Berichten

Positieve stemming bevordert creatief probleem oplossen

Onderzoek toont dat personen waarbij, door het aanbieden van een snoepreep of het kijken van humoristische scènes, positief affect is geïnduceerd, beter op kaart-sorteer en woord-associatie testen scoren. Het lijkt erop dat positief affect het in verband brengen en integreren van divergent materiaal op een zinvolle, maar ongewone wijze bevorderd. Dit wordt door vele gezien…

Verder lezen ...

Zijn de basis emoties universeel?

Er is een controverse of de basis emoties universeel zijn, zoals bijvoorbeeld Darwin veronderstelde, of aangeleerd en dus variabel voor verschillende culturen. Ekman en Friesen stelde al eerder dat het universele zit in de relatie tussen de specifieke emotie en specifieke gezichtsexpressie, het cultuurspecifieke zit hem meer in de stimuli die de emoties kunnen uitlokken,…

Verder lezen ...

Het gebruik van fysieke activiteitmeters

Om de gezondheidvoordelen van bewegen te behalen adviseert men volwassenen doorgaans 30 minuten matig inspannende lichamelijke activiteit per dag (kinderen 60 minuten). Populaire pers en twee studies uit Japan stellen als norm 10.000 stappen per dag, gemeten met een pedometer. Onderzoek is gaande of dit voorstel voor alle populaties geldt. Het meten van lichamelijke activiteit…

Verder lezen ...

Emoties en affectieve stijl: hersenwerk?

Emoties worden vaak geconceptualiseerd als primitieve processen die gemedieerd worden door fylogenetisch oude subcorticale structuren (zie bijvoorbeeld Pazes 1937 en later McLean triune brain theory). Het blijkt echter dat ook relatief nieuwe structuren zoals de neocortex, meer specifiek de ‘anterior fore brain’, een belangrijke rol speelt bij de controle van emoties. Bovendien blijkt er belangrijke…

Verder lezen ...

Het doorgeven van emoties

Mensen delen emoties met elkaar. Voor dit delen zijn twee verklaringen: De cognitieve-motor theorie van expressie De cognitieve-motor theorie van expressie benadrukt dat een belangrijk deel van episodische informatie gecodeerd wordt in een non-verbale dynamische vorm, zoals: lichaamsbewegingen en houding, emotie gerelateerde viscerale of motorische veranderingen, anticipatoire en actuele lichaamsresponsen, ‘mimetic’ symbolen. Op deze dynamische…

Verder lezen ...

Psychosociale problemen detecteren

40% consulten mogelijke psychiatrische stoornis Bower plaatst in het bovengenoemde artikel enkele voor de psychosomatisch werkende fysiotherapeut interessante opmerkingen. In Engeland blijkt dat er tijdens 40% van de bij huisartsen afgelegde consulten bij de patiënt een mogelijke psychiatrische stoornis wordt gediagnosticeerd. Persoonlijke opmerking: men kan zich afvragen wat het voorkomen van psychiatrische klachten binnen de…

Verder lezen ...

De onuitgesproken agenda van de patiënt

Veel onderzoek in communicatie tussen arts en patiënt richt zich alleen op de informatie die tijdens het consult uitgewisseld wordt. Wat dan niet duidelijk wordt is wat onuitgesproken blijft. Vandaar dat men beter ook interviews met de arts en patiënt afzonderlijk buiten het consult kan afnemen om die te vergelijken met de inhoud van het…

Verder lezen ...

Is geluk een bron voor gezondheid?

Met happiness, of subjectief welzijn, bedoelen de meeste onderzoekers een combinatie van een duurzame positieve gemoedstoestand, de afwezigheid van negatieve gemoedstoestanden en tevredenheid met het leven. (In dit excerpt vertalen we happiness met ‘gelukkig-zijn’). Beïnvloedt ‘gelukkig-zijn’ gezondheid en andersom Er is tamelijk veel bewijs dat ‘gelukkig-zijn’ de objectieve gezondheid direct beïnvloedt: men leeft langer, positieve…

Verder lezen ...

De onvoorspelbaarheid van geruststelling na normale testuitslag

Het geruststellen van patiënten in één van de meest voorkomende interacties binnen de geneeskunde. In het algemeen veronderstellen gezondheidswerkers dat het duidelijk en begrijpelijk vertellen dat er bij het onderzoek geen afwijking gevonden is voldoende is om de patiënt gerust te stellen. Wanneer dat niet lukt schrijft men dit vaak toe aan neurose van de…

Verder lezen ...

Geruststellen na gastroscopy

Geruststelling is waarschijnlijk de meest gegeven psychosociale interventie in de geneeskunde maar het minst begrepen. Een aantal patiënten laten zich echter niet geruststellen en doen een groot beslag op de gezondheidszorg. Een cognitief model van health anxiety stelt dat angst over de gezondheid ontstaat door een combinatie van disfunctionele opvattingen over de ziekte en de…

Verder lezen ...

Informatie behoefte en informatie zoeken bij kanker patiënten

De onzekerheid, angst en het verlies bij patiënten met een diagnose kanker kan verlicht worden door adequate informatie. De meeste kankerpatiënten willen geïnformeerd worden over hun ziekte. In welke mate kan per patiënt en per ziektefase erg verschillen. Patiënten kunnen bij standaardinformatie verstrekking, die informatie negeren of vermijden. Zelfs als ze al veel over het…

Verder lezen ...

‘Slow Motion’, Mindfull bewegingsinstructies voor de fysiotherapeut gebaseerd op Tai Chi

Overzicht Welkom op deze gratis digitale cursus waarin wij nieuwe technieken ter bevordering van ontspanning aanbieden genaamd Slow Motion. Wij zijn Bas Hoendervangers, Annette van Rossem, Shoi-lan Mok en Lennert Muileboom (van links naar rechts). Deze gratis syllabus (inclusief beeldmateriaal) is gecreëerd in het kader van de afstudeerprojecten van de opleiding Fysiotherapie aan de Fontys…

Verder lezen ...

Zelfbehandeling van slaapstoornissen is mogelijk

De prevalentie van insomnia is 10% van de volwassen populatie. Ze komt meer voor bij ouderen en is geassocieerd met medische (bijv chronische pijn) en psychologische (bijv angst en depressie) condities. Minder dan 15% ontvangt behandeling voor zijn slaapprobleem, meestal krijgen ze medicatie. Twee metanalyse tonen de effectiviteit aan van stimulus controle therapie, slaap restrictie,…

Verder lezen ...