Berichten

Hoe je als fysiotherapeut je bewegingsaanbod kunt verrijken

Het is als fysiotherapeut niet altijd gemakkelijk om een patiënt in beweging te krijgen en in beweging te houden. Dat kan komen omdat de patiënt fysieke klachten en beperkingen heeft, waardoor bewegen eenvoudigweg belemmerd wordt. Het kan ook komen doordat de patiënt er motivationeel niet voor openstaat. Als fysiotherapeut probeer je met gesprekstechnieken en probleemgerichte…

Verder lezen ...

Neurodynamica en fysiotherapie: is zenuwspanning omstreden?

Neurodynamica wordt vaak toegepast om mechanosensitiviteit te beoordelen of als behandelinterventie. Als behandeling wordt neurodynamica toegepast om beweging te faciliteren tussen het zenuwstelsel en de direct omliggende weefsels of om de mechanische belasting te verminderen op het zenuwstelsel. Het doel is om de veranderde homeostasis van het zenuwstelsel weer te herstellen. Biomechanisch kan er onderscheid…

Verder lezen ...

Het Otago Oefenprogramma in het verpleeghuis

Kwetsbare ouderen die in een verpleeghuis wonen, hebben baat bij het Otago oefenprogramma. Kracht, mobiliteit en evenwicht verbeterden na een interventie van zes maanden in groepsverband. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan 111 kwetsbare ouderen van minstens 75 jaar deelnamen. Kwetsbaarheid is omkeerbaar als het in een vroeg stadium wordt opgespoord en behandeld. In West-Europese…

Verder lezen ...

Pilates verbetert bij kinderen de verdeling van de voetdruk

Bewegen is gezond. Zeker ook voor jonge kinderen. Elk kind wordt geadviseerd om minimaal 60 minuten per dag fysiek actief te zijn. Het bewegen is belangrijk voor de groei en ontwikkeling. Een van de voordelen van fysieke activiteit is dat de houdingscontrole verbetert. Tijdens fysieke activiteiten raakt het kind regelmatig uit balans, wat een oefenmoment…

Verder lezen ...

Somatoforme pijnstoornis, afwijzingssensitiviteit en de fysiotherapeutische relatie

Een somatoforme pijnstoornis betreft pijn bij afwezigheid van een fysieke aandoening of medische conditie. Psychologische factoren staan centraal in het ontstaan en de ernst van de pijnklachten. Feitelijk betreft het een combinatie van biologische en psychologische processen die spelen bij een somatoforme pijnstoornis. Sensitiviteit van afwijzing Het gevoel ergens bij te horen (partner, gezin, groep)…

Verder lezen ...

Myofasciale behandeling bij nekpijn

Nekpijn is een veelvoorkomende klacht en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Ieder jaar heeft 15-20% van de algemene populatie, 15-60% van de werkende populatie en 10-14% van de mensen die een auto-ongeluk heeft gehad, last van nekklachten. Nekpijn kan worden gezien als een myofasciaal pijnsyndroom. Hiermee wordt bedoeld dat er sprake…

Verder lezen ...

Een oefenprogramma gericht op de kracht van de heupabductoren bij osteoartritis van de knie

Biomechanische factoren spelen een belangrijke rol in het ontstaan en de progressie van osteoartritis van de knie. Vaak is er bij mensen die daar last van hebben sprake van zwakte in de heupabductoren; afgenomen isokinetische kracht, explosieve kracht en isometrische kracht. Mensen met een grotere zwakte van de heupabductoren ontwikkelen sneller knie osteoartritis. Als fysiotherapeut…

Verder lezen ...

Psychosociale interventies en het immuunsysteem

In deze tijd van COVID-19 is er veel aandacht voor het immuunsysteem; waarom worden sommige mensen ernstig ziek en waarom krijgen anderen te maken met long-COVID-19? Het immuunsysteem speelt een zeer belangrijke rol bij de verdediging tegen pathogenen en weefselbeschadiging. Hoe kunnen wij als fysiotherapeut met psychosociale interventies het immuunsysteem beïnvloeden en bijdragen aan gezondheid?…

Verder lezen ...

Leiden specifieke manipulaties tot positievere uitkomsten dan aspecifieke manipulaties?

Richtlijnen raden vaak aan dat spinale manipulaties gebruikt kunnen worden in de behandeling van klachten, echter is er onduidelijkheid over de snelheid, kracht en lokalisatie van de manipulatie. Binnen de manuele therapie heerst de overtuiging dat het belangrijk is om manipulaties op een zo specifiek mogelijke locatie toe te passen. De opleidingen zijn hier ook…

Verder lezen ...

Chronische nociplastische pijn in de fysiotherapeutische praktijk

De term ‘nociplastische pijn’ werd in 2017 geïntroduceerd door het IASP (International Association for the Study of Pain) als derde beschrijving van pijn naast nociceptieve en neuropathische pijn. Nociplastische pijn wordt gedefinieerd als: pijn die voortkomt uit veranderde nociceptie ondanks de afwezigheid van actuele of mogelijke weefselschade waardoor nociceptie ontstaat of aanwezigheid van ziekte of…

Verder lezen ...

