Additional menu

Diamanttape geeft onmiddellijke pijnafname en krachttoename bij een tenniselleboog

Recent onderzoek heeft aangetoond dat Epicondylitis Lateralis niet zozeer een ontstekingsreactie is als wel een degeneratieve afwijking met microscopisch letsel aan de pees. Systematische reviews van verschillende behandelmethodes als fricties, acupunctuur, orthesen, ultrageluid, shockwave therapy, medicatie en operaties wijzen op weinig ondersteuning uit de literatuur voor deze behandelvormen. McConnell heeft een manier van tapen ontworpen om de pijn te verlichten, spierfunctie te verbeteren en functioneel bewegen te bevorderen. Door de ernst van de symptomen tijdens de therapie af te laten nemen, kunnen oefenprogramma’s beter worden uitgevoerd, wat therapietrouw toe kan laten nemen.
Deze studie heeft het effect van bovenstaande taping techniek onderzocht op pijn, kracht en extensie van de pols, direct na het aanbrengen van de tape.

Methode
Dertig Patiënten met epicondylitis lateralis aan de dominante arm zijn geïncludeerd in dit onderzoek. Bij alle deelnemers waren de klachten niet sport-gerelateerd en bestonden al langer dan zes weken. Een hand held dynamometer is gebruikt om de knijpkracht en kracht van de polsextensie te meten. Voor de pijn werd een VAS-schaal gebruikt (0-10). De meetmomenten waren voor het aanbrengen van de tape en na 5-10 minuten na het aanbrengen.

Resultaten
Knijpkracht nam 5-10 minuten na het aanbrengen van de tape significant toe, evenals de extensiekracht van de pols. Ook de pijn was significant afgenomen na 5-10 minuten. Deze resultaten golden zowel vergeleken met voor en na het aanbrengen van de tape als in vergelijking met de onaangedane arm. De tape laat dus alleen een effect zien als de arm is aangedaan. Waarschijnlijk heeft de tape neurofysiologische effecten op het zenuwstelsel, met name het nociceptieve systeem.

Opmerkingen samenvatter
Het aanbrengen van een diamanttape veroorzaakte binnen 5 tot 10 minuten een significante toename van knijp- en extensiekracht en een afname van de pijn. Dit maakt het aanbrengen van tape op deze manier een belangrijke facilitator in de behandeling van epicondylitis lateralis.

Bron: Shamsoddini, A., Hollisaz, M.T. (2013). Effects of taping on pain, grip strength and wrist extension force in patients with tennis elbow. Trauma Monthly, 18(2):71-4.

Samenvatter: Marjolein Streur
Redactie: Peter van Burken

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Database met 1225+ artikelen

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 11 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 28 januari 2019. Prijs 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 6 mei 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 3 juni 2020. Prijs 875,-...