Pilates verbetert lichaamshouding bij vrouwen op middelbare leeftijd

Vrouwen op middelbare leeftijd ervaren vermindering in spierkracht en spiermassa. Een van de gevolgen daarvan is een achteruitgang in houding en daarmee een verhoogde kans op musculoskeletale klachten. Fysiotherapeuten kunnen hier een bijdrage leveren door oefenprogramma’s aan te bieden die deze achteruitgang en klachten helpen voorkomen. Om voldoende deelnemers voor deze oefengroepen te krijgen zal de fysiotherapeut een aantrekkelijk bewegingsprogramma moeten aanbieden. De Pilatesmethode is momenteel erg populair. Vooral vrouwen voelen zich tot deze methode aangetrokken. Het is verstandig dat fysiotherapeuten hun fysiotherapeutische doelstellingen proberen te behalen met markt aantrekkelijke producten. Pilates of Fysiopilates, is zo’n kansrijk product. De vraag is of fysiopilates effect heeft op de houding van vrouwen op middelbare leeftijd. De auteurs van dit artikel deden daar een onderzoek naar.

Methode

Aan dit onderzoek deden 36 vrouwen mee. 20 vrouwen namen deel aan de Pilatestraining en 16 vrouwen zaten in de controlegroep. Zij volgden geen fysieke training. De Pilates training duurde 12 weken. De lessen duurden ongeveer een uur.
De lichaamssamenstelling en de balans werd gemeten via de X-scan Plus II en een 3D scanner (model WB4, Cyberware). Met deze laatste scanner kon ook de houding geanalyseerd worden. De metingen werden direct voor- en na de trainingsperiode uitgevoerd.

Resultaten

In de controlegroep vonden tussen de voor en de nameting geen verandering in houding of lichaamssamenstelling plaats. In de Pilates groep treedt er wel een significante verbetering in houding op. De vrouwen staan meer gecentreerd en met een meer uitgestrekte houding. Het bekken staat minder ver voorover gekanteld en daarmee in een meer neutrale positie. Ook de lichaamssamenstelling verbetert bij de vrouwen in de Pilates groep. De spiermassa neemt significant toe terwijl de vetmassa significant afneemt. De verbetering in spiermassa correleert met de verbetering in houding.

Opmerking samenvatter

Eerder onderzoek toonde al aan dat Pilates een duidelijk effect heeft op spierkracht, coördinatie en op cardiovasculaire maten. Bovendien is het uitvoerbaar voor de al wat oudere deelnemer. Het huidige onderzoek laat zien dat ook de houding van de vrouwen op middelbare leeftijd verbetert. Deze verbeteringen in spierkracht en houding kunnen helpen om musculoskeletale klachten te voorkomen of te herstellen. Momenteel wordt Pilates meer en meer door fysiotherapiepraktijken aangeboden. Het is voor de deelnemer een aantrekkelijke oefenmethode. Bovendien kan de fysiotherapeut door goed omschreven aanpassingen van de oefening de belasting prima afstemmen op de patiënt. Bij Psychfysio opleidingen bieden we een opleiding aan tot Pilates trainer voor fysiotherapeuten. De Fysiopilates opleiding omvat negen hele dagen. De opleidingsdagen worden verspreid door het jaar gegeven met telkens één maand tussen de dagen. Dat maakt enerzijds dat de studiebelasting voor de deelnemende fysiotherapeut licht en mooi egaal verspreid is. En anderzijds geeft dit de fysiotherapeut ook de tijd om zichzelf fysiek in deze methode te ontwikkelen.

Lee, H. T., et al. (2016). “Effect of mat pilates exercise on postural alignment and body composition of middle-aged women.” J Phys Ther Sci 28(6): 1691-1695.

Foto bij artikel door Ravil Sayfullin / Shutterstock.

Meer van Psychfysio

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 2750+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2021

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 27 januari 2021. Prijs € 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 9 februari 2021. Prijs € 1295,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 11 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 19 maart 2021. Prijs € 595,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 23 maart 2021. Prijs € 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 april 2021. Prijs € 875,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 april 2021. Prijs € 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 21 april 2021. Prijs € 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 18 mei 2021. Prijs € 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 9 juni 2021. Prijs € 875,-...

Najaar 2021

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data najaar 2021 volgen. Prijs € 895,-...

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo