Hardloper op regenachtige dag met kniepijn.

Het effect van het weer op het ervaren van pijn

Ongeveer drie kwart van de mensen met artritis ervaren dat hun klachten worden beïnvloed door het weer. Met name kou, regen en lage druk gebieden leiden tot toename van klachten, maar ook warmte en een hoge luchtvochtigheid. Eerdere studies naar dit fenomeen hebben geen duidelijke resultaten opgeleverd. Wij hebben er eerder ook al eens aandacht aan besteed bij het weer en osteoartritis, heupartrose en lage rug pijn. Ook hier kwamen wisselende resultaten naar voren.

Methode

Dit onderzoek heeft gebruik gemaakt van een smartphone applicatie om de actuele locatie van de deelnemers vast te leggen, met daarbij de weersgegevens. Om deel te mogen nemen moest de deelnemer langer dan 3 maanden pijnklachten ervaren, ouder dan 16 jaar zijn, wonend in Engeland en in het bezit zijn van een smartphone. Bij aanvang zijn er een aantal vragenlijst afgenomen, om onder andere demografische gegevens, de locatie van de pijn, onderliggende ziekten, medicatiegebruik en ziektepercepties over de invloed van het weer op de klachten vast te leggen. Totaal hebben 1235 deelnemers gedurende één maand en 1423 deelnemers gedurende 2-15 maanden geparticipeerd. De gemiddelde leeftijd was 51 jaar en de pijnklachten die de deelnemers ervaarden waren vooral het gevolg van artritis. Dagelijks hebben de deelnemers een vragenlijst ingevuld om de mate van pijnklachten te objectiveren (vermoeidheid, ochtendstijfheid, slaapkwaliteit enz.).

Resultaten

Een toename in de luchtvochtigheid leidde tot meer pijnklachten, dit geldt ook voor toename in windkracht. Bij een hoge drukgebied namen de pijnklachten vooral af. Van de temperatuur kon niet significant worden aangetoond dat dit een relatie had met pijnklachten. Luchtvochtigheid heeft de sterkste relatie met toename van pijnklachten en de temperatuur de zwakste. De tijd dat een deelnemer buiten was, had geen significante relatie met luchtvochtigheid, windkracht of lage temperatuur. Bij weersveranderingen verandert er zeer zelden slechts één variabele (temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, windkracht), maar uit de multivariabele regressie analyse blijkt dat iedere variabele los wel geassocieerd is met de ervaren pijnklachten.

De gemoedstoestand is ook onderzocht, waaruit bleek dat dit sterk en onafhankelijk geassocieerd is met pijnklachten. Hierbij ging het dan om een negatieve gemoedstoestand. Er was geen relatie tussen de negatieve gemoedstoestand en mate van fysieke activiteit. De dag van de week heeft ook nog invloed; op maandag, donderdag en zaterdag ervaren mensen meer pijn in vergelijking met zondag.

Discussie en conclusie

Dit onderzoekt heeft aangetoond dat een hogere luchtvochtigheid en windkracht en een lagere luchtdruk, geassocieerd zijn met een toename van pijnklachten bij mensen met langdurige pijn. De meest significante relatie is gevonden tussen de luchtvochtigheid en pijnklachten. De klachten kunnen niet geheel verklaard worden uit de gemoedstoestand of fysieke activiteit.

Kanttekeningen die worden gemaakt, zijn dat er mensen van middelbare leeftijd onderzocht zijn. Oudere of jongere personen zijn niet meegenomen, wat mogelijk de resultaten kan beïnvloeden. Dit geldt ook voor het feit dat de deelnemers zelf allemaal het idee hadden dat het weer van invloed kan zijn op hun pijnklachten. Ook is er gekozen voor een viertal weersvariabelen, er had ook gekozen kunnen worden voor andere variabelen zoals minimum- of maximumtemperatuur. Het onderzoek is uitgevoerd in Engeland, wat betekent dat het niet gegeneraliseerd kan worden naar alle landen. Voor de Nederlandse populatie zijn deze resultaten hoogst waarschijnlijk juist wel toepasbaar.

Concluderend kan gesteld worden dat dit onderzoek met succes een relatie heeft aangetoond tussen dagelijkse pijnklachten en variabelen in het weer.

Dixon, W. G., Beukenhorst, A. L., Yimer, B. B., Cook, L., Gasparrini, A., El-Hay, T., … McBeth, J. (2019). How the weather affects the pain of citizen scientists using a smartphone app. npj Digital Medicine, 2(1).

Foto bij artikel door LMproduction / Shutterstock

Meer van Psychfysio

Fysiotherapeut/ sportfysiotherapeut. Docent Fysiotherapie bij Hogeschool Rotterdam. Referent/samenvatter met specialisatie musculoskeletaal / sportfysiotherapie.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 2750+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2021

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 14 januari 2021. Prijs € 1295,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 9 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data volgen. Prijs € 895,- Inschrijven Bij...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 11 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 27 januari 2021. Prijs € 595,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 23 maart 2021. Prijs € 595,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 19 maart 2021. Prijs € 595,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 21 april 2021. Prijs € 895,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 9 juni 2021. Prijs € 875,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 18 mei 2021. Prijs € 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 april 2021. Prijs € 875,-...

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo