Berichten

VAS-pijn meet bij kanker en musculoskeletale pijn verschillende aspecten

Er is overweldigend bewijs dat de pijnervaring minimaal uit twee dimensies bestaat: sensorisch en emotioneel. Dat betekent dat als men de pijnintensiteit meet met een unidimensionele schaal zoals de Visual…

Verder lezen...

Jonge mannen zijn door gebrekkige psychologische bronnen vaker depressief bij chronische aandoening dan vrouwen

Een chronische aandoening is een bron van stress die een aanslag doet op het psychische welzijn van de patiënt. Depressie en depressieve verschijnselen zijn dan ook een bekend gevolg. Niet…

Verder lezen...

Ellis over krachtig aan jezelf werken

In dit artikel uit 1979 spoort Albert Ellis de cliënt aan hard aan zichzelf te werken en beschrijft hij hoe men dat kan bevorderen. De beschrijving die hieronder volgt is…

Verder lezen...

Zelfacceptatie is belangrijker dan zelfwaarde volgens Ellis

In dit artikel uit 1977 beschrijf Ellis zijn visie op zelfwaarde en zelfacceptatie. Wat nu volgt is een samenvatting van het artikel. Bijna alle autoriteiten op het gebied van de…

Verder lezen...

Albert Ellis beschrijft hoe hij op zijn drieëntachtigste met zijn lichamelijke beperkingen omgaat

In dit artikel beschrijft Albert Ellis een aantal van zijn lichamelijke aandoeningen en beperkingen en de wijze waarop hij daarmee omgaat. Ellis heeft in zijn leven een aantal lichamelijke gebreken…

Verder lezen...
Albert Ellis, pionier van de cognitief-gedragsmatige benadering overleden

Albert Ellis, pionier van de cognitief-gedragsmatige benadering overleden

Op 24 juli 2007 is Albert Ellis overleden. Hij is 93 jaar oud geworden. Albert Ellis was één van de grondleggers van de cognitief-gedragsmatige benadering. Daarom vinden we het gepast…

Verder lezen...
Compassie vermoeidheid bij jezelf voorkomen

Compassie vermoeidheid bij jezelf voorkomen

In dit artikel bespreken de auteurs de rol van compassie binnen een maatschappelijke werksetting, maar de informatie is ook zinvol voor fysiotherapeuten die met emotioneel geladen contacten werken Compassie is…

Verder lezen...

Eigeneffectiviteit verwachting rond pijn bepaalt de invloed van kinesiofobie

Het fear-avoidance model (Vlaeyen, e.a., 1995) stelt dat catastroferen over pijn tot angst voor bewegen en/of angst voor hernieuwd lestel leidt. Iemand kan op twee manieren op deze angst reageren:…

Verder lezen...

Vijandig verzet bij chronisch vermoeidheidssyndroom verhoogt kans op hyperventileren

De symptomen van hyperventilatie vertonen voor een deel gelijkenis met symptomen van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Het is volgens de auteurs daarom mogelijk dat een deel van de klachten van…

Verder lezen...

Met één goede vraag de actuele vermoeidheid meten: ‘hoe vermoeid voelt u zich op dit moment’

Een methode om de dagelijkse vermoeidheid te meten is de patiënt te vragen dit een aantal dagen in een logboek bij te houden. Daar is een eenvoudige maar valide methode…

Verder lezen...

Irritable bowel syndrome (IBS) en chronic pelvic pain (CPP) lijken één syndroom te zijn

Er zijn vele functionele syndromen beschreven binnen de geneeskunde. Wat opvalt is dat elke discipline zijn eigen functionele syndroom lijkt te hebben. Zo kent bijvoorbeeld de gastro-enteroloog het irritable bowel…

Verder lezen...

Pijn bij een ander zien geeft motorische terugtrekreactie

De auteurs vragen zich af of het zien van iemand die pijn heeft ons motorisch beïnvloed. Meer specifiek willen de auteurs weten of dit de motorische reactietijden op toenadering of…

Verder lezen...

De gunstige effecten van sportief bewegen op mentale gezondheid

De auteurs bespreken hier hun systematische review naar de effecten van fysieke activiteit op mentale gezondheid. Ze beschouwen hun artikel als een update. Sportief bewegen verbetert cognitief functioneren De algemene…

Verder lezen...

Positieve emoties versterken de psychologische veerkracht in stressvolle situaties

In dit artikel worden de processen rond de psychologische veerkracht van een persoon besproken. Het voordeel van veerkracht wordt belicht en aangegeven hoe die bevorderd kan worden Processen rond psychologische…

Verder lezen...

Aandacht voor de interesses van de patiënt versterkt deze interesses

Veel mensen houden hun goede voornemens, zoals meer bewegen, niet vol omdat ze er op een gegeven moment ‘geen zin meer in hebben’. Schijnbaar is het stellen van belangrijke doelen…

Verder lezen...

Optimisme en het verwerven van gunstige levensbronnen bevorderen elkaar positief in de tijd, en zo mentaal- en fysiek welzijn

Dispositioneel optimisme is de algemene verwachting dat de toekomst meer goede dan slechte dingen zal brengen. Optimisme is geassocieerd met positieve uitkomsten, zoals betere prestaties, grote kans om je doelen…

Verder lezen...

De Sport Motivation Scale-6 (SMS-6): een verbeterde versie van de SMS

De SMS-6 is gebaseerd op de self-determination theory van Deci en Ryan (1985). De oorspronkelijke vragenlijst van Pelletier uit 1995 kende echter een aantal validiteitproblemen. De auteurs ondernamen daarom een…

Verder lezen...

Het psychologisch risicoprofiel voor sportblessures

Naar schatting vinden er in Nederland jaarlijks 1,5 miljoen sportblessures plaats. Daarvan melden meer dan 170.000 zich aan bij een ziekenhuis. De maatschappelijke kosten (behandeling, werkverzuim) zijn aanzienlijk. Model van…

Verder lezen...

EMG-biofeedback veelbelovend bij fibromyalgie patiënten

Volgens de auteurs bestaat de beste aanpak van fibromyalgie uit een combinatie van fysieke, cognitieve en medicamenteuze interventies. Binnen dit kader is biofeedback een relatief nieuwe benadering van fibromyalgische klachten….

Verder lezen...

Bekkenbodem training vermindert niet alleen de stress incontinentie, maar verbetert ook seksueel functioneren

Seksuele problemen komen veel voor bij vrouwen met urine incontinentie. Vrouwen met urine incontinentie hebben vaak last van diverse klachten, zoals: urine verlies tijdens de geslachtsgemeenschap, nachtelijk urine verlies, recidiverende…

Verder lezen...