Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

4 dagen. Start najaar 2022. Prijs € 795,-

Bij belevingsgericht lichaamswerk richt de fysiotherapeut zich op het ‘persoonlijk beleefde lijf’ van de patiënt en niet zozeer met het ‘onpersoonlijke anatomische lichaam’. Dit is een belangrijke ingang voor het bevorderen van inzicht en herstel van de patiënt. Veel biopsychosociale benaderingen binnen de fysiotherapie zijn erg cognitief of gedragsmatig en missen deze link richting de lijfelijke beleving van de patiënt.

Waarschijnlijk herken je dit? Je behandelt iemand met chronische aandoening (bijv pijn), of iemand die met fysieke klachten komt maar ook veel stress en spanningen ervaart (overspanning of bijv een burnout) en het lukt deze persoon maar niet om op een verstandige manier met zijn klachten om te gaan. Telkens weer is er sprake van een disbalans doordat hij zichzelf over- of onder belast. Of iedere keer wordt hij overvraagd door dingen die gebeuren in zijn omgeving. Een baas die hem overvraagt, een mantelzorgtaak die teveel vraagt of het perfectionisme waar iemand mee bekend is. Hoe kan jij nu als fysiotherapeut dit gedrag inzichtelijk maken bij de patiënt? Wat kan jij als fysiotherapeut  doen om de patiënt te ondersteunen in het aanleren van ondersteunend gedrag in plaats van het huidige gedrag dat telkens zijn herstel belemmert.

Deze vijf daagse cursus richt zich op belevingsgerichte-lichamelijke interventies die binnen de fysiotherapie ingezet kunnen worden. Het is voornamelijk een ervaringsgerichte en praktische cursus die ingebed is in een theoretisch kader rondom stressgerelateerde klachten aan het bewegend functioneren zoals pijn, vermoeidheid en ademhaling. De interventies richten zich op gedragsthema’s die vaak terug te vinden zijn bij mensen geconfronteerd worden met chronische pijn, een chronische aandoening hebben, chronische stress ervaren, of een burnout hebben. Het zijn gedragsthema’s die de zelfregulatie en daarmee het herstel van de patiënt ondermijnen. De lichaamsgerichte interventies helpen de patiënt bewust te worden van zijn gedrag als het gaat over de thema’s:

 • (aan)geraakt worden,
 • aanpassen,
 • ruimte innemen,
 • omgaan met grenzen,
 • uit het hoofd en in het lichaam komen.

Het lijfelijk- en non-verbaal ervaren van zijn gedrag is ondersteunend aan de uitleg en de voorlichting die je als fysiotherapeut vaak geeft. 

Tijdens de cursus leer je via het lichaam een bewustzijn bij de patiënt te creëren op de manier waarop de patiënt omgaat met deze thema’s. Daarnaast krijg je veel praktische oefeningen mee die je tijdens de fysiotherapie in kan zetten. De interventies zullen bestaan uit belevingsgericht lichaamswerk zoals communicatieve massage, focussing, feldenkrais, dans, tai chi, Yoga en lichaamsbewustzijn oefenvormen. Dit alles wordt al klinisch redenerend ingebed binnen de ontwikkelingen van de polyvagaal theorie en de neurobiologie van lichaamswerk.

Doelgroep: Fysiotherapeuten, oefentherapeuten

Doelstelling: belevingsgerichte-lichamelijke interventies leren inzetten tijdens een fysiotherapeutische behandeling waardoor herstelbelemmerende gedragskenmerken verminderen.

Nieuwe data: najaar 2022 volgen.

 • [Oude data: za 19/3, 2/4, 16/4, 21/5 (2022) – VOL]
 • [Oude data: za 15/1, 29/1, 12/2, 5/3 (2022) – VOL]

Tijd: 9.30-16.45

Prijs: € 795,- (Incl. inschrijfgeld, koffie/thee en syllabus)

Docent: Nathalie Mulders (psychosomatisch fysiotherapeut & haptonoom) / Peter van Burken (Psycholoog) / Cees Dercksen (Fysiotherapeut & haptonoom) / Robin Berkelmans (Docent contact improvisatie)

Cursusleiding: Mw I.R. Lörincz

Leslocatie: Nieuwegein. Middelhoeve 33. Auto: vrij parkeren. Trein: vanaf centraal station Utrecht met de sneltram in een paar minuten te bereiken.

