Onvoldoende bewijs dat thoracale kyfose bijdraagt aan schouderaandoeningen

De thoracale wervelkolom speelt een rol bij de biomechanica van de schouder. Er is ongeveer vijftien graden mobiliteit in extensie nodig voor het volledige heffen van de armen, zowel bij jongere als bij oudere mensen. Thoracale kyfose van meer dan veertig graden wordt gezien als een factor die meespeelt bij schouderpijn. Ouderen met een vergrote kyfose blijken een verminderde elevatie te hebben en rotator cuff rupturen komen vaker voor bij mensen met een versterkte kyfose, zo laten eerdere onderzoeken zien. Er bestaan verschillende hypotheses over de bijdrage van kyfose aan schouderklachten. Eén veronderstelling is dat een kleine toename in thoracale kyfose bijdraagt aan een veranderde rustpositie van de scapula bij mensen zonder klachten. Als gevolg hiervan zou de meer inferieure en anterieure positie van het acromion zorgen voor een verkleinde subacromiale ruimte. Een andere hypothese is dat de curve van de thoracale wervelkolom de schoudergordel positie beïnvloedt en daarmee het myogene krachtenspel rond de schouder.
Deze hypotheses zijn vooral getest in pijnvrije populaties. Het impingement model ligt onder vuur, aangezien er nog meer mechanismes een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van schouderpijn, zoals mechanische overbelasting of leefstijlfactoren. Tegen de verwachting van veel fysiotherapeuten in toont een recente systematisch review dat er onvoldoende bewijs is voor de rol van scapula-oriëntatie bij het subacriomiale pijn syndroom.
Het doel van dit review is om opnieuw de huidige mate van bewijs vast te stellen tussen thoracale kyfose en schouderpijn, functie en range of motion en of er verschillen zijn tussen groepen mensen met en zonder schouderpijn.

Methode en resultaten

Tien artikelen over dit onderwerp werden geïncludeerd in deze review. Zowel observationele als experimentele studies kwamen in aanmerking. In totaal werden in de tien studies 2.794 mensen onderzocht. Zes studies gebruiken een cross-sectioneel design waarin thoracale kyfose werd vergeleken bij mensen met en mensen zonder schouderpijn. Vier studies namen meerdere metingen af bij verschillende mensen en keken of de mate van thoracale kyfose invloed had op de bewegingsuitslag van de schouder.
Na analyse van resultaten bleek er sterk bewijs dat een onderuitgezakte houding, waarbij de thoracale kyfose groter wordt, geassocieerd is met verminderde schouderflexie en -abductie bij participanten met en zonder schouderpijn. Tegen de verwachting in bleek er slechts een matige of zelf geen associatie te zijn tussen een vergrote thoracale kyfose en schouderpijn.

Opmerkingen samenvatter

Uit dit review van de beschikbare literatuur over de rol van thoracale kyfose bij schouderpijn, blijkt dat thoracale kyfose mogelijk geen belangrijke bron is bij de ontwikkeling van schouderpijn. Er is wel bewijs dat een vermindering van de kyfose een grotere bewegingsuitslag in de schouder mogelijk maakt, maar dit is gebaseerd op kleine studies, waarvan de klinische relevantie op de lange termijn onduidelijk is. Ook is het niet duidelijk of dit alleen te maken heeft met de thoracale kyfose, of dat ook de cervicale en lumbale lordose een rol spelen, evenals de scapulathoracale spieren. Onderzoeken van hogere kwaliteit zijn nodig om de rol van thoracale houding bij schouderpijn verder te onderzoeken.

Barrett, E., O’Keeffe, M., O’Sullivan, K., Lewis, J., McCreesh, K. (2016). Is thoracic spine posture associated with shoulder pain, range of motion and function? A systematic review. Man Ther. Dec;26:38-46.

Meer van Psychfysio

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Najaar 2021

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 september 2021. Prijs € 1195,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 10 sept 2021. Prijs € 495,-…

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 14 september 2021. Prijs € 1295,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 15 september 2021. Prijs € 895,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 september 2021. Prijs € 1295,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 24 september 2021. Prijs € 495,-…

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 10 november 2021. Prijs € 495,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 24 nov 2021. Prijs € 595,-…

Nieuwe data volgen

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

4 dagen. Data voorjaar 2022 volgen. Prijs € 795,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Nieuwe data volgen. Prijs € 875,- Cursus…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2021. Prijs: € 875,-  …

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo