Women in the fitness center

Pilates reduceert bewegingsangst bij rugklachten

Mensen met chronische rugpijn die daarbij hogere mates van bewegingsangst hebben, gaan hier over het algemeen op twee manieren mee om. De ene groep gaat de angst aan, en vermindert daarmee langzaamaan de angst die samen gaat met de beweging. De andere groep gaat bewegingen vanuit de angst juist vermijden en wordt daarom steeds minder actief. Deze groep mensen lopen een 41% grotere kans op het ontwikkeling van fysieke beperkingen. Onderzoek wijst uit dat desensitisatie belangrijk is bij mensen met chronische musculoskeletale klachten. Pilates is een vorm van oefeningen die toegepast kan worden bij mensen met chronische lage rugklachten. Verschillende studies waarin Pilates wordt toegepast bij deze patiëntengroep rapporteren positieve resultaten op het verminderen van pijn en beperkingen en verbeteringen ten aanzien van kinesiofobie. In deze systematische review met meta-analyse evalueren de auteurs de effecten van Pilates op kinesiofobie bij mensen met chronische non-specifieke lage rugpijn.

Methode en resultaten

Alleen RCT’s werden geïncludeerd in dit onderzoek. De studiepopulaties waren bij alle studies volwassenen boven 18 jaar en de primaire uitkomst was kinesiofobie gemeten op de Tampa-schaal. Uiteindelijk werden 5 artikelen geïncludeerd in het review, waarvan 4 ook in de meta-analyse. De duur van de interventieperiode varieerde van 6 tot 12 weken. Twee studies gingen alleen over oefeningen op de mat, de andere studies gebruikten ook apparaten.  De controlegroepen kregen geen behandeling, of een educatieve folder mee. Eén studie vergeleek Pilates op de mat met Pilates met apparaten en had geen controlegroep. Deze studie werd niet meegenomen in de meta-analyse.

Drie studies vonden een significant beter effect van Pilates op de kinesiofobie dan geen of minimale behandeling. Eén studie vond geen verschil.  De vijfde studie zag een trend richting betere resultaten voor Pilates met apparaten dan alleen oefeningen op de mat, waaruit de onderzoekers concluderen dat Pilates met apparaten mogelijk beter effect heeft op de langere termijn.

Uit de meta-analyse bleek dat Pilates een gunstig effect heeft op het verminderen van kinesiofobie bij mensen met chronische lage rugpijn, ten opzichte van een controlegroep.

Conclusie en opmerkingen

Deze review met meta-analyse laat zien dat er bewijs is van matige kwaliteit dat Pilates een gunstig effect heeft op kinesiofobie bij mensen met chronische non-specifieke lage rugpijn, vergeleken bij geen of minimale interventie. . De verbeteringen in bewegingsangst varieerden tussen een afname in score op de Tampa-schaal van 5,59 tot 1,76 en komt overeen met een vermindering van de bewegingsangst van gemiddeld 7,3%. Omdat er geen minimaal klinisch relevant verschil is vastgesteld voor deze lijst, is niet goed te concluderen of de afname klinisch relevant is. De auteurs merken op dat voor een goede behandeling van kinesiofobie ook pijneducatie en cognitieve oefeningen met geleidelijke blootstelling belangrijk is, en dat dit in de praktijk altijd aangeboden moet worden naast Pilates-oefeningen.

Voor een opleiding in Pilates specifiek gericht op fysiotherapeuten: zie Fysiopilates opleiding.

Bron: Domingues de Freitas, C., Araujo Costa, D., Carvas Junior, N., Tassoni Civiled, V. (2020) Effects of the pilates method on kinesiophobia associated with chronic non-specific low back pain: Systematic review and meta-analysis. Journal of Bodywork and Movement Therapies 24;3:300-306.

Foto bij artikel door Eva-Katalin / iStock

Meer van Psychfysio

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Najaar 2021

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 september 2021. Prijs € 1295,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 10 sept 2021. Prijs € 495,-…

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 14 september 2021. Prijs € 1295,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 15 september 2021. Prijs € 895,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 september 2021. Prijs € 1295,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 24 september 2021. Prijs € 595,-…

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 10 november 2021. Prijs € 595,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 24 nov 2021. Prijs € 595,-…

Nieuwe data volgen

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

4 dagen. Data voorjaar 2022 volgen. Prijs € 795,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Nieuwe data volgen. Prijs € 875,- Cursus…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2021. Prijs: € 875,-  …

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo