Dry needling en muscle energy techniques succesvolle combinatie bij nekpijn

Cijfers laten zien dat hoofd- en nekpijn in 55% myofasciale triggerpoints (MTPs) aanwezig zijn, waarvan 25% latent is. Latente myofasciale trigger points geven alleen symptomen als dat wordt uitgelokt door een externe stimulus. De aanwezigheid van latente MTPs kan een determinerende factor zijn voor toekomstige pijnklachten. Een behandeling met dry needling (DN) wordt de laatste jaren veel gebruikt voor de behandeling van trigger points, maar de resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn nog niet eenduidig. Vaak ontstaat myofasciale pijn door meerdere factoren en de aanpak van deze klacht moet hier dan ook op inspelen. Om de behandeling van MTPs aan te vullen richt dit onderzoek zich op het uitvoeren van muscle energy techniques (MET) aansluitend aan een dry needling behandeling. Het idee hierachter is dat het triggerpoint verdwijnt door dry needling en door aanvullend MET te doen wordt de lokale circulatie hersteld. Dit faciliteert het herstel van de onderliggende oorzaak van het MTP en doorbreekt de vicieuze cirkel.

Methode

Zestig vrouwen tussen de 18 en 30 jaar met MTP in de m. trapezius descendens hebben deelgenomen aan dit RCT. Ze werden in drie groepen ingedeeld; dry needling gecombineerd met MET, alleen dry needling en alleen MET. Pijnintensiteit, Pressure Pain Treshold (PPT) en actieve cervicale lateroflexie werden voor iedere behandeling gemeten. De interventie bestond uit 3 sessies gedurende 1 week, met minstens twee dagen er tussen. In die drie sessies werd alleen dry needling, MET of een combinatie van die twee uitgevoerd, geen andere behandeling. De volgende meetinstrumenten werden gebruikt:
– Cervicale goniometer voor de bewegingsuitslag van actieve cervicale lateroflexie
– Algometer voor de PPT.
– VAS-schaal van 0-10 voor de pijn onder druk van 25N.

Resultaten

In alle groepen waren de klachten na de behandeling significant lager dan voor de behandeling. De score in de groep die de combinatie van therapieën kreeg was significant beter dan in de andere twee groepen. Tussen de MET-groep en de DN-groep waren geen significante verschillen. Dit gold voor de CROM, PPT en VAS. De verschillen waren dusdanig groot dat deze ook klinisch relevant waren. De score op de VAS-schaal nam bijvoorbeeld af van 8,2 bij baseline tot 3,5 bij de laatste meting.

Opmerkingen samenvatter

Alle drie de behandelingen bleken effectief voor het verminderen van de nekklachten. Het resultaat voor de combinatie van de twee interventies was duidelijk groter dan voor de twee interventies apart. Bij het interpreteren van de resultaten moet wel rekening worden gehouden met de korte looptijd van dit onderzoek. De drie sessies zijn binnen 1 week uitgevoerd. Over de resultaten op wat langere termijn is dus niets te zetten. De auteurs van het onderzoek veronderstellen dat de klachten bij een langere behandelduur nog verder zullen afnemen, maar of dit echt zo is zal nog aangetoond moeten worden.

Yeganeh Lari, A., Okhovatian, F., Naimi, S.S., Baghban, A.A.. (2015) The effect of the combination of dry needling and MET on latent trigger point upper trapezius in females. Man Ther. Aug 14.

Meer van Psychfysio

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Najaar 2021

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 september 2021. Prijs € 1195,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 10 sept 2021. Prijs € 495,-…

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 14 september 2021. Prijs € 1295,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 15 september 2021. Prijs € 895,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 september 2021. Prijs € 1295,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 24 september 2021. Prijs € 495,-…

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 10 november 2021. Prijs € 495,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 24 nov 2021. Prijs € 595,-…

Nieuwe data volgen

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

4 dagen. Data voorjaar 2022 volgen. Prijs € 795,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Nieuwe data volgen. Prijs € 875,- Kennis…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2021. Prijs: € 875,-  …

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo