ouderen

Oude vrouw op evenwichtskoord.

Valpreventie in de eerstelijn

Oude vrouw komt terug van pilates.

Pilates versus krachttraining bij oudere vrouwen

Oude patiënte toont dankbaarheid aan fysiotherapeute in het verpleegtehuis.

Fysiotherapie en ergotherapie verhogen kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

Kleindochter oefent lopen met haar oma.

Familieparticipatie bij fysiotherapie haalbaar en zinvol

Fitte ouderen gezellig aan het joggen in de natuur.

Nooit te oud om te beginnen met matig tot intensief bewegen

Bananenschil op stoep vormt uitglijd gevaar voor ouderen.

Veilig uitglijden en struikelen als balanstraining bij ouderen

Oudere man met VR-bril op fiets.

Fietsen met cognitieve exergame vermindert kwetsbaarheid bij dementie

Sombere oudere vrouw in verpleeghuis die liever in haar eigen huis was.

Fysiotherapie aan huis kan opname in een verpleeghuis na een acute ziekenhuisopname voorkomen

Oudere dame die traint om sarcopenie te voorkomen.

Ouderen weten te weinig van sarcopenie. Een taak voor de fysiotherapeut?

Vrolijke fitte ouderen die de voordelen van dansante fysiotherapie ervaren

De voordelen van dansante fysiotherapie ten opzichte van wandelen bij ouderen

Slappe pantoffel aan voet van oude vrouw die wil gaan lopen.

Tips voor veilig schoeisel voor ouderen

Bedlegerige patiënte in ziekenhuis die nog geen instructie om te bewegen heeft gehad.

Fysiotherapeutisch advies om fysiek actief te blijven tijdens een ziekenhuisopname helpt