Enkelletsel is een van de meest voorkomende sportblessures en leidt in maar liefst 33% – 42% van de gevallen tot chronische enkel instabiliteit. Verminderde neuromusculaire controle (NMC) kan hier een verklaring voor zijn, maar ook in het centrale zenuwstelsel lijkt er iets te veranderen. Onderzoek wijst uit dat bij het onstaan van een blessure, een…

Lees meer

In Nederland lopen ongeveer 600.000 mensen per jaar enkelletsel op, in de meeste gevallen tijdens het sporten. De meest voorkomende behandelwijze is het gebruik van tape of een brace. Het nadeel van het gebruik van tape is echter dat er huidirritaties op kunnen treden. Hierdoor kan de therapietrouw sterk afnemen, wat weer gevolgen heeft voor…

Lees meer

De auteurs geven een overzicht van de recente ontwikkelingen rond de behandeling van chronische tendinopathieën. Pathogenese Het is onjuist te veronderstellen dat bij chronische tendinopathieën een chemische ontsteking aanwezig is. Wat men histologisch wel vindt zijn degeneratieve veranderingen in de collageen structuur en –ordening en een toename van de interfibrillaire glycosaminoglycanen. Daarnaast ziet men vaak…

Lees meer

Posterior tibialis tendon dysfunction (PTTD) wordt als de belangrijkste oorzaak van verworven platvoet gezien. PTTD zou door overbelasting ontstaan maar de exacte oorzaak is nog onbekend. Men onderscheidt vier stadia: pijn en zwelling aan mediale zijde voet/enkel. inversie zwakte, moeite om de hiel van de grond te tillen, valgus achtervoet en abductie voorvoet. de deformiteiten…

Lees meer

Het huidige onderzoek bespreekt een nieuw ontwikkelde vragenlijst, de Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT), ze is een aanvulling op de richtlijn. Het huidige artikel beschrijft een onderzoek naar de betrouwbaarheid en validatie van de CAIT (Zie bijlage voor vertaling van de CAIT). Methode Aan dit validatie onderzoek doen 92 deelnemers mee waarbij de uitkomsten op…

Lees meer

Er is al veel onderzoek gedaan naar de risicofactoren voor enkelletsel bij basketballers. De intrinsieke factoren die genoemd worden zijn: onstabiele postural sway, spierzwakte / disbalans, hypomobiel enkelgewricht, verminderde positiezin, eerder enkelletsel, extreme lichaamslengte en gewicht, slechte alignment, en geslacht. Extrinsieke factoren zijn schoentype, ondergrond en al of niet tape of een orthese dragen. De…

Lees meer

Zowel de zittende werkhouding als de staande kent negatieve gezondheidseffecten. Langdurig staan wordt bijvoorbeeld geassocieerd met lage rugpijn, varices, verslechtering van coronaire vaatziekten en problemen rond zwangerschap. In het onderzoek naar de voordelen en nadelen van staan of zitten moet statisch staan wel onderscheiden worden van lopen, wat niet altijd gebeurt. Eerder onderzoek van de…

Lees meer

Naar de oorzaken van enkelblessures is veel onderzoek gedaan. Uit deze onderzoeken blijkt dat er een relatie is tussen mechanismen ter hoogte van de enkel en mechanismen hogerop in de proximale gewrichten. Eerdere onderzoeken toonden aan dat de motorische controle rond de heup van vitaal belang is voor controle rond de enkel. Na een inversietrauma…

Lees meer

Hoewel artrose in de enkel 10 keer minder voorkomt dan in de knie is het wel een aandoening die de patiënt ernstig in zijn lopen beperkt. De patiënt klaagt over pijn aan de voorkant van de enkel en over ochtend stijfheid. Naast corticosteroiden, NSAID’s, schoenaanpassingen en loophulpmiddelen blijkt ook een enkel-voet orthese de pijn te…

Lees meer

Een goede dynamische stabiliteit van de enkel en het onderbeen is van belang om blessures te voorkomen. Doorgaans worden daarom in sport of revalidatie balanstraining en spierversterkende oefeningen gegeven, doorgaans als twee gescheiden onderdelen. De auteurs vragen zich af of een schoen die relatief instabiel is niet vanzelf deze dynamische stabiliteit traint in het dagelijks…

Lees meer

De meest gerapporteerde restklachten na enkelverzwikking zijn pijn, zwelling, zwakte en instabiliteit. Chronische enkelinstabiliteit kan ontstaan door proprioceptieve en neuromusculaire veranderingen en door mechanische veranderingen zoals bandlaxiteit. Ook hyper- of hypomobiliteit van de talus kan een rol spelen en dit geeft respectievelijk een toegenomen of afgenomen accessoire bewegingen waardoor een abnormale beweging rond de momentane…

Lees meer

Chronische enkelinstabiliteit kan na een enkelverzwikking op twee manieren ontstaan: De proprioceptie uit kapsel, enkelbanden, pezen en spieren kan door beschadiging van sensoren verminderd zijn waardoor de neuromusculaire controle over de enkel verminderd. Een dergelijke verminderde proprioceptie is in onderzoek aangetoond. Mechanische instabiliteit kan ook aanwezig zijn op basis van verminderde laterale bandstabiliteit en/of verminderde…

Lees meer

Lage rugpijn komt veel voor in beroepen waarin men veel moet lopen. Mogelijk heeft dit te maken met de krachtenoverdracht en het krachtverloop van de hiel naar de onderrug. Inlegzolen zouden deze krachtenoverdracht gunstig kunnen beïnvloeden. Zolen die de puntbelasting van de voet meer verspreiden en absorberen, worden doorgaans als aangenaam ervaren en blijken de…

Lees meer

Acute achillespeesrupturen komen het meest voor bij mannen tussen de 30-50 jaar. Links meer dan rechts. Men neemt aan dat de ruptuur plaatsvindt in een al abnormale pees, bijvoorbeeld door corticosteroïdengebruik, fluoroquinolone antibiotica, inspanningsgeïnduceerde hyperthermie of mechanische abnormaliteiten van de voet. Operatief ingrijpen vindt vooral plaats bij atleten en fitte jongeren, conservatieve behandeling (gips/brace) vooral…

Lees meer

Het cuboidsyndroom kan een oorzaak zijn voor de restklachten na een inversie trauma. Een inversie trauma in combinatie met plantairflexie kan een lichte verschuiving/subluxatie geven van het os cuboideum waardoor er incongruentie ontstaat in het art calcaneocuboidea. Daardoor ontstaat irritatie van het gewrichtskapsel, de ligamenten en/of de pees van de peroneus longus. De diagnose (als…

Lees meer

Na een enkeldistorsie blijft bij 33-76% van de patiënten restklachten aanwezig zoals pijn, giving way, functionele instabiliteit en zwelling. De oorzaak daarvan wordt niet altijd gevonden bij standaard orthopedisch onderzoek. De auteurs beschrijven een onderzoek naar de diagnostische voordelen van artroscopie van de enkel ten opzichte van gangbare orthopedische diagnostiek bij deze restklachten. Methode Aan…

Lees meer

Ongeveer 40% van de mensen klaagt na een enkelverzwikking over een instabiliteitsgevoel. Mogelijk dat de zenuwvezels van mechanosensoren door het letsel beschadigd raken, wat de proprioceptie vermindert. Eerder onderzoek toonde na enkelletsel een verminderde bewegings- en houdingszin. Fouten in repositioneren van de enkel nemen met ongeveer 30-40% toe na enkelletsel. Bovendien blijkt de postural sway…

Lees meer