Berichten

Schrijven over stressvolle gebeurtenissen en het effect op astma en reuma

De auteurs stellen in de inleiding van hun artikel dat er in toenemende mate bewijs is dat het rekening houden met de persoonlijke behoeften van de patiënt zowel psychologische als…

Verder lezen...

Emotionele intelligentie en zelfregulatie van de stemming

De auteurs definiëren emotionele intelligentie als een set van vaardigheden die bijdragen aan: de accurate inschatting en expressie van emoties bij/van zichzelf en anderen, de effectieve regulatie van emoties bij…

Verder lezen...

De attitude van de medische student voorspelt zijn attitude tijdens de stage

De auteurs omschrijven een humanistische arts als iemand die: de visie van de patiënt respecteert en zijn of haar mening in overweging neemt bij beslissingen over zijn gezondheid, oog heeft…

Verder lezen...

Lateralisatie en somatisatie: de linker- en rechter hersen hemisfeer

Zowel de psychodynamische- als sociale theorieën hebben ruim aandacht gehad als verklaringsmodel voor somatisatie. De biologische aspecten van somatisatie hebben relatief weinig aandacht gekregen. Cerebrale asymmetrie is een biologisch concept…

Verder lezen...

Hechting en psychosomatiek

Attachment theorie van Bowlby Een centraal innovatief punt binnen de attachment theorie van Bowlby is dat de behoefte van baby en kind om in de nabijheid van de moeder te…

Verder lezen...

Examenstress vertraagt wondherstel

Het herstellen van de barrièrefunctie tegen infecties ,na verwonding, door herstel van het epitheel, vraagt om een complex samenspel van gerekruteerde inflammatoire-, immuun- en weefselcellen. Stress kan de productie verminderen…

Verder lezen...

Communicatieve vaardigheden zijn in medische setting goed te trainen

Een groot aantal studies laten zien dat communicatieve vaardigheden aangeleerd kunnen worden, maar dat er in de loop van de tijd ook weer terugval kan optreden. Terugval in de kwaliteit…

Verder lezen...

Positieve stemming bevordert creatief probleem oplossen

Onderzoek toont dat personen waarbij, door het aanbieden van een snoepreep of het kijken van humoristische scènes, positief affect is geïnduceerd, beter op kaart-sorteer en woord-associatie testen scoren. Het lijkt…

Verder lezen...

Zijn de basis emoties universeel?

Er is een controverse of de basis emoties universeel zijn, zoals bijvoorbeeld Darwin veronderstelde, of aangeleerd en dus variabel voor verschillende culturen. Ekman en Friesen stelde al eerder dat het…

Verder lezen...

Het gebruik van fysieke activiteitmeters

Om de gezondheidvoordelen van bewegen te behalen adviseert men volwassenen doorgaans 30 minuten matig inspannende lichamelijke activiteit per dag (kinderen 60 minuten). Populaire pers en twee studies uit Japan stellen…

Verder lezen...

Emoties en affectieve stijl: hersenwerk?

Emoties worden vaak geconceptualiseerd als primitieve processen die gemedieerd worden door fylogenetisch oude subcorticale structuren (zie bijvoorbeeld Pazes 1937 en later McLean triune brain theory). Het blijkt echter dat ook…

Verder lezen...

Het doorgeven van emoties

Mensen delen emoties met elkaar. Voor dit delen zijn twee verklaringen: De cognitieve-motor theorie van expressie De cognitieve-motor theorie van expressie benadrukt dat een belangrijk deel van episodische informatie gecodeerd…

Verder lezen...

Psychosociale problemen detecteren

40% consulten mogelijke psychiatrische stoornis Bower plaatst in het bovengenoemde artikel enkele voor de psychosomatisch werkende fysiotherapeut interessante opmerkingen. In Engeland blijkt dat er tijdens 40% van de bij huisartsen…

Verder lezen...

De onuitgesproken agenda van de patiënt

Veel onderzoek in communicatie tussen arts en patiënt richt zich alleen op de informatie die tijdens het consult uitgewisseld wordt. Wat dan niet duidelijk wordt is wat onuitgesproken blijft. Vandaar…

Verder lezen...

Is geluk een bron voor gezondheid?

Met happiness, of subjectief welzijn, bedoelen de meeste onderzoekers een combinatie van een duurzame positieve gemoedstoestand, de afwezigheid van negatieve gemoedstoestanden en tevredenheid met het leven. (In dit excerpt vertalen…

Verder lezen...

De onvoorspelbaarheid van geruststelling na normale testuitslag

Het geruststellen van patiënten in één van de meest voorkomende interacties binnen de geneeskunde. In het algemeen veronderstellen gezondheidswerkers dat het duidelijk en begrijpelijk vertellen dat er bij het onderzoek…

Verder lezen...

Geruststellen na gastroscopy

Geruststelling is waarschijnlijk de meest gegeven psychosociale interventie in de geneeskunde maar het minst begrepen. Een aantal patiënten laten zich echter niet geruststellen en doen een groot beslag op de…

Verder lezen...

Informatie behoefte en informatie zoeken bij kanker patiënten

De onzekerheid, angst en het verlies bij patiënten met een diagnose kanker kan verlicht worden door adequate informatie. De meeste kankerpatiënten willen geïnformeerd worden over hun ziekte. In welke mate…

Verder lezen...

‘Slow Motion’, Mindfull bewegingsinstructies voor de fysiotherapeut gebaseerd op Tai Chi

Overzicht Welkom op deze gratis digitale cursus waarin wij nieuwe technieken ter bevordering van ontspanning aanbieden genaamd Slow Motion. Wij zijn Bas Hoendervangers, Annette van Rossem, Shoi-lan Mok en Lennert…

Verder lezen...

Zelfbehandeling van slaapstoornissen is mogelijk

De prevalentie van insomnia is 10% van de volwassen populatie. Ze komt meer voor bij ouderen en is geassocieerd met medische (bijv chronische pijn) en psychologische (bijv angst en depressie)…

Verder lezen...