De dood van Ivan Iljitsj – aangrijpend en leerzaam

Kunst in de vorm van schilderijen, film, proza, muziek kan een verhaal vertellen dat persoonlijker is dan feitelijke kennisoverdracht. Kunst kan woordloos veel zeggend zijn. Als je als fysiotherapeut je op een andere manier wilt verdiepen in een onderwerp van je vak dan kan kunst je een alternatieve- of aanvullende ingang bieden. Je kunt daarbij…

Lees meer

Preventie van musculoskeletale klachten bij studenten verpleegkunde

Verpleegkundige is een fysiek zwaar beroep. Het verplaatsen van patiënten, een slechte werkhouding, trekken en duwen aan tilliften zorgen voor nek-, schouder- en rugklachten. Deze klachten doen zich al voor aan het begin van de verpleegkundige carrière, onder studenten en beginnende verpleegkundigen. Dat leidt tot ziekteverzuim en zelfs tot het stoppen met de opleiding. Terwijl…

Lees meer

Korte instructie gaat hyperventilatie tegen bij ademhalingstraining

Man ademt in zak zoals bij hyperventilatie weleens gedaan wordt.

Ademhaling met een frequentie van ongeveer 0.1 Hz (6 ademhalingen per minuut) wordt veel gebruikt in fundamenteel onderzoek en in de toegepaste psychofysiologie. Deze trage manier van ademhalen vergoot in gunstig opzicht de hartslag variabiliteit in het cardiovasculaire systeem en het heeft een positief effect op het psychisch functioneren. Het wordt ook gebruikt als gedragsmatige…

Lees meer

De link tussen mindfulness en fysieke gezondheid

Hoofd van jonge man verzonken in mindfulness.

Er zijn steeds meer onderzoeken naar hoe mindfulnessinterventies een positieve invloed hebben op biopsychosociale- en fysieke processen. Oorspronkelijk was het vooral de 8 weekse mindfulness based stress reduction (MBSR) wat het meest populair was, maar inmiddels zijn er ook andere mindfulnessinterventies onderzocht en ook die lijken veelbelovend voor het verbeteren van de fysieke gezondheid. Dit…

Lees meer

Helpt oefentherapie tegen depressie bij ouderen?

Opgewekte oudere man na het sporten.

Dagelijks actief bewegen kan een depressie op afstand houden en depressieve symptomen verminderen. Maar hoe groot dat effect van beweging is, is niet helemaal duidelijk. De auteurs van dit artikel analyseerden gegevens uit gerandomiseerde onderzoeken naar het effect van beweeginterventies op depressieve symptomen bij ouderen. Ruim een kwart van de volwassenen heeft depressieve symptomen. Vooral…

Lees meer

Een korte vragenlijst op pijnacceptatie te meten (CPAQ-8)

Huilende vrouw die pijn probeert te accepteren.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en het Psychological Flexibility Model zijn effectief bij chronische pijn. De behandeling vindt vaak plaats in groepen vanwege de meerwaarde voor het mentaal en sociaal functioneren. Toch blijven er grote verschillen bestaan voor wie de therapie wel en niet werkt. Een factor hierin kan zijn dat groepsbehandelingen niet voldoende geïndividualiseerd…

Lees meer

Bewegen vermindert achteruitgang in cognitief en gedragsmatig fuctioneren bij dementie

Verwarde man die weinig aan bewegen doet.

Aerobe oefeningen kunnen de cognitieve achteruitgang en gedragsproblemen bij mensen met milde cognitieve problemen of dementie verminderen. Dat blijkt uit een systematisch literatuuronderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of physiotherapy. De onderzoekers hebben het bewijs uit studies naar bewegen en cognitief functioneren en gedragsproblemen op een rijtje gezet. De oefeningen moeten minstens matig intensief zijn…

Lees meer

Emoties zijn af te lezen aan manier van bewegen

Vrouw toont haar emoties via haar lichaamshouding.

Dat gezichtsuitdrukkingen informatie geven over emoties is bekend. De interpretatie van gezichtsuitdrukkingen gebeurt automatisch en staat los van iemands culturele achtergrond. Vanuit deze bevindingen is de hypothese gevormd dat emoties ook afgelezen kunnen worden aan expressies en bewegingen van het hele lichaam, los van de gezichtsuitdrukking. Dit is inmiddels in verschillende studies aangetoond, bijvoorbeeld bij…

Lees meer

Hoe woordkeuze invloedt heeft op pijnbeleving

Synaptische transmissie.

Woorden die gebruikt worden tijdens pijnlijke medische procedures hebben invloed op de mate van pijn en ongemak tijdens de procedure. Pijn gerelateerde woorden kunnen de pijn-neuromatrix activeren. Patiënten rapporteren meer pijn en ongemak als de uitleg van de procedure gaat over hoe pijnlijk het is en als de procedure wordt uitgelegd aan de hand van pijngerelateerde…

Lees meer

Chronische nekpijn en depressie: de rol van slaapkwaliteit en bewegen

Sombere man met nekpijn ligt wakker.

