren voorspellen functionele beperkingen bij reumatoïde artritis

De eerste zorg bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde reumatoïde artritis is de impact van de functionele beperkingen. Door de heterogeniteit van de ziekte zal de gebruikelijke zorg bij sommigen wel het gewenste effect opleveren, maar bij anderen niet. Het is belangrijk, maar ook een enorme uitdaging, om patiënten die een hoog risico lopen op ingrijpende beperkingen te identificeren. Een hoge ziekteactiviteit en andere ziekte-gerelateerde factoren spelen een rol, maar er is nog weinig aandacht voor de psychosociale factoren zoals depressie, die bij andere aandoeningen vaak voorspellers zijn van toekomstig functioneren. Bovendien is het van belang dat deze factoren door middel van een eenvoudig toepasbaar meetinstrument vastgesteld kunnen worden. In deze studie proberen de onderzoekers door middel van een holistische benadering waarin zowel psychosociale als traditionele klinische variabelen worden meegenomen te bepalen welke patiënten hoog-risico lopen op fysieke beperkingen na een jaar, om beslissen rond de behandeling te vereenvoudigen en te verbeteren.

Methode

In het Schotse Early Rheumatoid Arthritis cohort worden sinds 2011 alle patiënten met nieuw gediagnosticeerde reumatische artritis of ongedifferentieerde artritis gevolgd. Patiënten worden iedere zes maanden gezien, waarbij een set tests worden afgenomen. De belangrijkste uitkomst voor deze studie was de functionele mogelijkheden, zoals vastgesteld door de Health Assessment Questionnaire (HAQ) disability index; een zelfrapportage meetinstrument over het fysiek functioneren. Verder werden naast de demografische gegevens ook gewicht, socio-economische status en werkstatus verzameld. Leefstijlvariabelen waren alcoholinname, rookgedrag, depressie en angst (op de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). De ziekte-activiteit werd vastgesteld door middel van de Disease Activity Score in achtentwintig gewrichten en de mate en duur van ochtendstijfheid werden vastgelegd. In het laboratorium werd de ziekte-activiteit aan de hand van verschillende markers vastgesteld.

Resultaten en opmerkingen samenvatter

Er namen bij baseline 1.140 mensen tussen 22 en 86 deel aan het onderzoek, waarvan 592 mensen na een jaar de follow up invulden. Bij baseline rapporteerde 60,7% van de mensen functionele beperkingen, een jaar later was dat 36,7%. Vijf factoren bleken voorspellend voor de functionele beperkingen: absentie op het werk, overgewicht, hoge mate van beperkingen bij baseline, depressieve gevoelens en angstgevoelens.
Uit deze analyse blijkt dat vooral psychosociale factoren voorspellend zijn voor het fysieke functioneren na een jaar, meer dan fysieke factoren. Andere benaderingen dan medische of farmacologische  behandeling werpen in de therapie wellicht meer vruchten af. Educatie, oefeningen en gedragsmatige therapie zouden effectieve preventieve interventies zijn voor deze groep patiënten.

Kronisch, C., McLernon, D.J., Dale, J., Paterson, C., Ralston, S.H., Reid, D.M., Tierney, A., Harvie, J., McKay, N, Wilson, H.E., Munro, R., Saunders, S., Richmond, R., Baxter, D., McMahon, M., Kumar, V., McLaren, J., Siebert, S., McInnes, I.B., Porter, D., Macfarlane, G.J., Basu, N.(2016). Brief Report: Predicting Functional Disability: One-Year Results From the Scottish Early Rheumatoid Arthritis Inception Cohort. Arthritis Rheumatol. Jul;68(7):1596-602

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 8 november 2023. Prijs € 595,- …

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 10 januari 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 13 januari 2024. Prijs € 995,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 18 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 25 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 28 februari 2024. Prijs € 975,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 8 maart 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Data volgen 2024. Prijs € 1395,- Als…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px