fysieke inactiviteit

Man doet op zijn werk een ontspanningsoefening achter zijn laptop.

Heart Rate Variability feedback bij stressgerelateerde problematiek

Jonge dame sedentair op de bank aan het werk.

Zelfs één dag sedentair leven heeft al negatieve invloed op hartritmen

Zwaar vermoeide student 's avonds achter zijn laptop.

HRV-Biofeedback vermindert burn-out klachten bij studenten

Best-evidence revalidatie na operatie aan enkelbanden

Veel zitten verhoogt het risico op vroegtijdig overlijden

Verbeelding verhoogt de intrinsieke motivatie tot sporten bij vrouwen die weinig bewegen en/of overgewicht hebben

Zazen, adem en hartvariabiliteit

Zazen, adem en hartvariabiliteit