Additional menu

Pijneducatie combineren met fysieke training werkt bij chronische nekpijn

Er is bewijs dat fysieke training en ook pijneducatie gunstig kan zijn bij chronische aspecifieke nekpijn. De combinatie is echter nog niet onderzocht bij chronische nekpijn. De auteurs verwachten dat pijneducatie met fysieke training meer effect heeft dan pijneducatie alleen.

Methode

In dit onderzoek werden tweehonderd patiënten met chronische nekpijn random toegewezen aan een pijneducatie groep met fysieke training of aan een pijneducatie groep zonder fysieke training. Primaire uitkomst maat was de fysieke somscore op de SF-36. Daarnaast werd er een scala aan secundaire uitkomstvariabelen gemeten waaronder: kwaliteit van leven (EQ-D5), beperkingen nek (NDI), depressie (BDI), last van de pijn (PB), algemeen functioneren (PSFS), kinesiofobie (TSK), fysieke conditie, cervicale ROM, drukpijn drempel, cranio-cervicale flexie test, cervicale extensoren test, blikstabiliteit test, en de oogbewegingen test.

Interventies

 1. a) Pijneducatie: Alle patiënten namen één keer per maand deel aan een pijneducatie sessie van 1,5 uur. Het programma bestond uit vier sessies verspreid over vier weken. De inhoud richtte zich op het bevorderen van pijnmanagement, het begrijpen en accepteren van pijn, doelstellen, en het bevorderen van participatie aan sociale of werk gerelateerde activiteiten.
 2. b) Pijn educatie met fysieke training: de patiënten kregen nu naast de pijn educatie ook fysieke training bestaande uit acht sessies van dertig minuten met daarin progressieve oefeningen en graded fysieke training. Deze trainingen werden individueel op de patiënt afgestemd.
 • De progressieve oefeningen waren gericht op:
  • Functioneren van nek flexoren en extensoren,
  • Staande balans,
  • Oculomotorische training,
  • Neuromusculair functioneren van de schoudergordel.
 • De graded fysieke training bestond uit het uitvoeren van een zelfgekozen fysieke activiteit (bijv wandelen of fietsen). De duur werd gesteld op 20% onder de ingeschatte capaciteit. De duur werd om de twee weken met 20% verhoogd. De intensiteit van de training werd op 11-14 gehouden op een Borg schaal van 6-20.

De progressieve oefeningen moesten twee keer per dag uitgevoerd worden en de graded fysieke training drie keer per week. Bij de uitvoering van de interventies waren drieëndertig fysiotherapeuten betrokken en twee verpleegsters.

Resultaten

De somscore in fysiek functioneren van de SF-36 neemt in de pijneducatie groep met fysieke training significant meer toe dan in de controlegroep (alleen pijneducatie). Ook op de meeste secundaire variabelen doet de pijneducatie met fysieke training het beter dan de controlegroep.

Opmerkingen samenvatter

Pijneducatie leek veel belovend maar er zijn ook kritische geluiden. Dit onderzoek laat zien dat de voor de hand liggende combinatie van pijneducatie met fysieke training bij chronische nekpijn een verantwoorde keuze is. Het artikel geeft duidelijke suggesties over de wijze waarop een dergelijk programma opgebouwd kan worden.

Bron: Ris, I., Sogaard, K., Gram, B., Agerbo, K., Boyle, E., & Juul-Kristensen, B. (2016). Does a combination of physical training, specific exercises and pain education improve health-related quality of life in patients with chronic neck pain? A randomised control trial with a 4-month follow up. Man Ther, 26, 132-140. doi:10.1016/j.math.2016.08.004

© www.PsychFysio.nl
drs. P. van Burken

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 11 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 28 januari 2019. Prijs 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 6 mei 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 3 juni 2020. Prijs 875,-...