Motiverende gespreksvoering zorgt dat chronische pijngroepen beter draaien

Er is een grote groep fysiotherapeuten die het biopsychosociale model daadwerkelijk in de praktijk neerzetten. Voor een deel werken ze één op één met chronische pijnpatiënten, maar er is ook een grote groep fysiotherapeuten die met groepen werken. Vaak zit er in die programma’s een stuk voorlichting over pijn, stress, bewegen en bijvoorbeeld voeding. En…

Verder lezen ...

Fysiotherapeut kan post- en preoperatief mindfulness aanbieden

Fysiotherapeuten zien met regelmaat patiënten na een totale gewrichtsartroplastiek. Een totale gewrichtsartroplastiek, veelal van knie of heup, blijft ondanks verbeteringen in technieken een pijnlijk gebeuren. Zo meldt bijvoorbeeld 20% van de patiënten na  totale gewrichtsartroplastiek nog chronische pijn. Bovendien is de kans verhoogd dat men opioïde pijnstillers gaat gebruiken, met verslavingsconsequenties tot gevolg. En hier…

Verder lezen ...

Een klinisch raamwerk voor de screening op gele vlaggen

Regelmatig wordt er geschreven over het belang van de toepassing van het psychosociale model binnen de fysiotherapie om psychosociale factoren (gele vlaggen) goed in kaart te brengen. Met name bij patiënten met musculoskeletale klachten blijkt dit in de praktijk nog erg weinig te worden gedaan, omdat fysiotherapeuten niet altijd goed weten hoe zij dit moeten…

Verder lezen ...

Oppervlakkige en diepe nekspieren reageren verschillend op instabiele motorische taken

Er wordt over het algemeen aangenomen dat de verschillende spierlagen in de nek ook verschillende functies hebben afhankelijk van de anatomische locatie en morfologische eigenschappen. De diepe spieren kunnen op een segmentaal niveau stabiliteit bieden waar de grotere nekspieren de nek als een blok kunnen bewegen en stabiliseren. Onder statische omstandigheden is dit onderscheid ook…

Verder lezen ...

Een dagelijkse wandeling vergroot de loopsnelheid

De loopsnelheid, paslengte en het aantal stappen per minuut zijn voorspellers voor een val. Veranderingen in het looppatroon van ouderen kunnen aanleiding zijn om een gerichte valpreventieve interventie in te zetten. Een beweeginterventie op maat met conditie-, balans-, kracht-, en flexibiliteitsoefeningen kunnen de kans op een val verkleinen. Maar voor ouderen die in een verpleeghuis…

Verder lezen ...

Verschillen in hardloopblessures tussen de man en de vrouw

Hardlopen is een populaire sport die over de hele wereld wordt beoefend. Zoals bekend is het doen van fysieke activiteiten en sport zoals hardlopen gezondheidsbevorderend en voorkomt het lichamelijke klachten (“Excercise is medicine”). Aan de andere klant staat hardlopen bekend als een zeer blessure gevoelige sport met een hoge prevalentie en hoge incidentie. Om blessurevrij…

Verder lezen ...

Goede voeding vermindert risico heropname ziekenhuis voor ouderen

Goede voeding met voldoende energie en voedingsstoffen, kan het risico op heropname in het ziekenhuis voor 65-plussers verminderen. Dat schrijven Noorse onderzoekers in het International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Het aantal patiënten dat binnen korte tijd na ontslag onverwachts opnieuw in het ziekenhuis belandt, kan iets zeggen over de kwaliteit van de…

Verder lezen ...

Mindfulness vermindert de invloed van aangeleerde pijnverwachtingen

Er is veel bewijs dat mindfulness interventies de pijntolerantie verhogen, het ongemak van de pijn verlagen en pijnsymptomen verminderen bij diverse chronische aandoeningen. Interessant is dat mindfulness interventies dat op een andere manier doen dan cognitieve interventies zoals; afleiding, onderdrukken, placebo en de pijn herkaderen. Deze cognitieve interventies hebben vaak een directe remming op het…

Verder lezen ...

Afwijkende kinematica tijdens alledaagse bewegingen bij chronische nekpijn

Dit onderzoek heeft cross-sectioneel gekeken naar het verschil in kinematica van de cervicale wervelkolom tussen gezonde participanten en patiënten met chronische nekpijn. De auteurs beargumenteren dat, op basis van een recent gepubliceerde systematic review, er meer onderzoek nodig is naar dit onderwerp. Ze stellen dat het in beeld brengen van de dynamische karakteristieken van cervicale…

Verder lezen ...

Snelheid achteruitlopen als screeningsinstrument voor balans- en mobiliteitsproblemen

De snelheid van achteruitlopen meten is een manier om te screenen op balans- en mobiliteitsproblemen. Gaat dit te langzaam? Dan kan dat wijzen op het begin van de achteruitgang in functioneren van zelfstandig wonende ouderen. Dat is een conclusie van Amerikaanse onderzoekers in het J Geriatr Phys Ther. In het dagelijks leven komen ouderen genoeg…

Verder lezen ...