Het effect van pijneducatie als toevoeging aan de behandeling

Het effect van pijneducatie als toevoeging aan de behandeling

Veel therapeutische interventies voor mensen met chronische pijn hebben pijneducatie opgenomen in hun programma’s. Hiermee wordt de kennis van de patiënt  vergroot en de pijnervaring gunstig beïnvloed. Het doel hiervan is om de pijn en beperkingen te verminderen of te handhaven, of te leren er beter mee om te gaan. Pijneducatie kan in verschillende vormen…

Lees meer

Dans als effectieve interventie bij dementie

Dans als effectieve interventie bij dementie

Dementie bij ouderen beïnvloedt in negatieve zin de cognitieve, dagelijkse, psychosociale en neuro-endocriene domeinen. Medicamenteuze behandeling heeft maar beperkt effect. Aerobe oefeningen lijken gunstig te zijn, voor het dagelijks functioneren en voor cognitie. Ook vinden sommige onderzoeken positieve effecten van aerobe training op gevoelens van depressie of eenzaamheid. Dance movement therapy (DMT) is een bewegingsvorm…

Lees meer

Focus op welzijn in plaats van op ziekte voor betere kwaliteit van leven

Focus op welzijn in plaats van op ziekte voor betere kwaliteit van leven

Chronische pijn heeft invloed op iemands kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven is iemand perceptie van zijn of haar positie in het leven in relatie tot belangrijke doelen, verwachtingen, standaarden en zorgen. Allerlei factoren zijn van invloed op de kwaliteit van leven. Volgens het model van psychosociale adaptatie van chronische ziekte en beperkingen van Livneh…

Lees meer

Spiritualiteit vergroot veerkracht bij chronische pijn

Spiritualiteit vergroot veerkracht bij chronische pijn

Chronische pijn hangt niet alleen samen met fysieke en psychosociale factoren, maar ook met andere factoren zoals spiritualiteit. Spiritualiteit is een universeel aspect van de menselijke ervaring, waar eigenlijk geen eenduidige definitie voor is. In deze studie definiëren de auteurs spiritualiteit als de mate waarin een persoon betekenis en een doel in het leven zoekt…

Lees meer

Nieuwe interventie voor aanpak van chronische pijn

Nieuwe interventie voor aanpak van chronische pijn

De strategieën die mensen gebruiken om om te gaan met chronische pijn zijn belangrijke factoren in de uitkomst van de behandeling. Daarom worden deze strategieën vaak ingezet als psychosociale interventies bij chronische pijn. Vooral vermijdende copingstrategieën, zoals catastroferen en bewegingsangst, zijn geassocieerd met een verminderd fysiek en emotioneel functioneren. Strategieën die de confrontatie met de…

Lees meer

Wat vinden ouderen belangrijk in een pijneducatie-oefenprogramma?

Wat vinden ouderen belangrijk in een pijneducatie-oefenprogramma?

Ouderen met chronische pijn krijgen vaak als eerst aangewezen behandeling een non-farmacologische interventie. Oefentherapie en pijneducatie worden over het algemeen veel aanbevolen aan deze patiëntengroep. Pijn-neuro-educatie (PNE) gecombineerd met oefentherapie blijk een effectieve interventie te zijn voor het verminderen van pijn, beperkingen, bewegingsangst en catastroferen bij volwassenen. Pijn-neuro-educatie is een interventie gebaseerd op de cognitieve…

Lees meer

Spieractiviteit en pijnfactoren bepalen beperkingen bij rugpijn

Spieractiviteit en pijnfactoren bepalen beperkingen bij rugpijn

Om beperkingen en het lijden van mensen met chronische lage rugpijn te verbeteren zijn er vele verschillende factoren om op te focussen. Recente literatuur laat zien dat verstoringen in lichaamsperceptie en centrale sensitiviteitssyndromen ook een rol spelen bij beperkingen die mensen met lage rugpijn ervaren. Abnormale spieractiviteit is een van de factoren die interessant is…

Lees meer

Hoge werkdruk en weinig controle op werk spelen rol bij chronische pijn

Hoge werkdruk en weinig controle op werk spelen rol bij chronische pijn

Volgens het biopsychosociale model spelen verschillende factoren een rol bij chronische pijn. Ook factoren die met werk te maken hebben vallen hieronder, zoals het wel of niet hebben van werk, tevredenheid, werkhouding en sociale ondersteuning op de werkplek. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze psychosociale werkfactoren invloed te hebben op symptomen van musculoskeletale problemen in…

Lees meer

Persoonlijkheid van de patiënt voorspelt kinesiofobie

Persoonlijkheid van de patiënt voorspelt kinesiofobie

Mensen met chronische lage rugpijn scoren anders op de persoonlijkheidskenmerken op de Big Five dan de algemene bevolking. Bovendien zijn er verbanden te zien tussen bepaalde eigenschappen en angst, depressie en vermijdingsgedrag. Dat blijkt uit onderzoek onder 102 mensen met lage rugpijn. Het (h)erkennen van deze persoonlijkheidskenmerken kan helpen om een beter gerichte interventie op…

