Informatie en instructie erg belangrijk voor succesvolle interventie bij rugklachten

In Noorwegen is in een eerder uitgevoerd RCT gevonden dat mensen met rug- en nekpijn veel baat hadden bij een korte interventie gebaseerd op een non-injury model en in combinatie met non-directieve communicatie. Hierin werd er dus vanuit gegaan dat rugpijn vaak voorkomt zonder ernstige schade en wordt er met name uitleg en inzicht gegeven in de werking van de rug, zonder dat direct adviezen worden gegeven. Dit RCT liet zien dat deze methode, de atWork interventie, ook na een jaar nog succesvol was in het terugbrengen van ziekteverlof. Dat de interventie succesvol was staat vast, maar de vraag is nog waarom de interventie zulke goede resultaten liet zien. Een mogelijke verklaring zou de Cognitieve Activatie Theorie van Stress (Cognitive Activation Theory of Stress; CATS) kunnen zijn. CATS definieert coping als positieve respons-uitkomst verwachting, wat inhoudt als mensen positieve verwachtingen hebben van hun eigen respons op een stressor, de stressreactie minder sterk optreedt.
In deze vervolgstudie hebben de onderzoekers door middel van focus interviews onderzocht hoe de mensen de connecties tussen de interventie en hun copingstijl hebben ervaren.

Methode

Participanten die 4 tot 6 maanden eerder aan de korte atWork interventie hadden deelgenomen werden gevraagd om aan dit onderzoek mee te doen. Tien mensen tussen de 20 en 67 jaar hebben hier uiteindelijk aan deelgenomen. Deze mensen hadden allemaal chronische rugklachten (variërend van 6 maanden tot 15 jaar) en waren ten tijde van de interventie allemaal geheel of gedeeltelijk met ziekteverlof. De tien mensen werden opgedeeld in 3 groepen en iedere groep kwam één keer bij elkaar voor een sessie van 90 minuten. Hierin werd een interview gehouden over de positieve ervaringen en gevolgen die de interventie had gehad, hoe het ze heeft geholpen met de dagelijkse klachten om te gaan en wat voor gevolgen het voor thuis en op het werk heeft gehad.

Resultaten

Belangrijk items voor de deelnemers waren:

  • Informatie op een begrijpelijke manier uitgelegd krijgen, gebruik makend van praktische voorbeelden, metaforen en afbeeldingen van de wervelkolom. Vooral de manier waarop informatie werd uitgelegd was van belang. Het was van belang dat mensen hun eigen situatie erin herkennen,
  • Vertrouwen in de professionals als zijnde experts op dit vakgebied,
  • Begrijpen waarom pijn gevoeld wordt en dat het niet direct een teken is van een ernstige ziekte of ernstige schade. Bewegingsangst werd hierdoor weggenomen.

Opmerkingen samenvatter

Dit onderzoek laat weer eens zien hoe belangrijk het verschaffen van informatie is, en ook dat de manier waarop het verschil kan maken. Patiënten met rugklachten, maar ook met andere soorten klachten, hebben behoefte aan duidelijke, begrijpelijke informatie die van toepassing is op hun situatie en waar ze aan kunnen relateren. Door een groot deel van de zorgen op deze manier weg te nemen, kunnen de patiënten weer veel normaler functioneren in het dagelijks leven, zonder een al te grote focus op de pijn.

Ree,E., Harris, A., Indahl, A., Tveito, T.H., Malterud, K. (2014). How can a brief intervention contribute to coping with back pain? A focus group study about participants’ experiences. Scand J Public Health. Oct 23.

Meer van Psychfysio

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Najaar 2021

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 september 2021. Prijs € 1295,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 10 sept 2021. Prijs € 495,-…

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 14 september 2021. Prijs € 1295,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 15 september 2021. Prijs € 895,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 september 2021. Prijs € 1295,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 24 september 2021. Prijs € 595,-…

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 10 november 2021. Prijs € 595,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 24 nov 2021. Prijs € 595,-…

Nieuwe data volgen

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

4 dagen. Data voorjaar 2022 volgen. Prijs € 795,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Nieuwe data volgen. Prijs € 875,- Cursus…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2021. Prijs: € 875,-  …

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo