Additional menu

Heeft Pursed Lip Breathing voordelen bij COPD?

Pursed Lip Breathing (PLB) is een ademhalingsstrategie die vaak spontaan gebruikt wordt door mensen met COPD om dyspnoe te verminderen. Deze techniek wordt vaak aangeleerd als onderdeel van de fysiotherapie, maar de exacte effecten zijn nog onduidelijk. In dit onderzoek bekijken de onderzoekers wat het effect is van het actuele gebruik van PLB op de trainingsprestatie, dyspnoe, ventilatoire parameters en zuurstofsaturatie tijdens het trainen van mensen met COPD.

Methode

In deze meta-analyse werden RCT’s geïncludeerd waarin patiënten met COPD pursed lip breathing als strategie aangeleerd kregen. De patiënten in de studies moesten ouder zijn dan 40 jaar en een bevestigde diagnose van COPD hebben. Mensen met andere pulmonaire aandoeningen, hartaandoeningen of neuromusculaire ziekten werden geëxcludeerd. De trainingsprestatie was de primaire uitkomst en dyspnoe, ventilatoire parameters en saturatie de secundaire.

Resultaten

Acht studies werden geïncludeerd, met in totaal 197 deelnemers. Alle studies vergeleken een oefenprotocol met PLB met hetzelfde protocol zonder PLB.

Trainingsprestaties

Vijf studies bekeken het effect van PLB op de trainingsprestaties. In twee van deze studies vond men dat mensen met PLB betere prestaties leverden dan zonder PLB. In drie studies vond men echter geen significante verschillen, op bijvoorbeeld de zes-minuten-wandeltest.

Dyspnoe

Dyspnoe werd gemeten in zeven onderzoeken, met verschillende meetinstrumenten. Vijf studies gebruikten de Borgschaal, twee studies de VAS. Geen van de studies vond een significant verschil in dyspnoe tijdens de oefeningen tussen mensen die wel en geen PLB gebruikten. Ook uit de berekeningen in de meta-analyse kwamen geen significante verschillen tussen het wel of niet gebruiken van PLB.

Ventilatie

Zes studies onderzochten ventilatoire parameters. Er werd een verlaging van het ademminuutvolume gevonden bij PLB ten opzichte van mensen die geen pursed lip breathing deden. Ook de ademfrequentie verminderde bij de mensen die PLB deden vergeleken met mensen die geen PLB toepasten tijdens de oefeningen. Vier studies bekeken het effect van PLB op dynamische hyperinflatie. Hier werden geen significante effecten gevonden, maar als mensen werden onderzocht tijdens ADL-handelingen (2 studies), bleek PLB wel dynamische hyperinflatie te helpen voorkomen tijdens handelingen als douchen, tillen en schoenen aantrekken.

Conclusie en opmerkingen

De voordelen van Pursed Lip Breathing zijn onduidelijk. Het kan tijdens oefentherapie de fysieke prestatie ondersteunen, maar er lijkt geen effect te zijn op dyspnoe. Er treedt een verlaging van ademminuut volume en ademfrequentie op, maar het voordeel daarvan is onduidelijk. PLB vermindert niet de hyperinflatie tijdens de fysieke training, maar mogelijk wel thuis tijdens ADL activiteiten. Jammer voor zowel de fysiotherapeut als de patiënt dat het inzetten van PLB tijdens fysieke trainingsactiviteiten vooralsnog weinig overtuigende voordelen lijkt te hebben.

Bron: Mayer, A.F., Karloh, M., Dos Santos, K., de Araujo, C.L.P., Gulart, A.A.(2017). Effects of acute use of pursed-lips breathing during exercisein patients with COPD: a systematic review and meta-analysis. Physiotherapy. Aug 31.

Foto bij artikel door Urbans / Shutterstock

 Samenvatter: Marjolein Streur
Redactie: Peter van Burken.

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Cursussen 2019

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 3 oktober 2019. Prijs 1295,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 8 november 2019. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 11 december 2019. Prijs: 875,-...

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 28 januari 2019. Prijs 1295,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Data voorjaar 2020 volgen. Prijs 875,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 6 mei 2020. Prijs 895,-...