9-14-Interventies voor motivatie en activiteit succesvol bij RA_264221285

Interventies voor motivatie en activiteit succesvol bij RA

Veel mensen met reumatoïde arthritis voldoen niet aan de beweegnorm van 5x per week 30 minuten matig intensief bewegen, terwijl ze een verhoogd risico hebben op hartklachten. Volgens verschillende theorieën over gedragsverandering gaat aan de daadwerkelijke actie een fase vooraf waarin motivatie belangrijk is. In deze fase veranderen de cognities over het te implementeren gedrag wat leidt tot een duidelijke formulering van intenties. Aangezien sterke intenties de kans op een succesvolle gedragsverandering ook op de lange termijn vergroten, is het belangrijk veel aandacht te besteden aan de motivatiefase. Zelfeffectiviteit –het geloof dat je het kan- en autonome of intrinsieke motivatie zijn hier cruciale factoren in. Dit RCT onderzocht het effect van coaching (combinatie van motivational interviewing en zelf-regulerende coaching) op de autonome motivatie, zelf-effectiviteit en fysieke activiteit bij inactieve mensen met reumatoïde arthritis (RA).

Methode

De volwassenen met RA die deelnamen aan het onderzoek, werden ingedeeld in twee groepen. De controlegroep kreeg een educatieve sessie, de interventie groep kreeg daarnaast ook een sessie Motivational Interviewing (MI) en twee coachings sessies gericht op zelfregulering. Zes, 12 en 18 weken na de educatieve sessie werd er telefonisch contact opgenomen met de deelnemers om te kijken hoe het ging. Uitkomstmaten waren:

  • Fysieke activiteit: Short Questionnaire to Assess Health-Enhancing Physical Activity (Wendel-Vos 2003).
  • Zelf-effectiviteit voor fysieke activiteit: vragenlijst van Bandura (Bandura 2006).
  • Autonome motivatie: TreatmentSelf-Regulation Questionnaire (Levesque 2007).
  • Activiteit van de ziekte: Disease Activity Index (RADAI; Fransen 2000).
  • Functionele status: Health Assessment Questionnaire (HAQ; Fries 1982).
  • Depressieve symptomen: Brief Symptom Inventory (BSI; Derogatis 1992).
  • Vermoeidheid: Checklist of Individual Strengths (CIS-20; Vercoulen 1994).

Resultaten

Er werden 78 geïncludeerd; 38 in de interventie groep, 40 in de controlegroep. Bij baseline was er een significant verschil tussen de groepen. De mensen in de interventie groep rapporteerden minder fysieke activiteit dan de controlegroep. Aan het eind van de studie, na 32 weken, was er in de interventiegroep een significante vooruitgang in recreatieve fysieke activiteit, dagen per week met 30 minuten fysieke activiteit, totale zelf-effectiviteit en autonome motivatie. Er werden geen significante verandering gevonden op de ziekte activiteit, functionele status, depressieve symptomen of vermoeidheid.

Opmerkingen samenvatter

Dit onderzoek laat zien dat mensen met RA door de genoemde interventie goed te motiveren zijn om fysiek actiever te worden heeft, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de ziekte. Zeker voor inactieve mensen kan dit het risico op hart- en vaatziekten verlagen. Het is een interventie die eenvoudig is toe te passen, zonder dat er intensieve begeleiding voor nodig is. Interventies in de motivatie- en actiefase zijn succesvol bij deze patiëntengroep en relevant voor toepassing in de fysiotherapeutische praktijk.

Knittle, K., De Gucht, V., Hurkmans, E., Peeters, A., Ronday, K., Maes, S., Vlieland, T.V. (2015). Targeting motivation and self-regulation to increase physical activity among patients with rheumatoid arthritis: a randomised controlled trial. Clin Rheumatol. Feb;34(2):231-8

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

De Running Fysiotherapeut

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 10 mei 2023. Prijs € 995,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 15 mei 2023. Prijs € 975,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 24 mei 2023. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn - Wervelkolom -

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 14 juni 2023. Prijs € 975,- …

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn - Extremiteiten -

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 16 juni 2022. Prijs: € 975,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2023. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 5 september 2023. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 7 september 2023. Prijs € 1395,-…

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

3 dagen. Start 12 september 2023. Prijs € 695,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 14 september 2023. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 15 september 2023. Prijs € 595,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 6 oktober 2023. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px