Jonge man met chronische pijn schouwt over meer en voelt zich verbonden met het leven

Mensen met chronische pijn krijgen te maken met verschillende uitdagingen in het leven. Het ervaren van betekenis en een doel in het leven, kan mensen helpen beter om te gaan met de pijn en gaat gepaard met minder negatieve gevoelens. Dat concluderen Portugese onderzoekers na een studie onder 103 mensen met chronische pijn. Chronische pijn…

Lees meer
Drie gestapelde stenen met duidelijke instructie: doel, plan en actie.

Het formuleren van implementatie-intenties lijkt ervoor te zorgen dat mensen met de intentie van fysieke activiteit eerder tot actie overgaan. Het effect is het grootst als de strategieën bijgesteld kunnen worden, als ze ook omschrijven wat te doen in het geval van barrières en als de plannen op een later moment worden herhaald en versterkt.…

Lees meer
MS patiënte die door mentale voornemens en verbeelding het trainen prima volhoudt.

Inmiddels is overtuigend aangetoond dat het voor mensen met Multiple Sclerosis gunstig is om fysiek actief te zijn. Maar uit onderzoeken blijkt dat deze patiëntengroep minder actief is dan wordt aanbevolen. Alleen bewijs uit onderzoeken is niet voldoende om mensen in beweging te krijgen. Psychologisch onderzoek naar gedragsmatige veranderingen lijkt nodig om de vertaling van…

Lees meer
Omgevallen busje met opioïde pijnstillers.

Patiënten met musculoskeletale pijn, die in een vroeg stadium fysiotherapie krijgen, gebruiken aanzienlijk minder en ook korter opioïde pijnstillers. Dat blijkt uit een analyse in een Amerikaanse studie van bijna 90.000 ziektekostendeclaraties over een periode van negen jaar, tussen 2007 en 2015. Opioïden zijn pijnstillers zoals tramadol, morfine, fentanyl en oxycodon. Onlangs zijn opioïden, en…

Lees meer
Vrouw houdt haar vorderingen met nordic walking bij op smartphone.

Een bewegingstracker die gekoppeld is aan een app op de smartphone kan lichamelijk inactieve vrouwen helpen om fysiek actiever te worden. Dat blijkt uit een Amerikaanse gerandomiseerde studie met 210 vrouwen. De vrouwen die de smartphone app drie maanden hadden gebruikt, maakten significant meer stappen per dag en deden meer fysieke inspanningen met een matige…

Lees meer
Sombere vrouw grijpt schouder vast in verband met post-operatieve pijn.

Angststoornissen en depressies hebben invloed op de uitkomsten van een rotatorcuff-operatie. Bij al bestaande psychische klachten is de verbetering van de rotatorcuff-functie net zo groot als bij gezonde mensen, ook al is de overall score voor en na de operatie net wat lager. Bij diagnose-specifieke gevoelens van angst en depressie is de verbetering na de…

Lees meer
Overmatig intensief aan het trainen voor de triatlon.

Te veel sporten zorgt er niet alleen voor dat de spieren vermoeid raken, maar het heeft ook invloed op het brein. Overtraining vermindert de cognitieve controle, waardoor mensen impulsievere beslissingen maken. Dat concluderen onderzoekers na een studie onder 37 triatleten. Bij sporters die extreem veel trainen kan het overtrainingssyndroom ontstaan. Dit is een vorm van…

Lees meer
Vrouw die geniet van haar werk een daardoor minder last van haar migraine heeft.

Hoofdpijn gerelateerde beperkingen in functioneren, werktevredenheid en arbeidsproductiviteit hangen nauw samen bij mensen met migraine. Vooral mensen die zich erg beperkt voelen, zijn minder tevreden met hun werk, wat de productiviteit negatief beïnvloedt. Dat concluderen onderzoekers na een studie onder bijna 100 mensen met migraine. Migraine is wereldwijd een belangrijke oorzaak van beperkingen in functioneren.…

Lees meer
Bedlegerige patiënte in ziekenhuis die nog geen instructie om te bewegen heeft gehad.

Een persoonlijk advies van een fysiotherapeut om fysiek actief te blijven tijdens een ziekenhuisopname helpt oudere patiënten om meer in beweging te komen en achteruitgang in mobiliteit te voorkomen. Dat is de conclusie die onderzoekers trekken na een gerandomiseerd onderzoek met achtenzestig ziekenhuispatiënten van zestig jaar en ouder. Tijdens een ziekenhuisopname brengen veel patiënten vaak…

Lees meer
Vrouw die haar pijn goed weet te accepteren en in de tuin aan het werk is.

