Frequentie van actieve fysiotherapie belangrijk ter voorkoming van recidief aspecifieke lage-rugpijn

De etiologie en het onderliggende pathofysiologisch mechanisme van lage-rugpijn zijn tot op heden slecht begrepen. De relatie tussen anatomische veranderingen die zichtbaar zijn door middel van beeldvormend onderzoek en pijnklachten is zwak. Ook zijn er patiënten waarbij er radiografische afwijkingen zichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld discus degeneratie, maar die geen pijnklachten…

Lees verder

Het effect van zelfcompassie op depressie bij chronische pijn

Mild naar jezelf zijn en de motivatie om je klachten te verlichten, oftewel zelfcompassie, speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van depressieve gevoelens bij chronische pijn. Het vergroten van deze positieve componenten van zelfcompassie is belangrijk. Maar misschien is het nog wel belangrijker om de negatieve tegenhangers – zoals…

Lees verder

Aerobe training bij Covid-19 patiënten, een systematische review

Begin januari 2020 deed Covid-19 zijn intrede in de wereld. De uitbraak die lokaal als epidemie begon in China groeide in razendsnel tempo uit tot een wereldwijde pandemie. Het Covid-19 is een afsplitsing van de groep Coronavirussen. Het Coronavirus kan leiden tot ernstige longproblematiek met soms dodelijke afloop. Het grootste…

Lees verder

Metaforen en taalgebruik typerend bij chronische pijnpatiënten

‘Een mes tussen de ribben’, ‘alsof iemand een gat in mijn hoofd boort’, ‘mijn voet hoort niet bij mij’. Dergelijke metaforen gebruiken mensen om hun chronische pijnklachten te beschrijven. Verschillende aandoeningen blijken hun eigen typerende metaforen te hebben. Ook gaan metaforen niet zozeer over de intensiteit van de pijn, maar…

Lees verder

Het belang van oefenintensiteit in de revalidatie van chronische aspecifieke lage rugpijn

Chronische lage rugpijn is een van de meest voorkomende musculoskeletale problematiek die voorkomt in alle leeftijdsgroepen. Het leidt tot beperkingen, waardoor werkverzuim ontstaat en er hoge zorgkosten zijn. Van de mensen met chronische lage rugpijn is er slechts een klein deel waarbij er een specifieke oorzaak ten grondslag ligt aan…

Lees verder

Krachttraining bij perifere vaatproblemen

Krachttraining verbetert het loopvermogen bij patiënten met perifeer vaatlijden. Dat blijkt uit een meta-analyse van studies hiernaar. Perifeer vaatlijden is een atherosclerotische aandoening, meestal van de aorta en de slagaders in het bekken en de benen. Niet iedereen heeft daar per definitie last van. Bij sommigen uit de verminderde bloedtoevoer…

Lees verder

Psychologische inflexibiliteit remt effect pijnbehandeling

Verschillende systematische reviews en meta-analyses laten zien dat cognitieve gedragstherapie een effectieve behandelmethode is voor mensen met chronische pijn. In de wetenschappelijke wereld is er inmiddels consensus dat het resultaat van cognitieve gedragstherapie (CBT) verbeterd kan worden door vast te stellen welke individuele variabelen belangrijk zijn voor de uitkomst. Dit…

Lees verder

Ervaringen van patiënten en fysiotherapeuten met Pilates

Pilates heeft een snelle opkomst gemaakt. Tien jaar geleden stond de effectiviteit ervan als fysiotherapeutische interventie nog ter discussie. Nu is het een alom geaccepteerde interventie die veelvuldig wordt uitgevoerd en bewezen effecten heeft op het gebied van pijnmanagement, fysiek functioneren en kwaliteit van leven. Pilates kan op verschillende manieren…

Lees verder

Emotie-covariatie en psychologische flexibiliteit belangrijk bij chronische pijn

Het verband tussen chronische pijn en psychische onrust (distress) is uitgebreid bestudeerd. Hieruit komt naar voren dat acute pijn correleert met een toename in psychologische onrust. Niet alleen zorgt meer pijn voor meer psychische onrust, ook andersom is dit het geval. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. In dit artikel gaan…

Lees verder

Betrouwbaarheid en validiteit van de checklist voor veilig gebruik van rollators bij mensen met dementie

De aanschaf van een rollator lijkt een goede oplossing voor ouderen die problemen met lopen en het evenwicht krijgen. Maar voor mensen met dementie leidt het gebruik van een loophulpmiddel tot een wel drievoudige toename van het valrisico. In een verpleeghuis heeft zo’n 70 procent van de bewoners met een…

Lees verder