8-16-Dry-needling-gematigd-effectief-bij-plantaire-hielpijn-4254454

Dry needling gematigd effectief bij plantaire hielpijn

Plantaire hielpijn komt vooral voor bij mensen vanaf middelbare leeftijd en is verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de hardloop-gerelateerde klachten. De precieze etiologie is nog onbekend, maar een van de theorieën is dat het aanwezig zijn van een myofasciaal trigger point een belangrijke rol speelt. Dry needling is een behandelvorm die steeds meer toegepast wordt. Dry needling is al in meerdere onderzoeken effectiever gebleken dan een placebo behandeling of gebruikelijke behandeling voor bijvoorbeeld lage rugklachten, kniepijn en klachten in de nek/schouder regio. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van dry needling voor plantaire hielpijn vergeleken met een placebo behandeling.

Methode

In deze RCT werden participanten geïncludeerd die meer dan een maand klachten van plantaire fasciitis hadden. De pijn bij de eerste stap moest gemeten op een VAS-schaal minstens 20mm zijn en de deelnemers hadden nog niet eerder een soortgelijke therapie ontvangen. De deelnemers werden gerandomiseerd ingedeeld in de experimentele groep of in de placebo groep. De ene helft ontving een dry needling behandeling, bij de controlegroep werd dry needling gesimuleerd. Frequentie was 1 sessie per week gedurende 6 weken, met een behandelduur van 30 minuten.

Primaire uitkomstmaten waren:

  • Pijn bij de eerste stap (bij het uit bed komen) gemeten op een VAS-schaal van 0-100 mm.
  • Voetpijn, gemeten met de pijn subschaal van de Foot Health Status Questionnaire (FHSQ; Bennet, 1998).

Secundaire maten waren:

  • Voetfunctie en algehele gezondheid van de voet, gemeten met de FHSQ.
  • Fysieke en mentale gezondheid, gemeten met de 36-item Short Form Health Survey (SF-36; McHorney, 1993).
  • Depressie, angst en stress, gemeten met de 21-item short-form Depression Anxiety and Stress Scales (DASS-21; Brown, 1997)
  • Zelf gerapporteerde veranderingen in de symptomen, gemeten op een 15-punts Likert schaal (Landorf, 2010)

Primaire uitkomstmaten werden gemeten bij baseline en na 2, 4, 6, en 12 weken. De secundaire uitkomstmaten bij baseline en na 6 en 12 weken.
Daarnaast werden de participanten ook gevraagd om de Credibiltiy/Expectancy Questionnaire (CEQ; Devilly, 2000) in te vullen na de eerste behandeling om te kijken wat de verwachtingen waren van de behandeling. Ook vulden ze bij baseline de Physical Activity Recall (Sallis, 1985) in, om te bepalen hoe de fysieke activiteit in de week voorafgaand aan de behandeling was. Tot slot werden negatieve bijeffecten tijdens de behandelperiode gerapporteerd.

Resultaten

In totaal hebben 79 mensen (gemiddelde leeftijd 56,1 jaar) deelgenomen tot en met de meting na 12 weken. Beide groepen lieten na 6 weken een afname in pijn zien, maar bij vergelijking tussen de groepen bleek dat deze afname significant groter was in de dry needling groep dan in de placebo groep. Pijn bij de eerste stap was significant afgenomen vergeleken met de placebo groep. Ditzelfde gold voor pijn gemeten op de FHSQ, maar dit verschil was niet klinisch relevant. Ook na 12 weken was ditzelfde beeld te zien.
Bij de metingen van de secundaire uitkomstmaten na 6 en 12 weken waren er geen significante verschillen op de SF-36. De DASS-21 liet een significant, maar minimaal verschil zien in het voordeel van de dry needling groep. In de zelf gerapporteerde effecten was er zowel na 6 als 12 weken geen significant verschil tussen de groepen.
Negatieve directe bijeffecten kwamen voor na 32% van de dry needling behandelingen, vergeleken met minder dan 1% bij de placebo groep. Vertraagde bijverschijnselen kwam voor na 3% van de behandelingen in de experimentele groep vergeleken met minder dan 1% in de controlegroep. Het meest genoemd werden blauwe plekken en verergering van de symptomen.

Opmerkingen samenvatter

Dry needling had op het gebied van pijn betere effecten op plantaire hielpijn dan een placebo behandeling. Met name pijn bij de eerste stap was beter in de experimentele groep, op de overige uitkomstmaten was het verschil tussen de groepen er niet of het was minimaal. De piek in de verbetering lag na 6 weken, wat lijkt in te houden dat de behandeling minstens 6 weken (6 behandelingen) volgehouden moet worden voor het effectief is. Er moet echter wel goed rekening gehouden worden met de negatieve bijeffecten die duidelijk meer voorkwamen in de dry needling groep dan in de placebo groep. Wellicht is dry needling niet de behandeling van eerste voorkeur bij mensen met plantaire fasciitis.

Cotchett, M.P., Munteanu, S.E., Landorf, K.B. (2014). Effectiveness of Trigger Point Dry Needling for Plantar Heel Pain: A Randomized Controlled Trial. Physical Therapy 21(8): 1083-94

Over de auteur

Shanty Sterke

Fysiotherapeut/ bewegingswetenschapper/wetenschapsjournalist. Referent/samenvatter met specialisatie ouderen.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1400+ artikelen

Nieuwsbrief

Fysiotherapeut?(Vereist)

Voorjaar 2022

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 17 maart 2022. Prijs € 1295,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 1 april 2022. Prijs € 495,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 11 mei 2022. Prijs € 895,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 13 mei 2022. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 17 juni 2022. Prijs € 875,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 4 oktober 2022. Prijs € 1395,-…

Data volgen

crkbo_instelling_rgb
kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein