spiritualiteit en gezondheid

Pijnpatiënten die zich verbonden voelt met het leven en daardoor minder pijn ervaart.

Spiritueel welzijn vermindert somberheid bij pijnpatiënten

De relatie tussen spiritualiteit, coping en pijn

Waarden, religie, spiritualiteit, en zingeving

Raakpunten tussen spiritualiteit en mentaal- en fysiek welzijn: actieve hoopvolle verbondenheid