Ouderen zijn na heupfractuur thuis goed te trainen met matige tot zelfs intensieve trainingsvormen

De meerderheid van patiënten met een heupfractuur komt niet meer op hun oude niveau van functioneren terug. Revalidatie is daarom belangrijk, ook in de thuissituatie. De twee studies die gedaan zijn naar het effect van oefentherapie in de thuissituatie na een heupfractuur geven geen doorslaggevend bewijs. Er zijn aanwijzingen dat ouderen voor functioneel herstel op een hoge intensiteit moeten worden getraind. Het is nog niet bekend of patiënten na een heup fractuur ook op een hoge intensiteit zijn te trainen, zonder dat er complicaties optreden. Uit onderzoek blijkt ook dat depressie geassocieerd is met een vertraagd en minder compleet herstel van functioneren na een heupfractuur. Het huidige onderzoek wil kijken wat het verschil in effect is tussen aërobe training en krachttraining op de maximale kracht, 6 minuten wandel test, loopsnelheid en op zelfgerapporteerde fysiek functioneren. Bovendien wordt gekeken naar de rol van depressie op herstel.

Methode
De onderzoekers verdelen daarom 41 patiënten met een geconsolideerde of gefixeerde heupfractuur over drie groepen. De patiënten zijn ouder dan 65 jaar en hebben geen aandoening waardoor ze in de training minder belastbaar zijn (bijv hartfalen, CVA). De drie groepen zijn:

  • Aërobe training: getraind werd tussen de 65%-75% van de geschatte maximale hartfrequentie (220-leeftijd). Indien de hartslag niet goed te meten was is de Borg schaal gebruikt (‘matig’ tot ‘sterk’). Na 2-3 minuten warming-up moest de proefpersoon 20 minuten over de vloer wandelen of traplopen met de gewenste trainingsintensiteit. De armen mochten worden gebruikt als het lopen niet goed vol te houden was.
  • Krachttraining: de extensoren en abductoren van de heup en de extensoren van de knie, met een draagbare weerstand (zie Internet link). Getraind is op het 8 herhalingsmaximum. [3 sets van 8 herhalingen]. De weerstand is om de twee weken bijgesteld. Onderzoek toonde aan dat dit regiem tot krachttoename leidt bij ouderen.
  • Controle groep: een wachtgroep die op dat moment geen therapie kreeg.

De patiënten trainen de eerste twee maanden 2 maal per week thuis, de laatste maand 1x per week. De fysiotherapeut die de metingen doet is geblindeerd voor groepsdeelname van de patiënt. Vooraf en na 12 weken zijn de belangrijkste metingen gedaan. Acht patiënten vallen uit.

Resultaat
Tegen de verwachting in gaan alle groepen vooruit in kracht, 6 minuten wandel test, loop snelheid en fysiek functioneren. De beide trainingsgroepen doen het alleen op isometrische kracht beter dan de controle groep. Depressie heeft een negatief effect op de 6 minuten wandelafstand en de loopsnelheid. De therapietrouw aan het programma was erg hoog. In 95% van de sessies kon op de gewenste intensiteit worden getraind zonder dat pijn of kortademigheid dit verstoorde. De intensieve training lijkt dus veilig uit te voeren te zijn en kent een hoge therapietrouw. In de discussie melden de auteurs dat de groepen te heterogeen en te klein waren om groepsverschillen aan te kunnen tonen.

Internet
www.shuttlesystems.com

Mangione KK, Craik RL, Tomlinson SS, Palombaro KM. Can elderly patients who have had a hip fracture perform moderate- to high-intensity exercise at home? Phys Ther 2005;85(8):727-39

Over de auteur

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van Psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1400+ artikelen

Nieuwsbrief

Fysiotherapeut?(Vereist)

Voorjaar 2022

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 17 maart 2022. Prijs € 1295,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 1 april 2022. Prijs € 495,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 11 mei 2022. Prijs € 895,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 13 mei 2022. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 17 juni 2022. Prijs € 875,-…

Najaar 2022

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 22 september 2022. Prijs € 1295,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 24 september 2022. Prijs € 895,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 4 oktober 2022. Prijs € 1395,-…

crkbo_instelling_rgb
kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein