Acceptatie en commitment therapie (ACT) bij pijn online inzetten binnen de fysiotherapie

De behandeling van chronische pijn blijft problematisch. Ook binnen de fysiotherapie. Patiënten met chronische pijn worden gekenmerkt door overgevoeligheid, vermijding en catastroferen. Deze factoren moeten dan ook in de fysiotherapeutisch behandeling meegenomen worden. Dat kan binnen een cognitief gedragsmatige benadering. Als het gaat om vermijding en catastroferen dan is acceptatie…

Lees verder

Oefenen samen met de huishoudelijke hulp

Als de hulp in de huishouding ouderen ondersteunt om zelfstandig te oefenen, kan dat vallen en ziekenhuisopnames voorkomen. Dat blijkt uit een Frans onderzoek waaraan 35 ouderen deelnamen. De auteurs van dit artikel zochten uit of het haalbaar is dat huishoudelijke hulpen optreden als beweegcoaches, en wat het effect daarvan…

Lees verder

Risicofactoren voor het ontstaan van hardloopblessures

Doel van deze studie was het vinden van informatie over de risicofactoren voor het ontstaan van blessures aan de onderste extremiteiten in zowel het lopen van korte afstanden (maximaal 20km per week met een maximale trainingsafstand van 10km per trainingssessie) en lange afstand (meer dan 20km per week en langer…

Lees verder

Virtual Reality is een veelbelovend middel tegen chronische pijnklachten

Chronische pijn is een veelvoorkomend, complex en kostbaar probleem. Het is wereldwijd de hoofdoorzaak van invaliditeit. Chronische pijn wordt gedefinieerd als aanhoudende en/of terugkerende pijn langer dan drie maanden. Primaire chronische pijn wordt geassocieerd met significante emotionele distress en functionele invaliditeit die niet door een andere chronische aandoening verklaard kan…

Lees verder

Perfectionisme als kenmerk van patiënten met fibromyalgie

Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom dat vergezeld gaat met verschillende emotionele- en cognitieve problemen. Een psychologische component die hier uitspringt is perfectionisme. Perfectionisme, vaak aangejaagd door angst voor falen, kan leiden tot een hyperactieve leefstijl. Met deze leefstijl overschrijdt de patiënt zijn grenzen, wat tot meer functionele beperkingen en teleurstellingen…

Lees verder

Virtual reality met exoskelet bij de vroege revalidatie van CVA patiënten

CVA-patiënten kunnen te maken hebben met onder andere parese en spasticiteit in hun bovenste extremiteiten. Interventies gebaseerd op principes van neurorevalidatie zijn effectief gebleken bij de CVA patiënt om hun functionaliteit terug te krijgen. Er zijn momenteel nieuwe technologieën die de fysiotherapeut kan inzetten bij de revalidatie van een CVA-patiënt…

Lees verder

Uiten van emoties bij chronische rugpijn helpt

Vaak richt de behandeling van chronische lage rugpijn zich nog te veel op de vermeende onderliggende fysieke oorzaak van de pijn. Soms wordt dit aangevuld met psychologische ondersteuning. Maar zoals bekend is er bij aspecifieke chronische lage rugpijn vaak geen duidelijke fysieke oorzaak te vinden. Zelfs als er bijvoorbeeld een…

Lees verder

Pilates reduceert Cobb-hoek bij scoliose

Scoliose is een driedimensionale torsionale deformiteit van de wervelkolom en romp. In 80% van de gevallen betreft het een idiopathische scoliose. Een idiopathische scoliose is een scoliose met onbekende etiologie en dus niet geassocieerd met specifieke syndromen of congenitale- of neuromusculaire aandoeningen. De diagnose van ‘scoliose’ wordt gesteld op een…

Lees verder

Weerstandstraining in vroege en late stadia van kwetsbaarheid en sarcopenie

Sarcopenie en kwetsbaarheid zijn leeftijdsgebonden syndromen en hebben invloed op de kwaliteit van leven van ouderen. Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van lichaamsbeweging op kwetsbaarheid en sarcopenie. Toch is er een kennislacune. Weerstandstraining is een essentieel onderdeel van trainingsprogramma’s voor ouderen. Maar wat precies het effect…

Lees verder

Aandacht voor sensorische aspecten van pijn geeft verlichting

Afleiding vermindert in het algemeen de pijn. Terwijl aandacht schenken aan de pijn de pijn doorgaans vermeerdert. Maar niet altijd. Soms zie je dat mindful aandacht schenken aan de pijn de pijn juist vermindert. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld chronische pijnpatiënten waarbij de pijn relatief continu aanwezig is, en afleiding…

Lees verder