Ouderen zijn na heupfractuur thuis goed te trainen met matige tot zelfs intensieve trainingsvormen

De meerderheid van patiënten met een heupfractuur komt niet meer op hun oude niveau van functioneren terug. Revalidatie is daarom belangrijk, ook in de thuissituatie. De twee studies die gedaan zijn naar het effect van oefentherapie in de thuissituatie na een heupfractuur geven geen doorslaggevend bewijs. Er zijn aanwijzingen dat ouderen voor functioneel herstel op een hoge intensiteit moeten worden getraind.

Het is nog niet bekend of patiënten na een heup fractuur ook op een hoge intensiteit zijn te trainen, zonder dat er complicaties optreden. Uit onderzoek blijkt ook dat depressie geassocieerd is met een vertraagd en minder compleet herstel van functioneren na een heupfractuur. Het huidige onderzoek wil kijken wat het verschil in effect is tussen aërobe training en krachttraining op de maximale kracht, 6 minuten wandel test, loopsnelheid en op zelfgerapporteerde fysiek functioneren. Bovendien wordt gekeken naar de rol van depressie op herstel.

Methode

De onderzoekers verdelen daarom 41 patiënten met een geconsolideerde of gefixeerde heupfractuur over drie groepen. De patiënten zijn ouder dan 65 jaar en hebben geen aandoening waardoor ze in de training minder belastbaar zijn (bijv hartfalen, CVA). De drie groepen zijn:

  • Aërobe training: getraind werd tussen de 65%-75% van de geschatte maximale hartfrequentie (220-leeftijd). Indien de hartslag niet goed te meten was is de Borg schaal gebruikt (‘matig’ tot ‘sterk’). Na 2-3 minuten warming-up moest de proefpersoon 20 minuten over de vloer wandelen of traplopen met de gewenste trainingsintensiteit. De armen mochten worden gebruikt als het lopen niet goed vol te houden was.
  • Krachttraining: de extensoren en abductoren van de heup en de extensoren van de knie, met een draagbare weerstand (zie Internet link). Getraind is op het 8 herhalingsmaximum. [3 sets van 8 herhalingen]. De weerstand is om de twee weken bijgesteld. Onderzoek toonde aan dat dit regiem tot krachttoename leidt bij ouderen.
  • Controle groep: een wachtgroep die op dat moment geen therapie kreeg.

De patiënten trainen de eerste twee maanden 2 maal per week thuis, de laatste maand 1x per week. De fysiotherapeut die de metingen doet is geblindeerd voor groepsdeelname van de patiënt. Vooraf en na 12 weken zijn de belangrijkste metingen gedaan. Acht patiënten vallen uit.

Resultaat

Tegen de verwachting in gaan alle groepen vooruit in kracht, 6 minuten wandel test, loop snelheid en fysiek functioneren. De beide trainingsgroepen doen het alleen op isometrische kracht beter dan de controlegroep. Depressie heeft een negatief effect op de 6 minuten wandelafstand en de loopsnelheid.

De therapietrouw aan het programma was erg hoog. In 95% van de sessies kon op de gewenste intensiteit worden getraind zonder dat pijn of kortademigheid dit verstoorde. De intensieve training lijkt dus veilig uit te voeren te zijn en kent een hoge therapietrouw. In de discussie melden de auteurs dat de groepen te heterogeen en te klein waren om groepsverschillen aan te kunnen tonen.

Internet
www.shuttlesystems.com

Mangione KK, Craik RL, Tomlinson SS, Palombaro KM. Can elderly patients who have had a hip fracture perform moderate- to high-intensity exercise at home? Phys Ther 2005;85(8):727-39

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van Psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 8 november 2023. Prijs € 595,- …

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 17 november 2023. Prijs € 495,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 10 januari 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 13 januari 2024. Prijs € 995,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 18 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 25 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 28 februari 2024. Prijs € 975,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Data volgen 2024. Prijs € 1395,- Als…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px