Nekpijn is veelvoorkomend en de prevalentie van chronische nekpijn is sterk gerelateerd aan depressie; er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat depressie meer voorkomt bij mensen met nekpijn. Op basis daarvan zouden er factoren moeten zijn die de relatie tussen chronische nekpijn en depressie versterken. Uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de patiënten milde…

Lees meer

Synchroon bewegen, oxytocine en fysiotherapie

Moeder en kind bewegen speels synchroon.

Tijdens het samen dansen ontstaat er vaak een vorm van synchroniciteit. Mensen passen hun bewegingen aan elkaar aan. Het hormoon oxytocine speelt hier een belangrijke rol in. De synchroniciteit vergroot na het toedienen van oxytocine. Aan het eind van deze samenvatting zullen we een vertaalslag maken naar pijndemping en fysiotherapie. De menselijke vaardigheid om te…

Lees meer

Mindfulness training vermindert chronische lage rugpijn

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Mensen met chronische lage rugpijn ervaren minder ernst van de pijn en een lagere pijnintensiteit na een mindfulnesstraining. Bij mensen die geen interventie kregen, namen beide maten juist toe. Dat blijkt uit onderzoek onder 36 mensen. Voor fysiotherapeuten die mindfulness training aanbieden is dit goed nieuws. Chronische pijn is een ervaring die niet alleen betrekking…

Lees meer

Lichaamsbewustwording belangrijke interventie bij fibromyalgie

Prachtige aandachtsvolle beweging laag bij de grond.

Interventies gericht op het lichaamsbewustzijn (body awareness therapie) zijn goedkoop, eenvoudig te implementeren en effectief bij mensen met fibromyalgie. Zowel op het fysieke, psychische en fysiologische vlak treden er op de korte en middellange termijn verbeteringen op, zonder ongunstige neveneffecten. Dat blijkt uit een systematisch review en meta-analyse van 22 en 16 studies. Bij fibromyalgie…

Lees meer

Vijandig-dominante patiënten catastroferen meer over pijn

Onvriendelijke vrouw klaagt over haar nekpijn.

Voor mensen met chronische pijn kan pijncatastroferen een manier zijn om te communiceren met mensen om zich heen, om positieve steun en hulp te krijgen. Maar bij patiënten die hoger scoren op dominantie en onvriendelijkheid, kunnen deze interpersoonlijke karakteristieken op de langere termijn juist negatief uitpakken. De theorie over pijn catastroferen komt oorspronkelijk uit de…

Lees meer

Fysiotherapie en ergotherapie verhogen kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

Oude patiënte toont dankbaarheid aan fysiotherapeute in het verpleegtehuis.

Verpleeghuizen die meer uren fysiotherapie en ergotherapie in huis hebben, leveren betere zorg. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers. Zij onderzochten meer dan twaalfduizend verpleeghuizen en vonden een verband tussen de kwaliteit van zorg en het aantal uren fysiotherapie en ergotherapie per bewoner. Zo’n twintig jaar geleden is in de Verenigde Staten een nieuw vergoedingssysteem ingevoerd. Voor…

Lees meer

Mindfulness heeft gunstige invloed op impact van fibromyalgie

Pijn patiënt die weer uit het 'dal' komt door mindfulness oefeningen.

Mensen met fibromyalgie die een hogere mate van mindfulness hebben, ervaren de impact van de aandoening minder groot. Ook modereert mindfulness de relatie tussen fibromyalgie en angst. Vooral de 3 dimensies omschrijven, bewust handelen en niet oordelen lijken belangrijk te zijn voor deze patiëntengroep. Fibromyalgie is één van de meest voorkomende chronische musculoskeletale pijn aandoeningen.…

Lees meer

Ook bij het carpaal tunnel syndroom spelen psychosociale factoren

Jonge dame met zorgen heeft extra last van haar carpaaltunnel symptomen.

Stress, pijncatastroferen, ervaren impact en ervaren symptomen van carpaal tunnel syndroom (CTS) zijn allemaal factoren die een belangrijke rol spelen bij het ervaren van de ernst van de aandoening. Door deze psychosociale aspecten mee te nemen in de behandeling van CTS verbeteren mogelijk de uitkomsten van de behandeling. Dat concluderen Nijmeegse onderzoekers na een onderzoek…

Lees meer

Pilates verbetert slaapkwaliteit en stemming bij vrouwen na de overgang

Vrouw doet na goede nachtrust pilates oefeningen.

Een 12 weken durend Pilates-programma kan vrouwen na de overgang helpen om beter te slapen. Bovendien lijkt het gunstige effecten te hebben op gevoelens van angst, depressie en vermoeidheid. Dat concluderen Spaanse wetenschappers na een gerandomiseerd klinisch onderzoek onder 110 vrouwen. Vrouwen hebben na de overgang vaker slaapproblemen dan op jongere leeftijd. Tijdens de overgang…

Lees meer

Bespreken van de verwachting beïnvloedt de uitkomst van fysiotherapie

Fysiotherapeut bespreekt de verwachtingen met de patiënt.

Bij het bespreken van de verwachte resultaten van de behandeling, moet de fysiotherapeut goed opletten of hij dit in positieve, negatieve of neutrale bewoordingen doet. Het brengen van een positieve of neutrale boodschap geeft een vermindering van de pijn bij mensen met chronische nekpijn, terwijl een negatieve boodschap lijkt te leiden tot een minder goede…

Lees meer