Examenstress vertraagt wondherstel

Het herstellen van de barrièrefunctie tegen infecties ,na verwonding, door herstel van het epitheel, vraagt om een complex samenspel van gerekruteerde inflammatoire-, immuun- en weefselcellen. Stress kan de productie verminderen van pro-inflammatoire cytokines die belangrijk zijn voor wondgenezing. Omdat de neutrofielenfunctie ook door stress vermindert, wordt de kans op infectie…

Lees verder

Communicatieve vaardigheden zijn in medische setting goed te trainen

Een groot aantal studies laten zien dat communicatieve vaardigheden aangeleerd kunnen worden, maar dat er in de loop van de tijd ook weer terugval kan optreden. Terugval in de kwaliteit van de communicatie treedt bij medische studenten vooral op in de jaren dat zij klinisch leren redeneren. Deze terugval kan…

Lees verder

Positieve stemming bevordert creatief probleem oplossen

Onderzoek toont dat personen waarbij, door het aanbieden van een snoepreep of het kijken van humoristische scènes, positief affect is geïnduceerd, beter op kaart-sorteer en woord-associatie testen scoren. Het lijkt erop dat positief affect het in verband brengen en integreren van divergent materiaal op een zinvolle, maar ongewone wijze bevorderd.…

Lees verder

Zijn de basis emoties universeel?

Er is een controverse of de basis emoties universeel zijn, zoals bijvoorbeeld Darwin veronderstelde, of aangeleerd en dus variabel voor verschillende culturen. Ekman en Friesen stelde al eerder dat het universele zit in de relatie tussen de specifieke emotie en specifieke gezichtsexpressie, het cultuurspecifieke zit hem meer in de stimuli…

Lees verder

Het gebruik van fysieke activiteitmeters

Om de gezondheidvoordelen van bewegen te behalen adviseert men volwassenen doorgaans 30 minuten matig inspannende lichamelijke activiteit per dag (kinderen 60 minuten). Populaire pers en twee studies uit Japan stellen als norm 10.000 stappen per dag, gemeten met een pedometer. Onderzoek is gaande of dit voorstel voor alle populaties geldt.…

Lees verder

Emoties en affectieve stijl: hersenwerk?

Emoties worden vaak geconceptualiseerd als primitieve processen die gemedieerd worden door fylogenetisch oude subcorticale structuren (zie bijvoorbeeld Pazes 1937 en later McLean triune brain theory). Het blijkt echter dat ook relatief nieuwe structuren zoals de neocortex, meer specifiek de ‘anterior fore brain’, een belangrijke rol speelt bij de controle van…

Lees verder

Het doorgeven van emoties

Mensen delen emoties met elkaar. Voor dit delen zijn twee verklaringen: De cognitieve-motor theorie van expressie De cognitieve-motor theorie van expressie benadrukt dat een belangrijk deel van episodische informatie gecodeerd wordt in een non-verbale dynamische vorm, zoals: lichaamsbewegingen en houding, emotie gerelateerde viscerale of motorische veranderingen, anticipatoire en actuele lichaamsresponsen,…

Lees verder

Psychosociale problemen detecteren

40% consulten mogelijke psychiatrische stoornis Bower plaatst in het bovengenoemde artikel enkele voor de psychosomatisch werkende fysiotherapeut interessante opmerkingen. In Engeland blijkt dat er tijdens 40% van de bij huisartsen afgelegde consulten bij de patiënt een mogelijke psychiatrische stoornis wordt gediagnosticeerd. Persoonlijke opmerking: men kan zich afvragen wat het voorkomen…

Lees verder

De onuitgesproken agenda van de patiënt

Veel onderzoek in communicatie tussen arts en patiënt richt zich alleen op de informatie die tijdens het consult uitgewisseld wordt. Wat dan niet duidelijk wordt is wat onuitgesproken blijft. Vandaar dat men beter ook interviews met de arts en patiënt afzonderlijk buiten het consult kan afnemen om die te vergelijken…

Lees verder

Is geluk een bron voor gezondheid?

Met happiness, of subjectief welzijn, bedoelen de meeste onderzoekers een combinatie van een duurzame positieve gemoedstoestand, de afwezigheid van negatieve gemoedstoestanden en tevredenheid met het leven. (In dit excerpt vertalen we happiness met ‘gelukkig-zijn’). Beïnvloedt ‘gelukkig-zijn’ gezondheid en andersom Er is tamelijk veel bewijs dat ‘gelukkig-zijn’ de objectieve gezondheid direct…

Lees verder