Additional menu

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-

Inschrijven

Motivationeel interviewen van William Miller en Stephen Rollnick staat momenteel sterk in de belangstelling. Het is bekend dat de patiënten zelden tot gedragsverandering zijn aan te zetten door ze te vertellen hoe onverstandig het gedrag is. Motivationeel interviewen is een beproefde methode die volledig gericht is op het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie van de patiënt. De methode is niet alleen toepasbaar voor het aanzetten tot meer bewegen, maar ook om de patiënt anders met zijn (pijn)klachten en stressoren om te laten gaan. Oplossingsgericht coachen van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg sluit prima bij de benadering van motivationeel interviewen aan. De kracht van oplossingsgericht coachen is dat men minimaal aandacht schenkt aan het probleem van de patiënt en de oorzaken daarvan, maar zo snel mogelijk de aandacht maximaliseert naar een focus op oplossingen. Deze shift in gerichtheid blijkt voor patiënten (en therapeuten) erg constructief te zijn.
Algemeen doel: In deze driedaagse module gaat het vooral om vaardigheidstraining rond ingebrachte casuïstiek of een eigen probleem, zodat u zich daadwerkelijk competent voelt deze werkwijzen binnen uw werksetting toe te passen en verder te ontwikkelen.  Binnen deze module staan de volgende thema’s centraal: leefstijlverandering (o.a. oefenen, meer bewegen), omgaan met pijn en omgaan met herstel belemmerende stressoren.
Globale inhoud: de gehele basis van motivationeel interviewen en oplossingsgericht werken/coachen wordt doorgenomen en geoefend. Enkele voorbeelden van onderwerpen: reflectief luisteren, agenda setting, verandertaal, weerstand, wondervraag, uitzonderingen, feedback, taak geven.
Voor een inleidend artikel over motivationeel interviewen in combinatie met oplossingsgericht coachen zie het artikel: Motivationeel interviewen en oplossingsgericht coachen: een sterk duo voor fysiotherapeuten.

Doelgroep: Fysiotherapeuten, oefentherapeuten
Doelstelling: Vaardigheden in motivationeel interviewen en oplossingsgericht coachen ontwikkelen.
Data: 3 dagen: vr 22/5, 12/6, 26/6 (2020)
Tijd: 9.15-16.30 uur
Prijs: 595,- (Incl. inschrijfgeld, koffie/thee en syllabus).
Docent(en): drs. Peter van Burken – fysiotherapeut/psycholoog
Cursusleiding: Mw I.R. Lörincz
Leslocatie: Nieuwegein. Middelhoeve 33. Auto: vrij parkeren. Trein: vanaf centraal station Utrecht met de sneltram in een paar minuten te bereiken.
Studielast: 22 uur (18 contacturen 4 uur zelfstudie).
Werkwijze: Interactieve minicolleges afgewisseld met diverse activerende werkvormen.
Toetsing: Geen.
Certificaat: Bij 100% aanwezigheid ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname.
Deelnemers: Minimaal 11, maximaal 24.
Accreditatie: 22 punten KNGF acc-nr 25971:
register Algemeen fysiotherapeut
register Psychosomatisch fysiotherapeut
Nascholingstraject claudicationetwerk: 22 SBU.

Keurmerk wordt aangevraagd.

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Database met 1225+ artikelen

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 11 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 28 januari 2019. Prijs 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 6 mei 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 3 juni 2020. Prijs 875,-...