Valpreventie voor zelfstandig wonende ouderen

In de New England Journal of Medicine beschrijven twee auteurs een casus van een 79-jarige vrouw die tijdens een jaarlijkse routine controle bij de dokter meldt dat ze het afgelopen jaar twee keer is gevallen. Aan de hand van deze casus beschrijven ze evidence based strategieën om het valrisico in…

Lees verder

Vermoeidheid en loopkwaliteit bij hardlopers

De biomechanica en kinetica van het hardlopen wordt vaak uitgelegd aan de hand van het ‘spring-mass model’. Dit model zoomt in op hoe de spieren tijdens het hardlopen elastische energie opslaan en teruggeven. Onder andere de beenstijfheid, verticale stijfheid en de stapvariabiliteit spelen hierin een rol. Deze factoren zijn zeer…

Lees verder

Karin van Teeffelen nieuwe docente bij de Mindful Fysiotherapeut

De cursus de Mindful Fysiotherapeut draait al vanaf 2014. In de loop van de jaren is de  Nederlandse fysiotherapie verrijkt met een paar honderd mindful fysiotherapeuten. Je vindt ze op deze kaart. Tjitske de Boer heeft meegeholpen de cursus te ontwikkelen voor het deel ‘mindful bewegen’ en heeft een bijdrage…

Lees verder

Dansante fysiotherapie bij COPD

Mensen met COPD hebben baat bij regelmatig bewegen, maar de therapietrouw is hierbij een probleem. De aanbevolen interventie voor deze behandelgroep is een combinatie van trainen onder supervisie van de fysiotherapeut en zelfstandig oefenen. Dit in combinatie met zelfmanagement en gedragsverandering. Dyspnoe, balans, functionele capaciteit, stemming en kwaliteit van leven…

Lees verder

Exergaming inzetten bij longrevalidatie?

Gamen met een Xbox 360® kan COPD-patiënten helpen om de lichamelijke conditie te verbeteren. Dat blijkt uit een studie waaraan 106 mannen en vrouwen tussen de 50 en 70 jaar met GOLD-2 en GOLD-3 meededen. De deelnemers, allen opgenomen in het ziekenhuis vanwege COPD, werden willekeurig over drie groepen verdeeld.…

Lees verder

De geforceerde actieve ‘Buckling Sign’: een nieuwe diagnostische test voor voorste kruisbandletsel?

Insufficiëntie van de voorstekruisband kan instabiliteit veroorzaken, waardoor het vaak lange tijd niet mogelijk is om te sporten. Testen zoals de voorste schuiflade test, Lachman test en pivot shift worden veelvuldig toegepast en worden gezien als het beste praktische middel om een voorste kruisband letsel te diagnosticeren. Bij het uitvoeren…

Lees verder

Emotie-regulatie bij mensen met medisch onverklaarde klachten

In het artikel van Okur Güney en collega’s dat we hier bespreken wordt nader ingegaan op somatic symptom and related disorders (SSD) en de verstoorde emotieregulatie. Somatic symptom and related disorders (SSD) is een categorie stoornissen beschreven in DSM 5. In DSM-IV werden dit nog ‘somatoforme stoornissen’ genoemd. Hierbij ging…

Lees verder

Bewegen ter preventie van griep of longontsteking bij ouderen

Het afweersysteem gaat na het 50ste levensjaar geleidelijk aan minder goed werken. Daardoor zijn ouderen eerder vatbaar voor infectieziekten. Maar wie fit is, is beter bestand tegen virussen. Regelmatig bewegen of sporten zou helpen om gespaard te blijven tijdens een griepgolf. In dit literatuuronderzoek vatten de auteurs twintig artikelen met…

Lees verder

Het piriformis syndroom; anatomie, diagnose en behandeling

Het piriformis syndroom is een vorm van ischialgie die wordt veroorzaakt door compressie van de nervus ischiadicus. De auteurs van het artikel dat we hier bespreken (Probst, e.a., 2019) deden hier een literatuur onderzoek naar. De prevalentie van ischialgie wordt geschat op 12-27%. Bij 6-8% van de gevallen komt dit…

Lees verder

De Moving Cycle en belevingsgericht werken

Het is voor fysiotherapeuten interessant om bewegen vanuit een breder perspectief te bekijken. Laten we heel breed starten: beweging is het meest kenmerkende aspect in het universum. Op alle niveaus, van sterrenstelsels tot subatomaire deeltjes en golven, en alles wat daartussen zit, is er beweging. Zelf de ruimte om je…

Lees verder