Lees meer

Beweeginterventie voor de mentale gezondheid van mantelzorgers

Beweeginterventie voor de mentale gezondheid van mantelzorgers

Naar schatting zijn er in Nederland tussen de 254.000 en 270.000 mensen met dementie. Meer dan een derde van hen woont thuis met zorg van een naaste. Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich tamelijk tot zwaar belast. Als de mantelzorg te zwaar wordt, dan is dat vaak een reden…

Lees meer

Gebrek aan sociale acceptatie aandachtspunt bij chronische pijn

Gebrek aan sociale acceptatie aandachtspunt bij chronische pijn

Veel mensen met chronische pijn geven aan dat ze zich door anderen niet geloofd voelen, of dat andere mensen geringschattend over de pijnsymptomen denken. Dit heet ‘pijninvalidatie’ en is een van de psychosociale stressoren waar een deel van de mensen met chronische pijn mee te maken krijgen. Pijninvalidatie kan het effect van behandelingen beïnvloeden en…

Lees meer

Het effect van zelfcompassie op depressie bij chronische pijn

Het effect van zelfcompassie op depressie bij chronische pijn

Mild naar jezelf zijn en de motivatie om je klachten te verlichten, oftewel zelfcompassie, speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van depressieve gevoelens bij chronische pijn. Het vergroten van deze positieve componenten van zelfcompassie is belangrijk. Maar misschien is het nog wel belangrijker om de negatieve tegenhangers – zoals oordelen over jezelf, isolatie, overidentificatie…

Lees meer

Metaforen en taalgebruik typerend bij chronische pijnpatiënten

Metaforen en taalgebruik typerend bij chronische pijnpatiënten

‘Een mes tussen de ribben’, ‘alsof iemand een gat in mijn hoofd boort’, ‘mijn voet hoort niet bij mij’. Dergelijke metaforen gebruiken mensen om hun chronische pijnklachten te beschrijven. Verschillende aandoeningen blijken hun eigen typerende metaforen te hebben. Ook gaan metaforen niet zozeer over de intensiteit van de pijn, maar vooral over de impact op…

Lees meer

Psychologische inflexibiliteit remt effect pijnbehandeling

Psychologische inflexibiliteit remt effect pijnbehandeling

Verschillende systematische reviews en meta-analyses laten zien dat cognitieve gedragstherapie een effectieve behandelmethode is voor mensen met chronische pijn. In de wetenschappelijke wereld is er inmiddels consensus dat het resultaat van cognitieve gedragstherapie (CBT) verbeterd kan worden door vast te stellen welke individuele variabelen belangrijk zijn voor de uitkomst. Dit gaat zowel over patiëntkarakteristieken als…

Lees meer

Samenhang tussen emoties, vermoeidheid en pijn

Samenhang tussen emoties, vermoeidheid en pijn

Depressie en angst gaan vaak samen met chronische pijn. Alle drie worden ze mogelijk veroorzaakt door een ontregeling van gedeelde breinsystemen die te maken hebben met het verwerken van emoties en lichaamssensaties. Chronische pijn is geassocieerd met kwetsbaarheid voor stressoren, waardoor depressie, angst en emotionele problemen kunnen ontstaan, die op hun beurt weer de pijn…

Lees meer

Synchroniciteit in bewegingen met patiënt verbetert behandelresultaat

Synchroniciteit in bewegingen met patiënt verbetert behandelresultaat

Pijn is een belangrijke reden voor veel mensen om medische hulp te zoeken. Pijn kan een gevolg zijn van medische procedures die in sommige patiënten invaliderend en chronisch worden. Postoperatieve pijn bijvoorbeeld is geassocieerd met een slechtere mentale gezondheid, beperkingen en vermindering van werkproductiviteit en relaties. Een aspect dat een rol speelt bij medische pijn…

Lees meer

Mentale hardheid en zelfeffectiviteit bij elite ultralopers

Mentale hardheid en zelfeffectiviteit bij elite ultralopers

Onderzoek gericht op het prestatievermogen van sporters heeft zich lange tijd vooral gefocust op het fysieke aspect, de training en voeding. Door voortschrijdende inzichten wordt steeds meer duidelijk dat onze psyche mogelijk de meest bepalende factor is in het prestatievermogen. Voor revalidatie van patiënten geldt waarschijnlijk hetzelfde. Zo vraagt bijvoorbeeld het kunnen bereiken van een…

Lees meer

Dansante fysiotherapie als interventie bij lumbale spinale stenose

Dansante fysiotherapie als interventie bij lumbale spinale stenose

Wereldwijd hebben zo’n 500 miljoen mensen last van lage rugpijn. Bij een kleine groep van deze mensen worden de klachten chronisch. Soms is de oorzaak van chronische lage rugpijn een degeneratieve verandering, die kan leiden tot spondylolisthesis en lumbale spinale stenose (LSS), leidend tot neurogene claudicatio. Dit resulteert niet alleen in fysiek functieverlies, maar ook…

Lees meer