Valincident op de trap met pijn in de knie.

Migraine leidt tot grotere valangst en meer valincidenten

Migraine is een primaire neurologische aandoening die vooral voorkomt bij vrouwen tussen de 30 en 40 jaar. Een aanval van migraine is gerelateerd aan verschillende complexe cerebrale veranderingen. Naast pijn kunnen ook andere symptomen optreden, waaronder problemen met licht of geluid, aura, gevoeligheid van de spieren, duizeligheid en problemen met het evenwicht. Eerdere studies hebben laten zien dat mensen met migraine veranderingen ervaren in hun balans, zoals problemen met de controle van de statische balans, een vermindering van de grenzen van stabiliteit en een lagere loopsnelheid. Migraine die samengaat met aura is gerelateerd aan een slechtere balansfunctie. In eerder onderzoek (Whitney et al) werd aangetoond dat fysiotherapie kan leiden tot een verbetering van de balans en een vermindering van het zelfgerapporteerde aantal valincidenten bij mensen met migraine-gerelateerde vestibulopathie.
In deze studie bekijken de onderzoekers het aantal zelfgerapporteerde valincidenten, beperkingen in de balans en angst om te vallen bij patiënten met migraine. Daarnaast onderzochten ze ook de verschillende subdiagnoses van migraine, met de hypothese dat patiënten met een hoge frequentie van aanvallen (chronische migraine) en patiënten met aura grotere problemen met de balans hebben.

Methode

Voor het onderzoek werden vrouwen gerekruteerd vanuit een hoofdpijnkliniek in Brazilië. Deze vrouwen moesten tussen 18 en 55 jaar oud zijn, en diagnose van migraine hebben met tenminste 3 migraine aanvallen per maand. Als mensen meer dan 15 aanvallen per maand hadden, werd dit geclassificeerd als chronische migraine.
Er werden 105 mensen geïncludeerd in de studie, waarvan 35 migraine met aura hadden, 35 migraine zonder aura, en 35 chronische migraine. Daarnaast werd er een controlegroep geïncludeerd van 105 mensen zonder hoofdpijn.
Alle mensen werden geïnterviewd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Deze vragenlijst bevatte vragen over de demografische karakteristieken, zelfgerapporteerde valincidenten, zelfgerapporteerde posturale instabiliteit, het aantal valincidenten in het afgelopen jaar en het aantal verwondingen opgelopen bij het vallen. Door middel van de International Falls Efficacy Scale (FES-I)  werd bij iedereen het vertrouwen nagevraagd in de balans tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Deze vragenlijst bevat 16 items gescoord op een 4 puntsschaal. Uit de totaalscore kunnen mensen ingedeeld worden met weinig zorgen, matige zorgen en grote zorgen over het optreden van valincidenten.

Resultaten

Er waren geen verschillen in leeftijd of BMI tussen de groepen. Mensen met migraine rapporteerden meer duizeligheid, meer beperkingen in balans, een grotere voorgeschiedenis met valincidenten en meer verwondingen als gevolg van de val. Geen van de deelnemers had ernstige verwondingen overgehouden aan valincidenten; de meest voorkomende klachten waren blauwe plekken, schaafwonden, verzwikte enkel of kortdurende pijn in rug,  hoofd of hand. De controlegroep rapporteerde een gemiddelde van 0,05 valincidenten in het laatste jaar, terwijl patiënten met migraine gemiddeld 1,37 keer waren gevallen. Er waren ook verschillen te zien in het aantal valincidenten per subtype migraine. Mensen met migraine en aura en chronische migraine hadden meer last van vallen dan mensen zonder. Volgens de FES maakte mensen met migraine zich meer zorgen over vallen dan mensen zonder migraine. Vooral mensen met migraine met aura en met chronische migraine hadden een verminderd vertrouwen in hun eigen balans, maar ook mensen met migraine zonder aura waren meer bezorgd om te vallen dan mensen in de controlegroep.

Conclusie en opmerkingen

De resultaten van deze studie laten zien dat mensen met migraine vaker valincidenten hebben en een grote angst hebben om te vallen dan mensen zonder migraine. Vooral de mensen met chronische migraine en migraine met aura rapporteerden problemen hiermee. De valincidenten blijken niet alleen op te treden tijdens migraine aanvallen, maar ook in de periodes tussen aanvallen.
Het optreden van valincidenten bij mensen met migraine kan volgens de auteurs onderschat worden om verschillende redenen. Ten eerste zijn patiënten met migraine relatief jong –   tussen 22 en 55 jaar- waardoor  de kans op ernstige verwondingen klein is en daardoor ga ik niet gerapporteerd worden. Een andere reden kan zijn dat het optreden van valincidenten maar een bijzaak is, omdat wij migraine alle aandacht gericht is op pijnmanagement. Toch blijkt 54% van de deelnemers in dit onderzoek minstens één keer per jaar te vallen. De mechanismes die aan het verlies van balans bij migraine ten grondslag liggen zijn nog niet goed bekend. Mogelijk komt het door een slecht functioneren van de multisensorische integratie door subklinische asymptomatische cerebellaire dysfunctie. Migraine kan ook gepaard gaan met actualiteiten van het centrale vestibulaire systeem.
Mensen met migraine blijken angstiger te zijn om te vallen. Deze angst kan mogelijk leiden tot minder fysieke activiteit, verminderde kwaliteit van leven en algehele beperkingen.
Mensen met migraine zouden volgens de auteurs baat kunnen hebben bij het goed vaststellen van balansproblemen en mogelijk fysiotherapie om de kans op vallen te verkleinen en valangst te verminderen.

Carvalho, G.F., Almeida, C.S., Florencio, L.L., Pinheiro, C.F., Dach, F., Bigal, M.E., Bevilaqua-Grossi, D.(2018). Do patients with migraine experience an increased prevalence of falls and fear of falling? A cross-sectional study. Physiotherapy. Feb 15.

Foto bij artikel door 9nong / Shutterstock

Meer van Psychfysio

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 2750+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1225+ artikelen

Nieuwsbrief

Najaar 2020

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 2 september 2020. Prijs € 895,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 3 september 2020. Prijs € 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 4 september 2020. Prijs € 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 11 september 2020. Prijs € 595,-...

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 19 september 2020. Prijs € 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 3 november 2020. Prijs € 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 9 december 2020. Prijs € 875,-...

Voorjaar 2021

Jong danspaar bezig met grondwerk.

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 14 januari. Prijs € 1295,-  ...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 9 februari 2021. Prijs € 1295,-...

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo