De combinatie van Kim test en Jerk test detecteert posteroinferiore labrum laesies

Een posteroinferiore labrumlaesie is moeilijk te detecteren en de diagnose wordt tot op heden vooral tijdens chirurgie gesteld. De onderzoekers doen een studie naar de waarde van een nieuwe test, de ‘Kim-test’, in het detecteren van een posteroinferiore labrum laesie.
De auteurs onderzochten daartoe 172 patiënten met schouderpijn verwezen naar de afdeling orthopedie, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar (ongeveer 2/3 daarvan is man). Exclusie criteria waren onder andere een fractuur van het tuberculum major of een frozen shoulder. De Kim- en de Jerk test werden uitgevoerd waarna artroscopische diagnostiek plaatsvond door een chirurg die blind was voor de uitslag op de twee testen.

  • Kim test: patiënt in zit met rug ter stabilisatie tegen de rugleuning, arm in 90 graden abductie en elleboog in 90 graden flexie. Via de elleboog geeft de onderzoeker axiale druk terwijl de arm diagonaal 45 graden omhoog geheven wordt en geadduceerd. Daarbij geeft de onderzoeker aan de bovenarm een druk in caudale en dorsale richting. De test is positief bij plotselinge pijn al dan niet met klik.
  • Jerk test: patiënt zit met de arm in 90 graden abductie en 0-10 graden endorotatie en de elleboog in 90 graden. Met één hand wordt de scapula gefixeerd, en geeft de onderzoeker axiale druk via de gebogen elleboog van de patiënt. Tegelijkertijd beweegt de onderzoeker de arm naar horizontale adductie. De test is positief bij een pijnlijke klik.

Zie ook Koel, G. (2005). Dorsale instabiliteit schouder: het belang van de jerk- en Kim-test. FysioPraxis, 12, 12-15.

Bij artroscopisch onderzoek bleek bij 30 van de 172 patiënten een posteroinferiore laesie van het labrum aanwezig te zijn. Bij deze 30 patiënten is de Kim test 24 keer positief en de Jerk test 22 maal.

De auteurs verdelen de posteroinferiore labrum laesies qua lokalisatie in meer inferior gelegen of meer posterior gelegen laesies. Nadere analyse van de resultaten toont dan dat de Kim test meer sensitief is voor inferiore labrumlaesies en de Jerk test voor de posteriore labrum laesies.

Het is belangrijk te benadrukken dat de sensitiviteit in het detecteren van inferiore posteriore labrum laesies 0,97% wordt als beide testen positief zijn.

In de discussie bespreken de auteurs de klinische relevantie van de ‘pijn’ en de ‘klik’:

  • Een pijnloze klik bij de Jerk-test duidt niet op abnormaliteit van het posteriore labrum.
  • Een pijnlijke klik juist wel. Het duidt op een posterior labrum laesie met posterieure instabiliteit. Een pijnlijke klik voorspelt ook dat conservatieve behandeling (training van de schouderspieren) niet zal slagen.
  • Pijn zonder klik duidt op een posteriore labrum laesie zonder posterieure instabiliteit.

Voor de Kim test geldt een soortgelijke redenering.

Kim S, Park J, Jeong W, Shin S. The Kim test: a novel test for posteroinferior labral lesion of the shoulder: a comparison to the jerk test. American Journal of Sports Medicine (AM J SPORTS MED ) 2005 Aug ; 33 (8 ): 1188 92 (20 ref ) 33(8):1188

Meer van Psychfysio

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2021

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 19 maart 2021. Prijs € 595,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 april 2021. Prijs € 875,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 21 april 2021. Prijs € 895,-…

Najaar 2021

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 september 2021. Prijs € 1295,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 10 sept 2021. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 september 2021. Prijs € 1295,-…

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 10 november 2021. Prijs € 595,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 24 nov 2021. Prijs € 595,-…

Nieuwe data volgen

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data najaar 2021 volgen. Prijs € 895,-…

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Nieuwe data 2021 volgen. Prijs € 1295,-…

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo