exergame

Hurt senior woman felt on the ground on her back with both legs in the air outdoors - Cute old lady injured in the grass after slipping off her feet in the park - Weak elderly person suffering small accident in nature

Snelheid achteruitlopen als screeningsinstrument voor balans- en mobiliteitsproblemen

Oefenen samen met de huishoudelijke hulp

Two senior woman sitting chatting in a nursing home in North East of England. One has pink hair.

Betrouwbaarheid en validiteit van de checklist voor veilig gebruik van rollators bij mensen met dementie

Active senior man stands alone on lonely road between mountains. Older man of back walking on lonely highway

Afkappunten voor de Figure-of-8-Walk Test

Senior woman  holding  a towel and stretching while sitting on chair.

Valpreventie voor ouderen met cognitieve stoornissen

A female occupational therapist of Asian descent works with a cheerful senior female as she does exercises on an exercise ball. She is helping steady her as she holds her arms out.

Betrouwbare en valide meetinstrumenten voor het valrisico bij ouderen met dementie

Japanese senior adult women training with male instructor at boxing gym

Aansluiten bij onze patiënten met cultuur-geïnspireerde oefenprogramma’s

Senior man on a icy staircase

Dansen verbetert spiersynergie

senior woman lying on floor after fall accident with walker, caregiver is kneeling beside looking after her

Valpreventie voor zelfstandig wonende ouderen

Oude vrouw op evenwichtskoord.

Valpreventie in de eerstelijn

Bananenschil op stoep vormt uitglijd gevaar voor ouderen.

Veilig uitglijden en struikelen als balanstraining bij ouderen

Oudere man met VR-bril op fiets.

Fietsen met cognitieve exergame vermindert kwetsbaarheid bij dementie