Hoofd met geheugenchip.

  Mensen met stress-gerelateerde uitputting krijgen vaak te maken met een verminderd geheugen of andere cognitieve problemen. Psychologische interventies of interventies op de werkplek helpen lang niet altijd. Mentale problemen zijn een veel voorkomende redenen van ziekteverlof. Een uitputtingsstoornis, zoals een burnout is een van de meest gestelde diagnoses die leidt tot een verminderd werkvermogen.…

Lees meer
Bodybuilder traint zijn arm terwijl hij muziek op heeft.

Muziek tijdens fysiotherapeutische oefeningen kan vermoeidheid verminderen en de neurologische sturing van de musculatuur verbeteren. Bovendien bevordert ze een positieve beleving van de oefening en kan, afhankelijk van wat nodig is, de arousal van de oefenende patiënt verhogen of verlagen: bepaalde muziek kan gestreste of drukke patiënten kalmeren, terwijl andere muziek gebruikt kan worden om…

Lees meer
Mooie kleurrijk tekening van de hersenen.

Fysiotherapeuten die met mindfulness werken stellen soms de vraag hoe dissociëren (bijvoorbeeld door psychotrauma) en mindfulness zich onderling verhouden. Ook al is globaal gesproken mindfulness training op veel vlakken voor patiënten zinvol (Burken, 2017), toch is er nog opvallend weinig onderzoek gedaan naar het effect van mindfulness op dissociatie. De auteur van dit artikel (C.…

Lees meer
Zwaar vermoeide student 's avonds achter zijn laptop.

Hoewel de hoeveelheid literatuur over stress en burn-out toeneemt, is er nog weinig bekend over stress en burn-out bij studenten. Deze vorm van burn-out ontstaat door studiegerelateerde stress, uitputting door de studiedruk, cynisme richting de bedoeling van de opleiding en het gevoel van inadequaat zijn voor het werk wat wordt gedaan worden. Naast depressie en…

Lees meer
Twee opgewekte en zelfverzekerde ouderen sportief buiten aan het fietsen.

Deelname aan fysieke activiteiten is geassocieerd met allerlei positieve uitkomsten bij oudere mensen. Er zijn effecten gevonden op het emotioneel welzijn, fysieke en cognitieve functioneren en zelfs een verminderde incidentie van dementie. Helaas laat onderzoek zien dat mensen minder fysiek actief zijn naarmate ze ouder worden. Dit geldt niet alleen voor fysieke activiteiten maar ook…

Lees meer
Jonge dame zit aan tafel met last van haar spierspanningshoofdpijn.

De prevalentie van spierspanningshoofdpijn in Europa is maar liefst 62%. De incidentie ligt rond de 14 per 1000 personen per jaar. De etiologie en de pathofysiologie van spierspanningshoofdpijn zijn nog niet geheel opgehelderd. Meest genoemde factoren zijn psychologische stress en/of verhoogde spierspanning. De spierspanning kan een toename geven in pijnsensitiviteit, bovendien kunnen in de gespannen…

Lees meer
Man doet bodyscan thuis op de bank om sneller te herstellen van zijn sportblessure.

Sportblessures komen veel voor. In Nederland raakten in 2013 maar liefst 4,5 miljoen sporters geblesseerd (Bron: OBiN). Daarvan werden 1,9 miljoen sportblessures medisch behandeld. Fysiotherapeuten behandelden in dat jaar 1,1 miljoen sportblessures. Sportblessures hebben een inpakt op de sporter, zijn team en vereniging en ook op de maatschappij. Naast de fysieke gevolgen van de sportblessure…

Lees meer
Fysiotherapeut motiveert patiënte om het bewegen vol te houden.

Chronische aandoeningen als obesitas, diabetes 2 en cardiovasculaire aandoeningen zijn veel voorkomend, kostbaar en deels te voorkomen. Preventie van deze chronische aandoeningen is dus van groot belang en fysiotherapeuten kunnen hier aan bijdragen. Ook blijkt uit verschillende onderzoeken dat patiënten tot op zekere hoogte begeleiding verwachten of willen hebben bij het veranderen van hun leefstijl.…

Lees meer
Ouder stel samen buiten aan het dansen om zo de coördinatie en het evenwicht op pijl te houden

Richtlijnen bij de ziekte van Parkinson benadrukken het belang van een geïntegreerde aanpak van zowel motorische- als niet-motorische symptomen. Dans als beweeginterventie is een voorbeeld van een geïntegreerde aanpak. Gelukkig wordt dit binnen de revalidatie meer en meer erkend, en recent ook binnen de fysiotherapie in de vorm van dansante fysiotherapie. Verschillende studies laten bij…

Lees meer
Oudere dame met PTSS krijgt ademhalingsoefeningen van haar fysiotherapeut.

