Emotie-regulatie bij mensen met medisch onverklaarde klachten

In het artikel van Okur Güney en collega’s dat we hier bespreken wordt nader ingegaan op somatic symptom and related disorders (SSD) en de verstoorde emotieregulatie. Somatic symptom and related disorders (SSD) is een categorie stoornissen beschreven in DSM 5. In DSM-IV werden dit nog ‘somatoforme stoornissen’ genoemd. Hierbij ging…

Lees verder

Bewegen ter preventie van griep of longontsteking bij ouderen

Het afweersysteem gaat na het 50ste levensjaar geleidelijk aan minder goed werken. Daardoor zijn ouderen eerder vatbaar voor infectieziekten. Maar wie fit is, is beter bestand tegen virussen. Regelmatig bewegen of sporten zou helpen om gespaard te blijven tijdens een griepgolf. In dit literatuuronderzoek vatten de auteurs twintig artikelen met…

Lees verder

Het piriformis syndroom; anatomie, diagnose en behandeling

Het piriformis syndroom is een vorm van ischialgie die wordt veroorzaakt door compressie van de nervus ischiadicus. De auteurs van het artikel dat we hier bespreken (Probst, e.a., 2019) deden hier een literatuur onderzoek naar. De prevalentie van ischialgie wordt geschat op 12-27%. Bij 6-8% van de gevallen komt dit…

Lees verder

De Moving Cycle en belevingsgericht werken

Het is voor fysiotherapeuten interessant om bewegen vanuit een breder perspectief te bekijken. Laten we heel breed starten: beweging is het meest kenmerkende aspect in het universum. Op alle niveaus, van sterrenstelsels tot subatomaire deeltjes en golven, en alles wat daartussen zit, is er beweging. Zelf de ruimte om je…

Lees verder

Fysiotherapie op afstand: werkt het?

Toen de omvang van de coronapandemie in maart dit jaar duidelijk werd, riep de World Confederation for Physical Therapy (WCPT) de beroepsverenigingen wereldwijd op om niet meer fysiek te behandelen, behalve in uitzonderlijke gevallen, en om niet-urgente behandelingen uit te stellen. Om de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met minder urgente…

Lees verder

Posteriore stretching bij het subacromiaal impingement syndroom

Het subacromiaal impingement syndroom (SIS) is de meest voorkomen oorzaak van schouderpijn en -disfunctioneren. Er zijn diverse behandelingen voorgesteld waaronder krachttraining en stretching. Posteriore schouder stijfheid (PSS) kan er toe leiden dat er een anteriosuperiore translatie van het caput humeri ontstaat in de fossa glenoidalis. Dit kan een subacromiaal impingement…

Lees verder

Zelfcompassie vermindert depressieve gevoelens bij chronische pijn

Bij chronische pijn is er steeds meer aandacht voor de rol van aandachtregulerende processen. Mindfulness is hier een voorbeeld van. Ook in Nederland zijn er een paar honderd fysiotherapeuten die mindfulness training aanbieden aan hun patiënten. Zowel bij chronische pijn als chronische ziekte lijkt mindfulness tot minder depressieve symptomen te…

Lees verder

Stabiliserende oefeningen versus yoga bij aspecifieke lage-rugpijn

Lage-rugpijn is een van het meest voorkomende gezondheidsprobleem in de hedendaagse maatschappij. Het heeft gevolgen voor de functionaliteit, kwaliteit van leven, het sociale leven en de sociaaleconomische status. Aspecifieke chronische lage-rugpijn heeft een multifactorieel ontstaan, waaronder psychosociale factoren. Behandeling kan dan ook uit diverse aspecten bestaan. Oefentherapie en beweging wordt…

Lees verder

Walking football veilig en gezond

Volwassen mogen sinds kort hun sporttrainingen in teamverband hervatten nu we langzaamaan uit de lockdown komen. Dat biedt perspectieven. De gezondheidsvoordelen van een recreatief potje voetbal zijn namelijk groot. Echter, voor ouderen zal deze sport vaak fysiek te zwaar zijn. Om die reden is zo’n jaar of tien geleden een…

Lees verder

Hoe heeft de Italiaanse fysiotherapie gereageerd op de coronacrisis?

De coronapandemie heeft ons vak de afgelopen maanden in korte tijd noodgedwongen drastisch veranderd. Italië, waar de uitbraak eind februari 2020 in Lombardije begon, is een van de zwaarst getroffen landen. In het fysiotherapietijdschrift van de American Physical Therapy Association beschrijven Italiaanse collega’s hun inzichten. Daarmee hopen ze een bijdrage…

Lees verder