Studielast: 40 uur = Contacturen: 24, zelfreflectie 2,5; zelfstudie: 13,5

Werkwijze: 80% praktijk. Daarnaast ondersteunende colleges,  zelfstudie en korte reflectie momenten 

Toetsing:  Reflectieverslag van 1 A4 over persoonlijk proces tijdens cursus

Certificaat: bij 100% aanwezigheid en aanleveren van het reflectieverslag

Accreditatie: KNGF (id: 29034): 40 punten.

 • Algemeen Fysiotherapeut
 • Psychosomatisch Fysiotherapeut
 • Beroepsgerelateerd deel

Programma

Dag 1. 

 • Belevingsgericht lichaamswerk kader 1: Stress, emotie en psychosomatiek.
 • Ervaringsblok 1: Communicatieve massage. Theorie en praktijk rondom communicatieve massage.
 • Ervaringsblok 2: Communicatieve massage. Theorie en praktijk rondom tasten en aanraken.
 • Reflectie blok 1: Praktijk rondom reflectie. Inclusief vertaling naar patiënt.
Dag 2. 

 • Belevingsgericht lichaamswerk kader 2: ernstige stress, trauma en psychosomatiek.
 • Ervaringsblok 3: Aanpassen. Theorie en praktijk rondom het thema aanpassen.
 • Ervaringsblok 4: Aanpassen en bewegen. Praktijk hoe bewegen en aanpassen hand in hand gaan. Casuïstiek: pijn in de lage rug, pijn in de nek regio, en gegeneraliseerde pijnen in de vorm van fibromyalgie.
 • Reflectie blok 2: Theorie en praktijk rondom reflectie. DVD en G-Schema.
Dag 3. 

 • Belevingsgericht lichaamswerk kader 3: principes en processen bij het creëren van veiligheid en lichaamsgewaarzijn.
 • Ervaringsblok 5: Ruimte innemen. Theorie en praktijk rondom het ruimte innemen.
 • Ervaringsblok 6: Ruimte innemen. Praktijk: Hoe het thema ruimte innemen en je staande houden geïntegreerd kan worden in een fysiotherapeutische behandeling. Beweegoefeningen en casuïstiek: hyperventilatie waarbij ‘contact’ de stressor is, vermoeidheid en pijnklachten bij onderliggende burn-out, fibromyalgie bij mantelzorger.
 • Reflectie blok 3: Praktijk rondom reflectie. Reflectie inzetten richting de patiënt.
Dag 4. 

 • Belevingsgericht lichaamswerk kader 4: werken met tast en aanraking, en adem.
 • Ervaringsblok 7: Grenzen stellen. Theorie en praktijk rondom ‘grenzen stellen’.
 • Ervaringsblok 8: Grenzen stellen. Grenzen en bewegen. Casuïstiek: patiënt met reuma die constant in de belasting te veel doet, patiënt met nekklachten en dreigende overspanning, patiënt met chronische vermoeidheid en onder belasting.
 • Ervaringsblok 9: ‘in het hoofd zitten versus belichaamd aanwezig zijn’. Theorie en praktijk rondom “uit het hoofd raken”.
  Ervaringsblok 10: ‘in het hoofd zitten versus belichaamd aanwezig zijn’. Integratie binnen de fysiotherapeutische setting. Casuïstiek: stress gerelateerde klachten, chronische pijnklachten, patiënt met een total-hip en bewegingsangst en val problematiek.
 • Reflectie blok 4: Praktijk rondom reflectie. Verdieping van jouw rol als fysiotherapeut en eindevaluatie.
 

Peter van Burken

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1400+ artikelen

Nieuwsbrief

Fysiotherapeut?(Vereist)

Voorjaar 2022

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 20 januari 2022. Prijs € 1195,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 15 februari 2022. Prijs € 1295,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 17 maart 2022. Prijs € 1295,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 1 april 2022. Prijs € 495,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 11 mei 2022. Prijs € 895,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 13 mei 2022. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-…

Data volgen

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo