Additional menu

Gelukkige ouderen bewegen meer

Weinig ouderen voldoen aan de aanbevolen hoeveelheid fysieke activiteiten. Dit probleem neemt verder toe als ze ouder dan 75 zijn. In Groot-Brittannië voldoet maar 55% van de mensen tussen 55 en 64 jaar aan de aanbeveling en dit aantal daalt naar 36% van de mannen en 18% van de vrouwen als ze ouder dan 75 zijn. Gezien de vergrijzing is het van belang dat deze ouderen fysiek actief blijven om hun gezondheid te behouden en ook om de kosten voor de gezondheidszorg te beperken. Onderzoek wijst erop dat psychische factoren invloed kunnen hebben op de kans dat mensen wel of niet aan de bewegingsnorm voldoen. Uit een studie waarin mensen acht jaar gevolgd werden, bleek dat mensen met angst of depressie te weinig bewegen. Ook blijkt dat mensen die zich mentaal goed voelen (tevreden zijn met hun leven, optimistisch, positief en een doel hebben in het leven) fysiek betere uitkomsten hebben, waaronder een verminderd risico op cardiovasculaire aandoeningen, cognitieve achteruitgang en mortaliteit. Sommige onderzoekers speculeren dat fysieke activiteit een van de mechanismes is voor de relatie tussen mentaal welzijn en gezondheid. Of dit inderdaad zo is, zeker bij ouderen, is nog niet goed in prospectief onderzoek vastgesteld. In deze studie kijken de onderzoekers of psychisch welzijn invloed heeft op de gezondheid door het vergroten van de kans dat mensen fysiek actief blijven.

Methode

Data werden verzameld uit de English Longitudinal Study of Aging (ELSA). Dit is een doorlopende nationaal representatieve studie onder Britten van 50 jaar en ouder. Het huidige onderzoek includeerde 11.392 mensen van wie de gegevens sinds 2002-2003 in ELSA waren opgenomen. De metingen die werden afgenomen:

  • Psychisch welzijn: CASP-19 (Hyde, 2003). Deze lijst is speciaal ontwikkeld om het psychisch welzijn bij ouderen op meerdere domeinen te meten. De vier belangrijkste basisbehoeften hiervoor zijn volgens het theoretisch kader achter deze lijst: controle, autonomie, zelf-realisatie en plezier.
  • Fysieke activiteit: Short Physical Activity Questionnaire (Wareham 2003). Op basis hiervan werden de mensen in vier categorieën ingedeeld: sedentair, laag-, matig- of hoog actief.

Resultaten

Hoger psychisch welzijn was geassocieerd met meer fysieke activiteit. Een hoger psychisch welzijn bij baseline was geassocieerd met hogere fysieke activiteit op ieder punt tijdens de follow-up, maar de activiteitenniveaus namen in de loop van de tijd wel af. Tegen de verwachting in hadden mensen met een beter psychisch welzijn een snellere afname in activiteit. Van de 6030 mensen die bij baseline matig- tot hoog fysieke actief waren, kwam 47,2% in de sedentaire of lage activiteit-groep in de loop van de 11 jaar follow-up. Van de 3956 mensen die bij baseline laag actief of sedentair waren nam de kans dat ze actief waren toe naarmate het psychisch welzijn beter was.

Opmerkingen samenvatter

De belangrijkste en duidelijkste bevinding van dit onderzoek was dat mensen die zich psychisch beter voelen fysiek actiever zijn. Deze resultaten bleven in stand na het corrigeren voor gezondheidsstatus en depressie. Interventies die zich richten op het vergroten van het psychisch welzijn zouden een nieuwe methode kunnen zijn om ouderen fysiek actiever te krijgen, wat vervolgens weer kan leiden tot een betere fysieke gezondheid. Fysiotherapeuten kunnen deze bevindingen ook combineren binnen hun bewegingsinterventies. Als de fysiotherapeut bewegingsactiviteiten aanbiedt die plezierig en gezellig zijn voor ouderen, en die mogelijkheden geven tot sociale interactie, dan kan dit het mentale welzijn van de oudere bevorderen. Beter mentaal welzijn verhoogt weer de kans dat de ouderen fysiek actief blijven, waarmee de cirkel rond is. Dansante fysiotherapie is bij uitstek een interventie die weliswaar primair fysiek gericht is op het verminderen van beperkingen, maar tevens via belevingsplezier, expressie en sociale interactie een gunstig effect heeft op het mentale welzijn.

Bron: Kim, E.S., Kubzansky, L.D., Soo, J., Boehm, J.K. (2016). Maintaining Healthy Behavior: a Prospective Study of Psychological Well-Being and Physical Activity. Ann Behav Med. Nov 7

Samenvatter: Marjolein Streur
Redactie: Peter van Burken.

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 11 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 28 januari 2019. Prijs 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 6 mei 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 3 juni 2020. Prijs 875,-...