Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 19 maart 2021. Prijs € 595,-


Cursus gaat met zekerheid door. Live als het kan, online als het moet. Online: deels in eigen tijd via online opnames van de colleges en ongeveer 4 uur op ZOOM per cursusdag.
Motivationeel interviewen van William Miller en Stephen Rollnick staat momenteel sterk in de belangstelling. Het is bekend dat de patiënten zelden tot gedragsverandering zijn aan te zetten door ze te vertellen hoe onverstandig het gedrag is. Motivationeel interviewen is een beproefde methode die volledig gericht is op het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie van de patiënt. De methode is niet alleen toepasbaar voor het aanzetten tot meer bewegen, maar ook om de patiënt anders met zijn (pijn)klachten en stressoren om te laten gaan. Oplossingsgericht coachen van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg sluit prima bij de benadering van motivationeel interviewen aan. De kracht van oplossingsgericht coachen is dat men minimaal aandacht schenkt aan het probleem van de patiënt en de oorzaken daarvan, maar zo snel mogelijk de aandacht maximaliseert naar een focus op oplossingen. Deze shift in gerichtheid blijkt voor patiënten (en therapeuten) erg constructief te zijn.
Algemeen doel: In deze driedaagse module gaat het vooral om vaardigheidstraining rond ingebrachte casuïstiek of een eigen probleem, zodat u zich daadwerkelijk competent voelt deze werkwijzen binnen uw werksetting toe te passen en verder te ontwikkelen.  Binnen deze module staan de volgende thema’s centraal: leefstijlverandering (o.a. oefenen, meer bewegen), omgaan met pijn en omgaan met herstel belemmerende stressoren.
Globale inhoud: de gehele basis van motivationeel interviewen en oplossingsgericht werken/coachen wordt doorgenomen en geoefend. Enkele voorbeelden van onderwerpen: reflectief luisteren, agenda setting, verandertaal, weerstand, wondervraag, uitzonderingen, feedback, taak geven.
Voor een inleidend artikel over motivationeel interviewen in combinatie met oplossingsgericht coachen zie het artikel: Motivationeel interviewen en oplossingsgericht coachen: een sterk duo voor fysiotherapeuten.

Doelgroep: Fysiotherapeuten, oefentherapeuten
Doelstelling: Vaardigheden in motivationeel interviewen en oplossingsgericht coachen ontwikkelen.
Data: Nieuwe data: 3 dagen: vr 19/3, 9/4, 23/4 (2021)
Tijd: 9.15-16.30 uur
Prijs: € 595,- (Incl. inschrijfgeld, koffie/thee en syllabus).
Docent(en): drs. Peter van Burken – fysiotherapeut/psycholoog
Cursusleiding: Mw I.R. Lörincz
Leslocatie: Nieuwegein. Middelhoeve 33. Auto: vrij parkeren. Trein: vanaf centraal station Utrecht met de sneltram in een paar minuten te bereiken.
Studielast: 22 uur (18 contacturen 4 uur zelfstudie).
Werkwijze: Interactieve minicolleges afgewisseld met diverse activerende werkvormen.
Toetsing: Geen.
Certificaat: Bij 100% aanwezigheid ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname.
Deelnemers: Minimaal 8, maximaal 18.
Accreditatie: KNGF acc-nr 25971: 22 punten

  • register Algemeen fysiotherapeut
  • register Psychosomatisch fysiotherapeut.
  • Vrij deel.

Keurmerk 22 punten.
Nascholingstraject claudicationetwerk: 22 SBU.

Meer van Psychfysio

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2021

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 19 maart 2021. Prijs € 595,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 april 2021. Prijs € 875,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 21 april 2021. Prijs € 895,-…

Najaar 2021

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 september 2021. Prijs € 1295,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 10 sept 2021. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 september 2021. Prijs € 1295,-…

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 10 november 2021. Prijs € 595,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 24 nov 2021. Prijs € 595,-…

Nieuwe data volgen

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data najaar 2021 volgen. Prijs € 895,-…

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Nieuwe data 2021 volgen. Prijs € 1295,-…

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo