Additional menu

Het herstel van elleboogsklachten in eerste lijn valt tegen

De incidentie van elleboogklachten in huisartspraktijk in Nederland is 7,2 per 1000. Hoe het verloop is van de aandoening en wat de voorspellers zijn van het verloop is nog relatief weinig onderzocht. Vooral de rol die psychosociale factoren in het herstel spelen is nog onderbelicht.

Methode
Aan dit grootschalige onderzoek van het NIVEL doen 49 huisartsen mee die 638 patiënten zien met een nieuwe episode van klachten aan de nek, schouder, elleboog, pols of hand. Patiënten met een fractuur, maligniteiten, etc worden buiten het onderzoek gehouden. Van deze patiënten levert 88% de vragenlijst in. Daarvan hebben 181 patiënten elleboogsklachten. Zij krijgen een follow-up vragenlijst na 3, 6 en 12 maanden om het verloop op te tekenen in termen van volledig herstel, pijn en beperkingen. Naast deze uitkomstmaten zijn ook zeven potentiële onderhoudende factoren opgemeten, zoals de mate van fysieke activiteit en psychosociale factoren. In deze bespreking beperken we ons tot enkele opvallendheden na 12 maanden.

Resultaat
Na 12 maanden zegt een beperkte groep (34%) volledig hersteld te zijn. Van degene die niet volledig hersteld zijn geeft 21% aan substantieel verbeterd te zijn en 25% enigszins. Pijn vermindert in 12 maanden met 2,1 punt op een schaal van 0-10 en beperking in activiteiten vermindert 11,9 punten op een schaal van 0-100.
Voorspellers voor een slechte uitkomst ten aanzien van pijn zijn: relatief weinig pijn hebben bij aanmelding, het langer bestaan van de klacht, de neiging hebben je handen te masseren, meerdere klachten hebben aan het bewegingsapparaat en hoog scoren op passieve pijncoping zoals je terugtrekken en piekeren. Deze factoren verklaren gezamenlijk 47% van de pijn. Voorspellers voor een slechte uitkomst ten aanzien van functionele beperkingen zijn: in aanvang relatief weinig beperkt zijn, meer intense pijn hebben, het langer bestaan van de klacht voor aanmelding, andere klachten aan het bewegingsapparaat hebben en wederom een hogere score op passieve pijncoping zoals terugtrekken en piekeren. Deze factoren voorspellen 47% van de functionele beperkingen.
De auteurs concluderen dat pijn en functionele beperkingen in 12 maanden weliswaar klinisch relevant verminderen, maar ook dat de mate van reductie niet indrukwekkend is. Veel patiënten hebben na 12 maanden nog steeds relatief veel last. De bovengenoemde voorspellers kunnen de hulpverlener alert maken op patiënten die meer kans hebben op chronische elleboogsklachten om vervolgens de interventie daarop aan te passen (bijvoorbeeld ten aanzien van de passieve pijncoping). Dit matige resultaat is inclusief de effecten van al dan niet behandelen (waaronder mogelijk fysiotherapie), maar dat is niet nader uitgewerkt in dit onderzoek.

Bron: S. D. Bot, J. M. van der Waal, C. B. Terwee, D. A. van der Windt, L. M. Bouter, and J. Dekker. Course and prognosis of elbow complaints: a cohort study in general practice. Ann.Rheum.Dis. 64 (9):1331-1336, 2005

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Database met 1225+ artikelen

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 11 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 28 januari 2019. Prijs 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 6 mei 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 3 juni 2020. Prijs 875,-...