Pijnacceptatie speelt een grote rol bij het ervaren van chronische pijn. Hoe groter de acceptatie, hoe minder groot de ervaren intensiteit van de pijn. Door vroeg in de behandeling aan de slag te gaan met pijnacceptatie, zijn de uitkomsten aan het eind van de behandelperiode significant beter. Maar klinische relevantie wordt niet bij alle mensen…

Lees meer
Vrouw die op de grond een relaxatie oefening doet.

De interactie tussen somatische klachten en psychosociale factoren vraagt om een multidimensionale aanpak bij mensen met chronische lage rugpijn. Pijnstillers zijn niet altijd effectief en hebben mogelijk schadelijke bijwerkingen, vooral bij gebruik op lange termijn. Andere strategieën om met de pijn om te gaan zijn dus belangrijk. Richtlijnen benadrukken dat patiënten moeten worden aangemoedigd om…

Lees meer

Voor mensen met de ziekte van Parkinson zijn externe auditieve cues zoals een metronoom ritme of muziek een bekende methode voor het verbeteren van het looppatroon. Het creëren van een cadans compenseert waarschijnlijk voor de ontbrekende interne timingsmechanismes en verhoogt de motivatie om te lopen. De stapvariabiliteit is een goed te meten factor van een…

Lees meer
Breindoornsnede onder een MRi scan.

Pijn catastroferen is de neiging om pijn uit te vergroten en erover te piekeren. Daarbij hebben mensen die catastroferen vaak een hulpeloze attitude ten aanzien van actuele- of verwachte pijn. Mensen die catastroferen rapporteren vaak ook ernstiger en intensere pijn en ervaren meer negatieve consequenties van chronische pijn. Dit is aangetoond voor angst voor beperkingen…

Lees meer
Chronische pijnpatiënte die op de grond een ontspanningsoefening doet die ze gekregen heeft van haar fysiotherapeut.

Een betere kwaliteit van leven is waarschijnlijk de meest wenselijke uitkomst van alle interventies in de gezondheidszorg. Dit is ook terug te zien in onderzoek. Een aantal belangrijke interventies die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven zijn gericht op lichaamsbewustzijn, door middel van bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen en meditatieprogramma’s. Fysiotherapeuten zijn steeds belangrijker…

Lees meer
Man met slaapapneu in bed heeft baat bij ademoefeningen.

Slaapapneu is een steeds vaker voorkomend probleem. De obstructie van de luchtwegen heeft een overbelasting van de inspiratoire spieren tot gevolg. Hierdoor worden de spieren uiteindelijk zwakker en hebben ze minder uithoudingsvermogen. Recente studies hebben gekeken naar aerobe training voor de ademhalingsspieren, al dan niet gecombineerd met weerstandstraining. Hierin werd gevonden dat dit significant positieve…

Lees meer
Schoolbord die de stapsgewijze opbouw van motivatie laat zien, van 'nooit, via 'misschien' , naar 'ja!'.

Een manier om met chronische pijn om te gaan is het gebruik van pain neuroscience education (PNE), hier benoemd als pijneducatie.  Deze methode is gebaseerd op de theorie dat het mensen helpt als ze de achterliggende neurologische processen achter hun pijn kennen. Het belangrijkste doel is om te herformuleren wat pijn precies is. De belangrijkste…

Lees meer
Poster boordevol met pijn gerelateerde woorden.

Pijn is een universeel fenomeen wat niet alleen een symptoom is van een stoornis, maar ook gezien kan worden als een ziekte op zich. Dit geldt met name voor chronische pijn. De biomedische aanpak, met de focus op de pathofysiologie heeft onvoldoende aandacht voor de complexiteit van chronische pijn. Taal is een belangrijk aandachtspunt binnen…

Lees meer
Kleurrijke artistieke tekening van het brein.

Veel musculoskeletale pijn problemen zijn geassocieerd met hypersensitiviteit, wat ontstaat door centrale sensitisatie. Centrale sensitisatie wordt beschreven als een toegenomen responsiviteit van nociceptieve neuronen in het centrale zenuwsysteem op normale of lage afferente input. Recent is daar een nieuwe term bijgekomen: nociplastische pijn. Nociplastische pijn is gedefinieerd als pijn die ontstaat vanuit veranderde nociceptie ondanks…

Lees meer