Berichten

Burn-out bij sporters

Burn-out bij sporters

Burnout in de werksetting wordt gekenmerkt door een gevoel van ernstige emotionele uitputting, depersonalisatie (negatieve attitude naar cliënten), en incompetentie. Burnout is een syndroom. Dat wil zeggen een constellatie van…

Verder lezen...

Vergeven gunstig voor gezondheid en pijn

Recente reviews die de relatie tussen vergeven en gezondheid beschrijven stellen dat vergeven: een emotioneel gerichte coping strategie is die de gezondheid kan bevorderen. dit gunstige effect op de gezondheid…

Verder lezen...

Chronische vermoeidheid door een disbalans tussen inspanning en beloning, en door gebrekkige sociale steun

Chronische vermoeidheid kent veel oorzaken. Twee daarvan zijn slaapgebrek en psychologische werkstress. Eén van de manieren om werkstress te operationaliseren is met behulp van het effort-reward imbalance model. Mensen die…

Verder lezen...

Wat bepaalt goede aanpassingen van de ouders aan het hebben van een ziek kind?

Welke factoren bepalen of een vader of moeder zich psychologisch kan aanpassen aan een chronisch ziek kind? Zijn deze factoren verschillend voor vaders en moeders? Maakt het uit of het…

Verder lezen...

Psychiatrische aandoeningen en fibromyalgie

Fibromyalgie patiënten hebben naast de vele pijnpunten ook een scala aan andere klachten zoals, opvallende vermoeidheid, stijfheid, slaapstoornissen, cognitieve stoornissen, psychologische stress, parestesieen, hoofdpijn, genitourinaire klachten, spastisch darm syndroom, blaasstoornissen,…

Verder lezen...
Orthostatische intolerantie bij chronisch vermoeidheidssyndroom door hyperventilatie

Orthostatische intolerantie bij chronisch vermoeidheidssyndroom door hyperventilatie

Bij orthostatische intolerantie klaagt de patiënt over een aantal symptomen bij het rechtop staan, die weer verdwijnen als hij ligt. De symptomen bestaan uit licht in het hoofd zijn, vermoeidheid,…

Verder lezen...

Stressmanagement in de eerste lijn

Stressmanagement wordt in veel settings binnen de gezondheidszorg toegepast. De auteur van dit onderzoek evalueert de effecten van een stressmanagement programma binnen de eerste lijn huisarts geneeskunde in Australië. Zijn…

Verder lezen...
Pijn onderdrukken ongunstig voor catastroferende pijnpatiënt

Pijn onderdrukken ongunstig voor catastroferende pijnpatiënt

Catastroferen over pijn is geassocieerd met een sterkere reactie op acute pijn en een slechtere aanpassing aan chronische pijn. Deze patiënten richten zich te sterk op de negatieve emotionele dimensie…

Verder lezen...

De wilskracht en zelfsturing van de patiënt weer oppeppen door positieve emoties uit te lokken

Wilskracht inzetten om sturing te geven aan- of in je leven, betekent vaak dat je je moet beheersen om bepaalde gewoontes of automatische impulsen niet uit te voeren. Het proberen…

Verder lezen...

Verbeelden van bewegingen vanuit een intern perspectief is afgenomen op oudere leeftijd

Verbeelden en bewegen hebben veel met elkaar te maken. Uit onderzoek blijkt dat het verbeelden van bewegingen en het daadwerkelijk uitvoeren van bewegingen een gemeenschappelijke neuronale basis hebben. Het verbeelden…

Verder lezen...

Burnout patiënten hebben het vermogen verloren om door slapen te herstellen

In dit artikel onderzoeken de auteurs bij burnout patiënten de relaties tussen de slaapkwaliteit, herstel van vermoeidheid door slapen, en depressie. Het centrale symptoom van burnout is ernstige uitputting van…

Verder lezen...

Ook de kracht van de heupflexoren neemt toe door mentale krachtraining

Er zijn nu vele onderzoeken die aantonen dat het in verbeelding oefenen allerlei cognitieve en fysieke vaardigheden (skills) kan verbeteren. Het is echter nog niet volledig duidelijk of mentale training…

Verder lezen...

Virtueel lopen helpt paraplegische patiënten met chronische pijn

Meer dan de helft (65%) van de patiënten met een dwarslaesie hebben chronische pijn; eenderde daarvan heeft sterke pijnen. De pijn is moeilijk te behandelen. Het corticale model van pathologische…

Verder lezen...

Sportfysiotherapeuten aan het woord over therapietrouw in de sportrevalidatie

Het thema ‘therapietrouw van revaliderende sporters’ mag meer aandacht krijgen binnen de sportpsychologie. Volgens Brewer (1998) is de therapietrouw in de sportrevalidatie tussen de 40% en de 91%. De auteur…

Verder lezen...

Het onvermogen om emoties te verwoorden (alexithymie) is geassocieerd met burn-out

Sifneos lanceert begin jaren 70 de term ‘alexithymie’. Alexithymie betekent letterlijk ‘geen woorden voor emoties’. Mensen met dit persoonlijkheidskenmerk worden getypeerd door: Weinig fantasie, Slecht vermogen tot symbolisch denken, Moeite…

Verder lezen...

Spreken of schrijven over je levensdoelen werkt heilzaam

Eerder onderzoek toonde al dat schrijven over levenstrauma’s een gunstig effect heeft op psychologisch- en fysiek welzijn. De auteurs in dit onderzoek willen weten of het schrijven of praten over…

Verder lezen...

Stress voorspelt vertraagd herstel van radiculaire symptomen en functioneren na lumbale hernia

Het effect van conservatieve of operatieve behandeling van patiënten met radiculaire pijn op basis van intervertebrale discus hernia is zeer variabel. Diverse onderzoekers hebben daarom geprobeerd indicatoren te vinden bij…

Verder lezen...

Hebben psychologische zelfhulpboeken nut?

Voor elk mentaal probleem en voor elke levenskeuze is er een zelfhulpboek beschikbaar: de zelfhulp industrie is een goudmijn. Het succes is voor een gedeelte te verklaren door de relatief…

Verder lezen...

Verschillen tussen de westerse en boeddhistische kijk op lijden, stress en coping

In westerse culturen gaat men anders met stress om dan in boeddhistische culturen. Dat komt door belangrijke verschillen in denken tussen die maatschappijen. Deze samenvatting wil daar meer duidelijkheid in…

Verder lezen...

De relatie tussen spiritualiteit, coping en pijn

Veel mensen met chronische pijn maken gebruik van religieuze- of spirituele vormen van pijncoping, zoals bidden, hoop of spirituele steun zoeken. Het biopsychosociale model van pijn maakt aannemelijk dat geloofsopvattingen…

Verder lezen...