Geluk is met één vraag betrouwbaar en valide te meten

Niet alleen angst of depressie is te meten, maar ook geluk en levenstevredenheid. Geluk kan gemeten worden met diverse vragenlijsten. De meeste vragenlijsten bestaan uit meerdere items. Dit is echter niet efficiënt en het is daarom zinvol te zoeken naar een één-item schaal van geluk. Wat betreft de punten verdeling…

Lees verder

‘Niet aan de pijn denken’ is een slecht advies

Het is maar de vraag of niet aan de pijn proberen te denken een effectieve strategie is. Als je ergens niet aan probeert te denken dan is de kans groot dat je er juist aan denkt (Wenger, 1992, 1994). De vraag is of dit proces ook bij pijn speelt, want…

Lees verder

Is het wel of juist niet goed om je gevoel te volgen?

We verschillen in de mate waarin we onze gevoelens volgen. Dat wil zeggen: in de mate dat we onze gevoelens opmerken en er naar handelen. Zo gesteld lijkt het alsof de geneigdheid je gevoelens te volgen slechts één dimensie is. De auteurs in dit artikel stellen echter dat de neiging…

Lees verder

De eenvoudige oefeningen uit de positieve psychologie zijn effectief

In dit artikel bespreekt Seligman de ontwikkeling van positieve psychologie en spitst dit toe rond depressie. Het centrale idee is dat depressie niet alleen verlicht kan worden door het verminderen van negatieve symptomen maar ook door het bevorderen van positieve emoties, karaktersterktes, en een betekenisvol leven. Gezien de eenvoud van…

Lees verder

Neutrale- en relatief ongerichte aandacht (mindfulness) is gunstig bij chronische pijn

In essentie kunnen we dingen op de ‘automatische piloot’ doen en beleven, of kunnen we de dingen met aandacht doen. We spreken van mindfulness als we de dingen bewust en met aandacht observeren vanuit een psychologisch neutrale instelling (dus belangeloos en niet emotioneel gekleurd), en bovendien deze aandacht relatief breed…

Lees verder

Is bewegingsangst een goede voorspeller van functionele capaciteitstests?

Omdat pijn gerelateerde angst of bewegingsangst vaak in verband gebracht wordt met vertraagd oppakken van dagelijkse activiteiten of werkactiviteiten, mag men ook verwachten dat deze angsten de prestaties op functionele capaciteitstesten zal verminderen. De auteurs willen deze veronderstelling onderzoeken door te kijken of pijn gerelateerde angst de prestaties op drie…

Lees verder

Wat bepaalt goede aanpassingen van de ouders aan het hebben van een ziek kind?

Welke factoren bepalen of een vader of moeder zich psychologisch kan aanpassen aan een chronisch ziek kind? Zijn deze factoren verschillend voor vaders en moeders? Maakt het uit of het kind een levensbedreigende ziekte heeft of niet? In de huidige studie onderzoeken de auteurs 52 stellen van chronisch zieke kinderen…

Lees verder

Psychiatrische aandoeningen en fibromyalgie

Fibromyalgie patiënten hebben naast de vele pijnpunten ook een scala aan andere klachten zoals, opvallende vermoeidheid, stijfheid, slaapstoornissen, cognitieve stoornissen, psychologische stress, parestesieen, hoofdpijn, genitourinaire klachten, spastisch darm syndroom, blaasstoornissen, atypische borstpijn, inspanning intolerantie, orthostatisch hypotensie en tachycardie. Het komt vooral voor bij vrouwen van middelbare leeftijd. De etiologie is…

Lees verder

Orthostatische intolerantie bij chronisch vermoeidheidssyndroom door hyperventilatie

Bij orthostatische intolerantie klaagt de patiënt over een aantal symptomen bij het rechtop staan, die weer verdwijnen als hij ligt. De symptomen bestaan uit licht in het hoofd zijn, vermoeidheid, neurocognitieve stoornissen, misselijkheid, buikpijn, en kortademigheid. Er is geen medische verklaring (aandoening) aanwezig die de klachten kan verklaren. Veel patiënten…

Lees verder

Stressmanagement in de eerste lijn

Stressmanagement wordt in veel settings binnen de gezondheidszorg toegepast. De auteur van dit onderzoek evalueert de effecten van een stressmanagement programma binnen de eerste lijn huisarts geneeskunde in Australië. Zijn programma bestond uit 5 wekelijkse groepssessies van 1 uur, gebaseerd op de mindfulness training van John Kabat-zinn. De patiënten betaalden…

Lees verder