Mindfulness helpt bewegingsvoornemen om te zetten in daden

De intentie hebben om (sportief) fysiek actief te zijn heeft een correlatie met het daadwerkelijk fysiek actief zijn. Deze relatie is echter niet al te sterk omdat mensen vaak hun intenties niet omzetten in concreet gedrag: het blijft bij goede voornemens. Het voornemen vergeten is een vaak genoemde reden. Vandaar…

Lees verder

Behandeling van whiplash: is alleen advies genoeg?

Verschillende systematische reviews tonen aan dat meer dan de helft van de mensen met een whiplash meer dan 6 maanden na het ontstaan van de klachten nog steeds symptomen heeft, waarvan 30% ernstige pijn en beperkingen ondervindt. Naast het feit dat dit voor de patiënt een groot probleem is, brengt…

Lees verder

Verbeelding verhoogt de intrinsieke motivatie tot sporten bij vrouwen die weinig bewegen en/of overgewicht hebben

Het ontwikkelen van een gezonde leefwijze tijdens de jonge volwassenheid is erg belangrijk voor het volhouden van deze activiteit in de toekomst. Om gezondheidsgedrag succesvol te kunnen volhouden zijn een aantal zelfregulatie vaardigheden nodig, zoals doelen zetten, zelfmonitoring, problemen oplossen, zelfbekrachtiging, en positieve zelfspraak. Mentale verbeelding is een vaardigheid die…

Lees verder

Mindfulness training geeft grotere grijze stof dichtheid bij Parkinson patiënten

Langzaam maar zeker komt ook onderzoek naar de effecten van mindfulness training bij neurologische patiënten op gang. Het onderzoek van Pickut e.a. is het eerste onderzoek dat gunstige effecten van mindfulness training op de hersenen van parkinson patiënten aantoont. In dat onderzoek werden 27 patiënten met Parkinson random toegewezen aan…

Lees verder

Gaan we de computer inzetten om simulatiepijn te onderkennen?

Gezichtsuitdrukkingen nemen een grote plaats in binnen sociale interactie, door het uiten van emotie en pijn. Het subcorticale extrapyramidale systeem is verantwoordelijk voor de  spontane uitdrukkingen, het corticale pyramidale systeem voor vrijwillige uitdrukkingen. Het is heel moeilijk om het verschil tussen echte en onechte gezichtsuitdrukkingen te bepalen. Het doel van…

Lees verder

Klinische redeneren vanuit complexe pijnmodellen

Het Pain and Movement Reasoning Model (PMR-model) model geeft een overzicht van de factoren die bij musculoskeletale pijn betrokken zijn. Het model is sterk gebaseerd op de neuromatrix theorie van pijn en op moderne concepten van neuroplastische invloeden. Het model bestaat uit drie elkaar wederzijds beïnvloedende hoofdcategorieën (zie figuur): Centrale…

Lees verder

Mindfulness verbetert presteren door eerder maar bekoeld fouten te detecteren

Vanaf de schedel kan men elektrofysiologische metingen doen. Men meet dan bijvoorbeeld de elektrische activiteit in de hersenen op een geluidsprikkel. Men noemt dit Event-Related potential’s (ERP). Onderzoekers onderscheiden daar verschillende typen van potentialen in die verbonden zijn met verschillende hersenprocessen. Één van die typen is de Error Related Negative…

Lees verder

Pijnmodulatie profiel kan fysiotherapeut helpen de intensiteit van de therapie af te stemmen op de patiënt

De auteurs van dit artikel beschrijven het nut van het bepalen van een pijnmodulatie profiel (PMP). Een pijnmodulatie profiel wordt bepaald op basis van dynamische psychofysiologische stimulaties. Deze dynamische protocollen in het experimenteel oproepen van pijn inhibitie of pijn facilitatie voorspellen de klinische pijn beter dan klassiek statische parameters, zoals…

Lees verder

Massage bevordert de eigen-effectiviteit van de MS patiënt

Multiple sclerosis (MS) gaat met een aantal klachten gepaard waar massage mogelijk verlichting kan bieden. Te denken valt aan vermoeidheid, rigiditeit, musculoskeletale veranderingen, en emotionele veranderingen. Er is echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar het effect van massage bij MS. Enkele van de gerapporteerde effecten in onderzoeken zijn: Verbeterde…

Lees verder

Mindful-massage gunstig bij patiënten met matige depressie

Dat massage een gunstig effect heeft op stress en zelfs angst was al bekend. Minder duidelijk is of massage ook effect heeft op somberheid of depressie. Field, e.a. toonden in 2007 al aan dat total body massage bij rugpijn patiënten niet alleen effect had op pijn, angst en slaapstoornissen, maar…

Lees verder