Non-trust manuele technieken even effectief bij lage rugpijn als trust-technieken

Er zijn volgens de auteurs twee onderzoeken die aantonen dat trust manipulaties bij acute lage rugpijn meer pijnreductie geven dan non-trust manipulaties. De auteurs stellen echter dat de in die onderzoeken gebruikte non-trust technieken niet conform de gangbare inzichten plaatsvonden (bijv Maitland, Dutton, Cook). De auteurs zetten daarom zelf een RCT op.

Methode
Aan dit onderzoek deden 17 fysiotherapeuten mee uit 16 praktijken. De patiënten waren ouder dan 18 jaar. Ze moesten tijdens het onderzoek mechanisch te reproduceren lage rugpijn hebben. Gemiddeld hadden ze rond de 30 weken last van lage rugpijn. Bovendien betrof het patiënten die tijdens het passief accessoir bewegingsonderzoek al een verbetering in pijn of mobiliteit ervoeren. Uiteindelijk konden 149 deelnemers aan dit onderzoek geanalyseerd worden. De fysiotherapeut bepaalde zelf aan de hand van een dobbelsteen in welke groep de patiënt terecht kwam. Het oefenprotocol dat naast de manuele technieken aangeboden werd gold alleen voor de eerste twee sessies. Nadat de patiënt toegewezen was aan een trust of non-trust groep, kon de fysiotherapeut binnen deze interventie zelf kiezen voor de precieze vorm van uitvoering. Daardoor kreeg het klinisch redeneren/handelen een reële plaats. De fysiotherapeut moest zich daarbij laten leiden door de reproduceerbaarheid van de klachten op het exacte spinale niveau. Op die wijze werden de technieken niet aspecifiek aangeboden, maar juist zeer gericht afgestemd op de klacht van de patiënt. Na deze twee behandelingen kon de fysiotherapeut zelf bepalen welke therapie hij naast de gebruikte manuele therapie wilde inzetten. De trust-technieken bestonden uit sidelying rotational manipulation (Maitland, 1997; Cleland et al., 2009) en de supine anterior superior iliac spine thrust manipulation. De non-trusttechnieken bestonden uit passieve oscillatoire bewegingen binnen de fysiologische range van het gewricht (Maitland, 1997).

Metingen
De metingen werden op drie momenten gedaan: op baseline, na twee behandelingen, en na ontslag.

  • Pijn: Nummeric Rating Scale pijn.
  • Angst voor pijn/schade door bewegen: Fear Avoidance Beliefs Questionnaire work subscale (FABQ-w).
  • Beperkingen: Oswestry Disability Index (ODI) (Fairbank et al., 1980).
  • Zelf gerapporteerd herstel: schaal verloop van 0% tot 100%.
  • Indivuduele voorkeur van de fysiotherapeut: drie fysiotherapeuten hadden een persoonlijke voorkeur richting trust- technieken, acht fysiotherapeuten hadden een persoonlijke voorkeur voor non-trust technieken, en zes fysiotherapeuten gaven aan geen voorkeur te hebben.

Resultaten
De beide groepen gingen vooruit op pijn en beperkingen tussen baseline en tweede sessie, en tussen de tweede sessie en ontslag. Tussen de groepen bestond er geen verschil in effectiviteit op pijn of beperkingen. De voorkeur van de therapeut beïnvloedt significant de uitkomst op pijn en beperkingen.

Opmerkingen samenvatter
Dit onderzoek laat zien dat de non-trust technieken even effectief zijn als de trust technieken. Er was geen controlegroep die geen behandeling kreeg, de auteur vertrouwden erop dat eerder onderzoek afdoende aantoonde dat manuele technieken bij acute lage rugpijn werkzaam is. In de inleiding haalden ze daartoe de volgende auteurs aan: Airaksinen et al., 2006; Laerum et al., 2007.

Cook, C., Learman, K., Showalter, C., Kabbaz, V., & O’Halloran, B. (2013). Early use of thrust manipulation versus non-thrust manipulation: A randomized clinical trial. Man Ther, 18(3), 191-198.

Meer van Psychfysio

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 2750+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2021

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 27 januari 2021. Prijs € 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 9 februari 2021. Prijs € 1295,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 11 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 19 maart 2021. Prijs € 595,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 23 maart 2021. Prijs € 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 april 2021. Prijs € 875,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 april 2021. Prijs € 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 21 april 2021. Prijs € 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 18 mei 2021. Prijs € 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 9 juni 2021. Prijs € 875,-...

Najaar 2021

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data najaar 2021 volgen. Prijs € 895,-...

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo