zelfcompassie

Senior women in late 80s.

Het effect van zelfcompassie op depressie bij chronische pijn

14-11-Zelfcompassie vermindert depressieve gevoelens bij chronische pijn_577136938

Zelfcompassie vermindert depressieve gevoelens bij chronische pijn

Pijnpatiënt geeft uitdrukking aan zelfcompassie.

Zelfcompassie bij chronische pijn vergroot het activiteitenniveau en vermindert depressie

12-04-Mensen met somatoforme aandoeningen hebben weinig zelfcompassie_1045826449

Mensen met somatoforme aandoeningen hebben weinig zelfcompassie

10-7-Zelfcompassie van patient is voorwaarde voor zelfmanagement_370698206

Zelfcompassie van patiënt is voorwaarde voor zelfmanagement

6_6_3_zelfcompassie-catastroferen-pijnpatiënt_68609167

Pijnpatiënt met zelfcompassie catastrofeert minder