Bekkenklachten na zwangerschap na 12 weken chronisch

Bekkenklachten tijdens de zwangerschap kunnen een grote invaliderende invloed hebben op het functioneren van de zwangere vrouw. In de meeste gevallen verdwijnt de bekkenpijn in de eerste weken na de bevalling, maar bij sommige vrouwen blijven de bekkenklachten langer bestaan. Vooral vrouwen die tijdens de zwangerschap aangeven pijn in de…

Lees verder

Positieve resultaten voor oefentherapie bij hyperkyfose

Hyperkyfose kan leiden tot pulmonaire problemen, vermindering van kwaliteit van leven, vergroting van valrisico, beperkingen in ADL-activiteiten, en een vergrote kans op vertebrale compressiefacturen. Hyperkyfose is een voorspeller voor mortaliteit, onafhankelijk van de onderliggende spinale osteoporose. Aangezien deze aandoening bij 20-40% van de ouderen voorkomt, is het dus een groot…

Lees verder

Een positief of negatief gevoel tijdens een inspanningstest voorspelt wie na 6 en 12 maanden nog fysiek actief is

In onderzoek naar de factoren die regelmatige sportbeoefening beïnvloeden, is vooral gezocht naar cognitieve, gedragsmatige en omgevingsfactoren. Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de emotionele factoren. De auteurs onderscheiden basis affect als zijnde een algemeen gevoel van prettig/onprettig of goed/slecht. Het betreft de valentie ( + of –…

Lees verder

Traction straight leg raise lijkt effectief bij rusteloze benen

De oorzaak van het Restless-Legs Syndrome (RLS) is nog onbekend, maar aangenomen wordt dat de symptomen een resultaat zijn van een verandering of irritatie van het centraal zenuwstelsel. De aandoening wordt meestal behandeld met medicijnen, die vervelende bijwerkingen kunnen hebben. Onderzoeken naar niet farmaceutische behandelmethoden zijn er weinig. De ‘traction…

Lees verder

Pilates met apparaten weinig effectiever bij lage rugpijn dan Pilates op de mat

Pilates kan op twee manieren uitgevoerd worden: met specifieke apparaten of alleen op de mat zonder apparaten. Pilates wordt vaak gebruikt bij de behandeling van lage rugpijn, maar onderzoeken naar de effectiviteit hiervan laten tegenstrijdige resultaten zien. De meeste clinical trials die tot op heden zijn uitgevoerd zijn gebaseerd op…

Lees verder

Fysiotherapie leidt tot gunstige resultaten bij eetstoornissen

Bij anorexia nervosa en boulimia nervosa staat naast het verstoorde eetgedrag een verstoord lichaamsbeeld en excessief sporten centraal. De behandeling van beide eetstoornissen is gericht op het verbeteren van het zelfvertrouwen en lichaamservaring. Fysiotherapie zou hierbij behulpzaam kunnen zijn. In de jaren ‘80 is al voorgesteld om fysiotherapie aan het…

Lees verder

Nog steeds geen bewijs voor het bestaan van symptoomsubstitutie

In de jaren 50-60 was symptoomsubstitutie nog een belangrijk thema binnen psychodynamische- en gedragsmatige benaderingen. Neurotische symptomen, bijvoorbeeld in de vorm van lichamelijke klachten, zouden volgens deze theorie ontstaan uit een conflict tussen (a) onbewuste verboden impulsen die onder drukt moeten worden en (b) het ego. Als je alleen de…

Lees verder

Patiënten met een somatofome pijnstoornis verwerken de emotionele dimensie van pijn sterker

Een somatoforme pijnstoornis (DSM IV) heeft een life-time prevalentie van 12,2%. De stoornis wordt regelmatig in verband gebracht met emotionele disregulatie. De auteurs van dit artikel veronderstellen dat patiënten met een somatoforme pijnstoornis een verhoogde activiteit hebben in hersenstructuren die betrokken zijn bij de emotionele dimensie van de pijnervaring. Dit…

Lees verder

Distractie test van de SIPS effectief bij het vaststellen van klachten aan het SI-gewricht

Problemen aan het sacro-iliacaal gewricht zijn een onderschatte oorzaak van rugpijn. Sommige onderzoeken suggereren van 13-30% van de rugklachten wordt veroorzaakt door het SI-gewricht. Er zijn veel provocatie testen voor dit gewricht beschreven, maar de diagnostische validiteit laat te wensen over. De gouden standaard voor de diagnose is het inbrengen…

Lees verder

Neurocognitieve oefeningen effectief bij schouder impingement syndroom

Verschillende therapeutische behandelingen en technieken laten goede resultaten zien bij schouder impingement syndroom. Neurocognitieve therapeutische oefeningen (NCTE) zijn echter nog niet beschreven bij het impingement syndroom en laten wel goede resultaten zien na een operatie aan de voorste kruisband. NCTE is gericht op het verbeteren van de hogere corticale functies…

Lees verder