9-18-Patellofemorale pijn bij mannen mogelijk andere oorzaak dan bij vrouwen_253615144

Patellofemorale pijn bij mannen mogelijk andere oorzaak dan bij vrouwen

Bij mensen met patellofemorale pijn (PFP) zijn factoren als spierzwakte van de quadriceps, verstoorde activatie van de vastus medialis en verminderde knie flexibiliteit vastgesteld. Deze factoren zijn gebaseerd op de laterale beweging van de patella tijdens activiteiten. Behandelaars schrijven vaak krachttraining van de quadriceps voor, maar in veel gevallen is dit niet de oplossing voor het probleem. Een andere theorie van het ontstaan van PFP is een vergrote quadriceps hoek (Q-angle) door een veranderde heup beweging, waardoor een abnormaal bewegingspatroon in de patella ontstaat. De Q-angle wordt zowel beïnvloed door heup adductie en endorotatie. Gebaseerd op een systematisch review blijkt dat er in meerdere studies een zwakte in de heupabductoren en exorotatoren is bij vrouwen met PFP. Er is ook toenemend bewijs dat krachttraining van die spiergroepen positieve resultaten heeft. Hoewel PFP 2,2 keer zoveel voorkomt bij vrouwen als bij mannen, blijft PFP een veel gezien overbelastingsprobleem bij alle actieve volwassenen. Het primaire doel van dit onderzoek was om heupkracht te vergelijken bij mannen met en zonder PFP. Het secundaire doel was om vast te stellen of mannen met PFP een verminderde kniefunctie hebben ten opzichte van een gezonde controlegroep.

Methode

Zesenzestig mannen met PFP en 36 gezonde mannen namen deel aan het onderzoek. Inclusiecriteria waren dat ze minstens 3x per week gedurende 30 minuten sporten in de laatste 6 maanden. Isometrische kracht van de abductoren, endo- en exorotatoren en extensoren van de heup en de knie-extensoren werden gemeten met een hand held dynamometer tijdens gestandaardiseerde tests. Peak force werd gemeten in kilogrammen en beschreven als een percentage van het lichaamsgewicht.

Resultaten

Alle proefpersonen, onafhankelijk van welke groep, hadden vergelijkbare kracht in de spiergroepen rondom de heup. Mannen met PFP hadden wel 17% minder spierkracht in de knie-extensoren dan de gezonde mannen in de controlegroep en dit verschil was significant.

Opmerkingen samenvatter

De mannen met PFP lieten een verminderde spierkracht zien in de extensoren van de knie, maar niet in een van de geteste spiergroepen rondom de heup. De endorotatoren van de heup hadden bij mannen met PFP wel 13% minder spierkracht, maar dit verschil was niet significant. Ondanks de afwezigheid van significantie, kan dit verschil wel klinisch relevant zijn. Bij vrouwen is er veel bewijs dat spierzwakte rondom de heup meespeelt, maar wellicht is de zwakte van de extensoren voor de knie bij mannen wel relevanter. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of PFP bij mannen andere mechanische problemen een rol spelen dan bij vrouwen met PFP, waardoor bij mannen ook andere behandeldoelen gesteld moeten worden.

Bolgla, L.A., Earl-Boehm, J., Emery, C., Hamstra-Wright, K, Ferber, R. (2015). Comparison of hip and knee strength in males with and without patellofemoral pain. Phys Ther Sport. Aug;16(3):215-21

Over de auteur

Shanty Sterke

Fysiotherapeut/ bewegingswetenschapper/wetenschapsjournalist. Referent/samenvatter met specialisatie ouderen.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1400+ artikelen

Nieuwsbrief

Fysiotherapeut?(Vereist)

Voorjaar 2022

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 17 maart 2022. Prijs € 1295,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 1 april 2022. Prijs € 495,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 11 mei 2022. Prijs € 895,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 13 mei 2022. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 17 juni 2022. Prijs € 875,-…

Najaar 2022

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 22 september 2022. Prijs € 1295,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 24 september 2022. Prijs € 895,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 4 oktober 2022. Prijs € 1395,-…

crkbo_instelling_rgb
kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein