Mensen met chronische lage rugpijn ervaren minder ernst van de pijn en een lagere pijnintensiteit na een mindfulnesstraining. Bij mensen die geen interventie kregen, namen beide maten juist toe. Dat blijkt uit onderzoek onder 36 mensen. Voor fysiotherapeuten die mindfulness training aanbieden is dit goed nieuws. Chronische pijn is een ervaring die niet alleen betrekking…

Lees meer

Aspecifieke lage-rugpijn kent geen aanwijsbare oorzaak en wordt gezien als pijn en/of discomfort in de lage-rug, met of zonder uitstraling naar de onderste extremiteit. Het wordt door de World Health Organisation (WHO) gezien als een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen, met persoonlijke, sociale en economische gevolgen. Het is bekend dat het ontstaan van lage-rugpijn multifactorieel…

Lees meer

Actieve interventies bij chronische lage rugpijn geven betere resultaten dan passieve interventies. Beweegvormen zoals Pilates, stabilisatie/motorische controle-oefeningen, weerstandstraining en aerobe trainingsvormen, zijn effectiever dan passieve interventies in het verminderen van pijn, verbeteren van fysiek functioneren en ervaren van grotere mentale gezondheid. Op de uitkomstmaat rugpijn lijkt Pilates de beste resultaten te geven. Passieve behandelingen zonder…

Lees meer

De interactie tussen somatische klachten en psychosociale factoren vraagt om een multidimensionale aanpak bij mensen met chronische lage rugpijn. Pijnstillers zijn niet altijd effectief en hebben mogelijk schadelijke bijwerkingen, vooral bij gebruik op lange termijn. Andere strategieën om met de pijn om te gaan zijn dus belangrijk. Richtlijnen benadrukken dat patiënten moeten worden aangemoedigd om…

Lees meer

Veel mensen met chronische lage rugpijn worden doorverwezen naar fysiotherapie. Binnen alle mogelijke behandelingsvormen is er weinig consensus over wat het meest effectief en kosteneffectief is. Interventies met een deels psychologische insteek lijken een goede methode te zijn, omdat daarin meerdere aspecten worden behandeld. Cognitieve gedragstherapie is een effectieve interventie bij chronische lage rugpijn en…

Lees meer

De laatste jaren is er meer aandacht voor musculoskeletale pijnklachten op verschillende locaties, in plaats van op één enkele plek in het lichaam. Vergeleken met één pijnlocatie heeft deze zogenoemde multisite musculoskeletale pijn ernstiger consequenties voor de kwaliteit van leven, beperkingen door pijn en functioneren, en het keert vaker terug. Ook bij jongeren komt deze…

Lees meer

Naar non-farmacologische behandelingen bij lage rugpijn is veel onderzoek gedaan. Therapieën als manuele interventies, educatie, cognitieve gedragstherapie en sporten lijken allemaal de symptomen van mensen met nonspecifieke lage rugpijn te verbeteren. Toch is het effect van al deze interventies matig en wisselend. Een specifieke interventie die grotere verbetering in pijn intensiteit behaalt, is er nog…

Lees meer