Psychische aandoeningen hebben grote gevolgen voor de fysieke gezondheid. Wanneer mentale en fysieke stoornissen samengaan is er sprake van een slechtere therapietrouw, hoger gebruik van de gezondheidszorg en minder goede functionele uitkomsten. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) gaat bijvoorbeeld vaak samen met respiratoire aandoeningen. Longitudinale studies laten zien dat symptomen van posttraumatische stressstoornis significante risicofactoren zijn voor…

Lees meer

We mogen best een beetje trost zijn, Nederland heeft sinds kort zijn eigen internationale opleiding tot gecertificeerd Laban Bartenieff Movement Analyst (LBMA). Dat is goed nieuws voor fysiotherapeuten. Men hoeft niet meer naar New York, Israël of Berlijn, maar kan gewoon in Rotterdam terecht. Daar organiseert het EMOVE institute deze internationaal erkende opleiding. Als thuishaven…

Lees meer

Oplossingsgericht werken als begeleidingsstijl heeft zijn intrede binnen de fysiotherapie gedaan, en niet zonder reden. Deze positieve benadering richt zich op de sterktes van de patiënt en zijn gewenste toekomst. Dat is een groot verschil met het focussen op fysieke, mentale of gedragsmatige problemen. Bij een probleemgerichte benadering benadrukken patiënten wat ze niet willen hebben,…

Lees meer
Man probeert de locatie en sterkte van de pijn in de rug aan te geven.

In de meeste onderzoeken naar lage rugpijn is het meten van de mate van pijn een belangrijke uitkomstmaat. Hiervoor worden verschillende meetinstrumenten gebruikt. De Visuele Analoge Schaal (VAS), Numeric Rating Scale (NRS) en de Pain Severity sub-schaal van de Brief Pain Inventory (BPI-PS) zijn de meest gebruikte. Ook binnen de fysiotherapie worden deze lijsten veel gebruikt.…

Lees meer
Twee ouderen die aan het exergamen zijn.

Interactieve video games worden de laatste jaren ingezet als interventie om fysieke activiteit en cognitie te stimuleren. Ook door fysiotherapeuten. Uit verschillende studies blijkt dat bij het spelen van deze games de posturale controle, looppatroon, cognitie en functionele onafhankelijkheid bij ouderen en bij mensen met een neurologische aandoening verbetert. Interactieve videogames hebben verschillende voordelen. De…

Lees meer
Patiënt bij de fysiotherapeut bezig met fysieke training.

Psychologische symptomen komen veel voor bij volwassenen met chronische fysieke aandoeningen. De vier grootste psychische klachten zijn depressie, angst, vermoeidheid en pijn. Deze factoren zijn gerelateerd aan een snellere progressie van de ziekte en zijn risicofactoren voor een slechtere zelfverzorging, toegenomen last van de symptomen, een verslechterd fysiek functioneren en een verminderde kwaliteit van leven.…

Lees meer
Man met onderbeen amputatie wandelt met veel plezier in de natuur.

Regelmatige fysieke activiteit is een belangrijke preventieve maatregel in het voorkomen en verlichten van chronische ziekten. Buiten in de natuur bewegen, heeft zelfs nog grotere voordelen op zowel mentaal als fysiek vlak. Chronische pijn is één van de aandoeningen waarbij fysieke activiteit buiten natuur van groot nut kan zijn. Bewegen in de natuur is gratis,…

Lees meer
Opgewekte en optimistische dame in gesprek.

Pulmonaire hypertensie is een aandoening die veel voorkomt, vaak als gevolg van een onderliggend probleem. Pulmonaire arteriële hypertensie (PAH) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH)  zijn types van hypertensie die relatief weinig voorkomen en geassocieerd zijn met een verkorte levensverwachting. Mensen met deze aandoeningen hebben vaak last van pijn op de borst, vermoeidheid en kortademigheid.…

Lees meer
Valincident op de trap met pijn in de knie.

Migraine is een primaire neurologische aandoening die vooral voorkomt bij vrouwen tussen de 30 en 40 jaar. Een aanval van migraine is gerelateerd aan verschillende complexe cerebrale veranderingen. Naast pijn kunnen ook andere symptomen optreden, waaronder problemen met licht of geluid, aura, gevoeligheid van de spieren, duizeligheid en problemen met het evenwicht. Eerdere studies hebben…

Lees meer
Twee sportieve ouderen tijdens een fietstochtje door de natuur.

Ondanks de vele voordelen van fysieke activiteit voor alle leeftijdsgroepen, voldoen lang niet alle mensen aan de beweegnormen. Gezien de toename in chronische aandoeningen en het toenemende aantal ouderen is het van belang dat ook ouderen meer gaan bewegen. Volgens de Theory of Planned Behavior is de intentie de sterkste beïnvloeder van gedrag. Intentie wordt…

Lees meer
Jonge dame licht op bed en is zichtbaar vermoeid.

Ernstige vermoeidheid komt vaak voor bij mensen met een chronische ziekte. Geschat wordt dat de prevalentie tussen de 40% en 74% ligt. Mensen met ernstige vermoeidheid rapporteren meer beperkingen in fysiek, sociaal en mentaal functioneren dan mensen zonder vermoeidheid. Zij beschrijven vermoeidheid als een van de meest beperkende symptomen van hun ziekte. Er zijn modellen…

Lees meer