8-14-De-patiënt-die-meer-gaat-sporten-gaat-minder-televisie-kijken-180806423

De patiënt die meer gaat sporten gaat minder televisie kijken

Sporten vraagt tijd. Waar halen mensen die tijd vandaan? De beslissing waar men zijn tijd aan wil besteden is een belangrijke keuze. Er zijn daarbij verschillende opties met verschillende uitkomsten. Als men meer wil gaan sporten en men kiest ervoor deze tijd vrij te maken door minder achter een beeldscherm te zitten, dan creëert men een dubbele gezondheidswinst. Sporten is gezond, en minder zitten op zichzelf ook (zie: Veel zitten verhoogt het risico op vroegtijdig overlijden). Als men besluit minder te slapen om te kunnen sporten is de gezondheidswinst mogelijk minder omdat kortere slaap geassocieerd is met obesitas en depressie. Ook is het mogelijk dat men de tijd om te sporten ten koste laat gaan van fysieke activiteiten in andere domeinen. De netto winst is dan nihil. Dus om de gezondheidswinst van ‘meer bewegen’ goed te kunnen beoordelen moet men ook kijken wat er op andere gebieden van tijdsbesteding gebeurt. De auteurs van dit artikel onderzochten daarom hoe volwassenen, die met een zes weeks sportprogramma beginnen, hun tijdsbudget aanpassen.

Methode

De 112 relatief inactieve deelnemers werden random aan een van de volgende drie condities toegewezen:

  • Wachtlijst controle groep,
  • Gematigde interventie groep: gevraagd werd de fysieke activiteit met 2,5 uur per week te verhogen. De helft daarvan werd in groepslessen begeleid.
  • Extensieve interventie groep: gevraagd werd de fysieke activiteiten met 5 uur per week te verhogen. De helft daarvan werd in groepslessen begeleid.

Een batterij vragenlijsten werd vijfmaal afgenomen: vooraf, in midden en na de interventie, en op 3 en 6 maanden follow-up. Voor de huidige onderzoeksvraag werd alleen gebruik gemaakt van de tijdsbesteding-data direct vooraf en na zes weken training. De tijdsbesteding werd gemeten met de Multimedia Activity Recall for Children and Adults (MARCA). De MARCA vraagt mensen alles te herinneren wat men gedurende 24 uur gedaan heeft. De maaltijden werden daarbij als ankerpunt gebruikt. De deelnemers kon daarbij kiezen uit 500 activiteiten die gekoppeld waren aan een MET waarde. DE MARCA werd via een telefonisch interview afgenomen. De deelnemers werden tweemaal op baseline gebeld en twee maal na het programma. In elk telefoongesprek werd de tijdsbesteding van twee dagen uitgevraagd.

Resultaten

De deelnemers in de beide interventie groepen besteden in vergelijk tot de controle groep significant meer tijd aan inspannende fysieke activiteiten en actief transport, en significant minder tijd aan televisie kijken of computergames. Op de andere levensdomeinen qua tijdsbesteding (bijvoorbeeld slaap, huishouden, studie) vindt er geen significante verandering plaats. Hoewel er ook relatief grote verschuivingen plaatsvinden in toename van computertijd en afname van slaaptijd, zijn deze veranderingen niet significant.
Wat betreft energie besteding in MET categorieën was er aan het eind van het programma ten opzichte van de controle groep een grote en significante toename in tijdsbesteding binnen gematigde tot intensive fysieke activiteiten en licht significante toename in tijdsbesteding in het gehele fysieke activiteiten niveau.

Opmerking samenvatter

Als een fysiotherapeut de patiënt met succes aanspoort tot meer bewegen levert dit de patiënt waarschijnlijk een dubbelle gezondheidswinst op. Ten eerste gaat hij/zij meer sporten, maar bovendien wordt nagenoeg alle tijd om te sporten gecompenseerd door minder televisie te kijken of computerspelletjes te spelen. Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat televisiekijken een tijdsreservoir is die aangesproken kan worden voor meer urgente zaken.

Gomersall, S. R., Norton, K., Maher, C., English, C., Olds, T.S. (2014). “In search of lost time: When people undertake a new exerciseprogram, where does the time come from? A randomized controlledtrial.” Journal of science and medicine in sport: In Press.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 tot 6 samenvattingen voor fysiotherapeuten.

Database met 1400+ artikelen

Najaar 2022

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 9 september 2022. Prijs € 1295,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 16 september 2022. Prijs € 495,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 22 september 2022. Prijs € 1295,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 4 oktober 2022. Prijs € 1295,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 14 oktober 2022. Prijs € 595,-…

Voorjaar 2023

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 11 januari 2023. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 10 mei 2023. Prijs € 995,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 14 juni 2023. Prijs € 975,- …

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 16 juni 2022. Prijs: € 975,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO-25jaar-logo-e1606314634587-klein