De invloed van (ziekte)opvattingen bij rugpijn

Boven alles zijn mensen vooral denkende wezens. Opvattingen (beliefs) zijn basale en relatief gefixeerde ideeën over de aard van de realiteit. Ze worden gevormd vanaf de kindsheid en beïnvloed door ouders, scholing en cultuur. Sommige opvattingen zijn zeer algemeen, andere uiterst specifiek voor een bepaalde situatie. Ervaring kneden onze opvattingen…

Lees verder

Valse hoop door arts en patiënt in stand gehouden

De meeste patiënten met kanker willen hun diagnose weten en de kans op herstel (zie BMJ). Dat wil niet zeggen dat ze alle details en het meest slechte nieuws willen horen. Na een chemokuur vertonen nagenoeg alle patiënten met small cell longkanker valse hoop over hun herstel. De patiënt vertelt…

Lees verder

Hoe de patiënt tegen de medisch verklaring van zijn somatisatiestoornis aankijkt

De nomenclatuur van ziekten is ontwikkeld om de communicatie tussen artsen en gezondheidswerkers te bevorderen en is niet gericht op de patiënten. Goede communicatie wordt echter steeds belangrijker omdat patiënten willen participeren, terwijl de arts de traditie hoog wil houden dat hij zijn denken en bevindingen aan de patiënt uitlegt.…

Lees verder

Symptoomperceptie bij astma

Binnen één uur kan zich bij astma patiënten een levensbedreigende luchtweg obstructie ontwikkelen. Het accuraat waarnemen van symptomen om vervolgens de medicatie daarop aan te passen is mede daarom essentieel. Sommige patiënten hebben niet door dat de obstructie al begonnen is, anderen daarentegen ervaren benauwdheid zonder luchtwegobstructie. De risico’s van…

Lees verder

Willen patiënten wel betrokken worden bij beslissingen?

Er is sterk bewijs dat patiënten meer tevreden zijn en meer compliantie tonen als ze hun bezorgdheid en ideeën in de consultatie kwijt kunnen. Sommige auteurs menen daarom dat men de patiënt routinematig moet betrekken bij medische beslissingen die hem aangaan. De auteur onderzocht wat de voorkeur was van de…

Lees verder

‘Iets hebben om voor te leven’ beschermt mogelijk tegen borstkanker

Het is nog onduidelijk of psychosociale factoren bijdragen aan de ontwikkeling van borstkanker. Recente meta-analyses en overzichtsartikelen melden bijvoorbeeld geen bewijs of slechts een zwak effect van onderdrukte emoties en stressvolle levensgebeurtenissen op het ontstaan van borstkanker. Twee recente prospectieve studies van elke rond de 10.000 vrouwen laten ook tegenstrijdige…

Lees verder

De pijnpatiënt bevrijden uit zijn ingeperkte denken en bewegen

Deze samenvatting is een vrije bewerking van het artikel van Edwards (e.a.) 2006. Bewegen aanleren Bewegen aanleren, herleren of afleren (beïnvloeden) speelt een centrale rol binnen de fysiotherapie. De fysiotherapeut kan daarbij niet meer volstaan alleen maar naar stoornissen in functies te zoeken als verklaring voor het verstoorde bewegen. De…

Lees verder

Hoog intensieve aërobe training is zowel gunstig voor pijnreductie en beperkingen, als voor psychologisch welzijn van rugpatiënten

De diverse meta-analyses die ondertussen uitgevoerd zijn naar het effect van fysieke training op lage rugpijn geven vooralsnog geen eenduidige positief antwoord. Hoewel de rol naar het effect van matig intensieve aërobe training en intensieve krachtoefeningen wel onderzocht is is de rol van hoge intensiteit aërobe oefeningen nog niet onderzocht.…

Lees verder

Angst en de invloed op de communicatie tussen arts en patiënt

De manier waarop de arts en patiënt communiceren heeft significante impact op gezondheidsuitkomsten. Een veel genoemd model in dit verband is het patiënt-centered model dat contrasteert met het dokter-centered model. In het patiënt-centered model: staan de ideeën, verwachtingen van de patiënt centraal in de dialoog, zijn emoties net zo belangrijk…

Lees verder

Hechting en psychosomatiek

Attachment theorie van Bowlby Een centraal innovatief punt binnen de attachment theorie van Bowlby is dat de behoefte van baby en kind om in de nabijheid van de moeder te zijn een biologische drive is. Een drive die geselecteerd is door de evolutie, in plaats van geheel aangeleerd door het…

Lees verder