De patiënt die meer gaat sporten gaat minder televisie kijken

Sporten vraagt tijd. Waar halen mensen die tijd vandaan? De beslissing waar men zijn tijd aan wil besteden is een belangrijke keuze. Er zijn daarbij verschillende opties met verschillende uitkomsten. Als men meer wil gaan sporten en men kiest ervoor deze tijd vrij te maken door minder achter een beeldscherm te zitten, dan creëert men een dubbele gezondheidswinst. Sporten is gezond, en minder zitten op zichzelf ook (zie: Veel zitten verhoogt het risico op vroegtijdig overlijden). Als men besluit minder te slapen om te kunnen sporten is de gezondheidswinst mogelijk minder omdat kortere slaap geassocieerd is met obesitas en depressie. Ook is het mogelijk dat men de tijd om te sporten ten koste laat gaan van fysieke activiteiten in andere domeinen. De netto winst is dan nihil. Dus om de gezondheidswinst van ‘meer bewegen’ goed te kunnen beoordelen moet men ook kijken wat er op andere gebieden van tijdsbesteding gebeurt. De auteurs van dit artikel onderzochten daarom hoe volwassenen, die met een zes weeks sportprogramma beginnen, hun tijdsbudget aanpassen.

Methode

De 112 relatief inactieve deelnemers werden random aan een van de volgende drie condities toegewezen:

  • Wachtlijst controle groep,
  • Gematigde interventie groep: gevraagd werd de fysieke activiteit met 2,5 uur per week te verhogen. De helft daarvan werd in groepslessen begeleid.
  • Extensieve interventie groep: gevraagd werd de fysieke activiteiten met 5 uur per week te verhogen. De helft daarvan werd in groepslessen begeleid.

Een batterij vragenlijsten werd vijfmaal afgenomen: vooraf, in midden en na de interventie, en op 3 en 6 maanden follow-up. Voor de huidige onderzoeksvraag werd alleen gebruik gemaakt van de tijdsbesteding-data direct vooraf en na zes weken training. De tijdsbesteding werd gemeten met de Multimedia Activity Recall for Children and Adults (MARCA). De MARCA vraagt mensen alles te herinneren wat men gedurende 24 uur gedaan heeft. De maaltijden werden daarbij als ankerpunt gebruikt. De deelnemers kon daarbij kiezen uit 500 activiteiten die gekoppeld waren aan een MET waarde. DE MARCA werd via een telefonisch interview afgenomen. De deelnemers werden tweemaal op baseline gebeld en twee maal na het programma. In elk telefoongesprek werd de tijdsbesteding van twee dagen uitgevraagd.

Resultaten

De deelnemers in de beide interventie groepen besteden in vergelijk tot de controle groep significant meer tijd aan inspannende fysieke activiteiten en actief transport, en significant minder tijd aan televisie kijken of computergames. Op de andere levensdomeinen qua tijdsbesteding (bijvoorbeeld slaap, huishouden, studie) vindt er geen significante verandering plaats. Hoewel er ook relatief grote verschuivingen plaatsvinden in toename van computertijd en afname van slaaptijd, zijn deze veranderingen niet significant.
Wat betreft energie besteding in MET categorieën was er aan het eind van het programma ten opzichte van de controle groep een grote en significante toename in tijdsbesteding binnen gematigde tot intensive fysieke activiteiten en licht significante toename in tijdsbesteding in het gehele fysieke activiteiten niveau.

Opmerking samenvatter

Als een fysiotherapeut de patiënt met succes aanspoort tot meer bewegen levert dit de patiënt waarschijnlijk een dubbelle gezondheidswinst op. Ten eerste gaat hij/zij meer sporten, maar bovendien wordt nagenoeg alle tijd om te sporten gecompenseerd door minder televisie te kijken of computerspelletjes te spelen. Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat televisiekijken een tijdsreservoir is die aangesproken kan worden voor meer urgente zaken.

Gomersall, S. R., Norton, K., Maher, C., English, C., Olds, T.S. (2014). “In search of lost time: When people undertake a new exerciseprogram, where does the time come from? A randomized controlledtrial.” Journal of science and medicine in sport: In Press.

Meer van Psychfysio

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 2750+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2021

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 27 januari 2021. Prijs € 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 9 februari 2021. Prijs € 1295,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 11 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 19 maart 2021. Prijs € 595,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 23 maart 2021. Prijs € 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 april 2021. Prijs € 875,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 april 2021. Prijs € 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 21 april 2021. Prijs € 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 18 mei 2021. Prijs € 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 9 juni 2021. Prijs € 875,-...

Najaar 2021

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data najaar 2021 volgen. Prijs € 895,-...

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo