Zijn de basis emoties universeel?

Er is een controverse of de basis emoties universeel zijn, zoals bijvoorbeeld Darwin veronderstelde, of aangeleerd en dus variabel voor verschillende culturen. Ekman en Friesen stelde al eerder dat het universele zit in de relatie tussen de specifieke emotie en specifieke gezichtsexpressie, het cultuurspecifieke zit hem meer in de stimuli…

Lees verder

Het gebruik van fysieke activiteitmeters

Om de gezondheidvoordelen van bewegen te behalen adviseert men volwassenen doorgaans 30 minuten matig inspannende lichamelijke activiteit per dag (kinderen 60 minuten). Populaire pers en twee studies uit Japan stellen als norm 10.000 stappen per dag, gemeten met een pedometer. Onderzoek is gaande of dit voorstel voor alle populaties geldt.…

Lees verder

Emoties en affectieve stijl: hersenwerk?

Emoties worden vaak geconceptualiseerd als primitieve processen die gemedieerd worden door fylogenetisch oude subcorticale structuren (zie bijvoorbeeld Pazes 1937 en later McLean triune brain theory). Het blijkt echter dat ook relatief nieuwe structuren zoals de neocortex, meer specifiek de ‘anterior fore brain’, een belangrijke rol speelt bij de controle van…

Lees verder

Het doorgeven van emoties

Mensen delen emoties met elkaar. Voor dit delen zijn twee verklaringen: De cognitieve-motor theorie van expressie De cognitieve-motor theorie van expressie benadrukt dat een belangrijk deel van episodische informatie gecodeerd wordt in een non-verbale dynamische vorm, zoals: lichaamsbewegingen en houding, emotie gerelateerde viscerale of motorische veranderingen, anticipatoire en actuele lichaamsresponsen,…

Lees verder

Psychosociale problemen detecteren

40% consulten mogelijke psychiatrische stoornis Bower plaatst in het bovengenoemde artikel enkele voor de psychosomatisch werkende fysiotherapeut interessante opmerkingen. In Engeland blijkt dat er tijdens 40% van de bij huisartsen afgelegde consulten bij de patiënt een mogelijke psychiatrische stoornis wordt gediagnosticeerd. Persoonlijke opmerking: men kan zich afvragen wat het voorkomen…

Lees verder

De onuitgesproken agenda van de patiënt

Veel onderzoek in communicatie tussen arts en patiënt richt zich alleen op de informatie die tijdens het consult uitgewisseld wordt. Wat dan niet duidelijk wordt is wat onuitgesproken blijft. Vandaar dat men beter ook interviews met de arts en patiënt afzonderlijk buiten het consult kan afnemen om die te vergelijken…

Lees verder

Is geluk een bron voor gezondheid?

Met happiness, of subjectief welzijn, bedoelen de meeste onderzoekers een combinatie van een duurzame positieve gemoedstoestand, de afwezigheid van negatieve gemoedstoestanden en tevredenheid met het leven. (In dit excerpt vertalen we happiness met ‘gelukkig-zijn’). Beïnvloedt ‘gelukkig-zijn’ gezondheid en andersom Er is tamelijk veel bewijs dat ‘gelukkig-zijn’ de objectieve gezondheid direct…

Lees verder

De onvoorspelbaarheid van geruststelling na normale testuitslag

Het geruststellen van patiënten in één van de meest voorkomende interacties binnen de geneeskunde. In het algemeen veronderstellen gezondheidswerkers dat het duidelijk en begrijpelijk vertellen dat er bij het onderzoek geen afwijking gevonden is voldoende is om de patiënt gerust te stellen. Wanneer dat niet lukt schrijft men dit vaak…

Lees verder

Geruststellen na gastroscopy

Geruststelling is waarschijnlijk de meest gegeven psychosociale interventie in de geneeskunde maar het minst begrepen. Een aantal patiënten laten zich echter niet geruststellen en doen een groot beslag op de gezondheidszorg. Een cognitief model van health anxiety stelt dat angst over de gezondheid ontstaat door een combinatie van disfunctionele opvattingen…

Lees verder

Informatie behoefte en informatie zoeken bij kanker patiënten

De onzekerheid, angst en het verlies bij patiënten met een diagnose kanker kan verlicht worden door adequate informatie. De meeste kankerpatiënten willen geïnformeerd worden over hun ziekte. In welke mate kan per patiënt en per ziektefase erg verschillen. Patiënten kunnen bij standaardinformatie verstrekking, die informatie negeren of vermijden. Zelfs als…

Lees verder