Preventieprogramma geeft forse reductie in voorste kruisbandletsels bij jeugdvoetbalsters

Uit verschillende onderzoeken is duidelijk geworden dat vrouwen in niet-contactsporten 2 tot 8 maal zoveel voorste kruisband letsels (VKB letsels) hebben dan mannen. Een complete VKB-ruptuur veroorzaakt instabiliteit van de knie en secondair letsel aan menisci en kraakbeen. Bovendien komen als reactie op het kraakbeenletsel biochemische stoffenvrij die de kwaliteit van het kraakbeen verder ondermijnen. Het is bekend dat een groot aantal van de niet-contact VKB-letsels ontstaan in de deceleratiefase van een cutting manoeuvre waarbij endorotatie en een varus moment aanwezig zijn bij een 10-30° gebogen knie. De auteurs onderzochten of een neuromusculair en proprioceptief oefenprogramma VKB-letsel bij jeugdige vrouwelijke voetbalspeelsters kon voorkómen.

Methode
De onderzoekers vergeleken 1885 meisjes (97 teams) tussen de 14-18 jaar die deelnamen aan een specifiek oefenprogramma met 3818 meisjes (207 teams) die hun gewone programma draaiden. Er was geen random toewijzing, doordat in het preventieprogramma geïnteresseerde teams zich via een website konden aanmelden voor deelname. Coach en spelers zagen op een videoband het 20 minuten durende programma in de goede en foute uitvoering (zoals doorzakken bij landen in plaats van met gestrekte benen op platte voeten landen, genu varum voorkómen, en remmen-in-drie-stappen in plaats van in één stap). Het preventieprogramma ging vergezeld van aanvullende literatuur.

Het preventieprogramma bestond uit de volgende onderdelen:

  • Warming-up: van lijn naar lijn joggen, shuttle run, achteruit rennen. Elke oefening 1x 45 meter.
    Rekken van kuit, quadriceps, hamstrings, adductoren, en heupflexoren. Elke spier 2x30seconden.
    Spierversterken: walking lunges 2×18 meter, Russian hamstrings 30 sec, op de tenen van één voet staan 30x, links en rechts.
    Plyometrics: laterale sprongen, voorwaartse sprongen, op een been springen. Elke oefening 30 seconden over 5-15 cm hoge kegel. Verticale sprongen, ‘schaar’sprongen elke 30 sec.
    Sportspecifieke behendigheid: shuttle run, diagonaal run elke 1×35 meter, ‘bounding’ run 1x 45 meter.

De coaches noteerden de deelname van de spelers aan de trainingen en wedstrijden en verzamelden informatie over aard / ernst van eventueel knieletsel. Bij knieletsel (alleen de niet-contact letsels) vulde de speler een ‘knieletselvragenlijst’ in, met vragen naar het type letsel, duur, ontstaan, diagnose etc. De klinische criteria voor niet-contact VKB-letsel waren: ontstaansgeschiedenis, fysiek onderzoek door arts, en check via MRI en / of artroscopische procedure.

Resultaat
De resultaten zijn erg positief. In de getrainde groep vinden in twee jaar tijd slechts 6 VKB- letsels plaats tegenover 67 in de ongetrainde groep. Dit is een sterk statistisch significant verschil (P< .001). Deze resultaten zijn in overeenstemming met soortgelijke preventieprogramma’s bij skiërs, basketballer en voetballers.

Mandelbaum BR, Silvers HJ, Watanabe DS, Knarr JF, Thomas SD, Griffin LY et al. Effectiveness of a neuromuscular and proprioceptive training program in preventing anterior cruciate ligament injuries in female athletes: 2-year follow-up. Am J Sports Med 2005; 33(7):1003-1010

Meer van Psychfysio

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 2750+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2021

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 14 januari 2021. Prijs € 1295,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 9 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data volgen. Prijs € 895,- Inschrijven Bij...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 27 januari 2021. Prijs € 595,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 11 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 23 maart 2021. Prijs € 595,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 19 maart 2021. Prijs € 595,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 21 april 2021. Prijs € 895,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 9 juni 2021. Prijs € 875,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 18 mei 2021. Prijs € 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 april 2021. Prijs € 875,-...

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo