Metaforen en taalgebruik typerend bij chronische pijnpatiënten

‘Een mes tussen de ribben’, ‘alsof iemand een gat in mijn hoofd boort’, ‘mijn voet hoort niet bij mij’. Dergelijke metaforen gebruiken mensen om hun chronische pijnklachten te beschrijven. Verschillende aandoeningen blijken hun eigen typerende metaforen te hebben. Ook gaan metaforen niet zozeer over de intensiteit van de pijn, maar vooral over de impact op…

Lees meer

Psychologische inflexibiliteit remt effect pijnbehandeling

Verschillende systematische reviews en meta-analyses laten zien dat cognitieve gedragstherapie een effectieve behandelmethode is voor mensen met chronische pijn. In de wetenschappelijke wereld is er inmiddels consensus dat het resultaat van cognitieve gedragstherapie (CBT) verbeterd kan worden door vast te stellen welke individuele variabelen belangrijk zijn voor de uitkomst. Dit gaat zowel over patiëntkarakteristieken als…

Lees meer

Samenhang tussen emoties, vermoeidheid en pijn

Depressie en angst gaan vaak samen met chronische pijn. Alle drie worden ze mogelijk veroorzaakt door een ontregeling van gedeelde breinsystemen die te maken hebben met het verwerken van emoties en lichaamssensaties. Chronische pijn is geassocieerd met kwetsbaarheid voor stressoren, waardoor depressie, angst en emotionele problemen kunnen ontstaan, die op hun beurt weer de pijn…

Lees meer

Synchroniciteit in bewegingen met patiënt verbetert behandelresultaat

Pijn is een belangrijke reden voor veel mensen om medische hulp te zoeken. Pijn kan een gevolg zijn van medische procedures die in sommige patiënten invaliderend en chronisch worden. Postoperatieve pijn bijvoorbeeld is geassocieerd met een slechtere mentale gezondheid, beperkingen en vermindering van werkproductiviteit en relaties. Een aspect dat een rol speelt bij medische pijn…

Lees meer

Mentale hardheid en zelfeffectiviteit bij elite ultralopers

Onderzoek gericht op het prestatievermogen van sporters heeft zich lange tijd vooral gefocust op het fysieke aspect, de training en voeding. Door voortschrijdende inzichten wordt steeds meer duidelijk dat onze psyche mogelijk de meest bepalende factor is in het prestatievermogen. Voor revalidatie van patiënten geldt waarschijnlijk hetzelfde. Zo vraagt bijvoorbeeld het kunnen bereiken van een…

Lees meer

Dansante fysiotherapie als interventie bij lumbale spinale stenose

Wereldwijd hebben zo’n 500 miljoen mensen last van lage rugpijn. Bij een kleine groep van deze mensen worden de klachten chronisch. Soms is de oorzaak van chronische lage rugpijn een degeneratieve verandering, die kan leiden tot spondylolisthesis en lumbale spinale stenose (LSS), leidend tot neurogene claudicatio. Dit resulteert niet alleen in fysiek functieverlies, maar ook…

Lees meer

Bingocize kan fysiek inactieve verpleeghuisbewoners in beweging brengen

Bingocize, een combinatie van bingo en exercise, is een spel om verpleeghuisbewoners op een leuke manier in beweging te krijgen. Over het algemeen bewegen ouderen in een verpleeghuis te weinig. Dat kan te maken hebben met een beperkte keuze aan verschillende beweegactiviteiten. Bewoners zullen meer en actiever betrokken zijn bij activiteiten die zij leuk vinden…

Lees meer

Patiënten met rugpijn vinden ACT waardevolle aanvulling op fysiotherapeutische behandeling

Recente richtlijnen bij chronische rugpijn adviseren een combinatie van een psychologische en fysieke benadering. Een fysiotherapeutische benadering waarin psychologische aspecten worden toegepast is een mooie middenweg, waarbij de traditionele biomechanische en beperkingsgerichte benadering samengaat met een cognitieve gedragsmatige aanpak. De interesse voor een dergelijke aanpak groeit, maar hiervoor moeten fysiotherapeuten wel geschoold worden om ook…

Lees meer

Is mindfulness effectief bij centrale sensitisatie syndromen?

Naar schatting heeft 19% van de mensen in Europa chronische pijnklachten. Binnen de nonspecifieke pijn valt een deel van de ziektes onder het Centrale Sensitisatie Syndroom (CSS). Dit zijn beelden met een hypersensitisatie van het somatosensorische systeem. Voorbeelden hiervan zijn fibromyalgie, chronische lage rugpijn of hoofdpijn en migraine. Deze ziektes tonen een versterking van de…

Lees meer

Mindfulness bij slapeloosheid: wat is het bewijs?

Insomnia of slapeloosheid treft naar schatting een derde van de populatie wereldwijd. Insomnia komt voor naast andere diagnoses, maar kan ook een op zichzelf staande diagnose zijn. De meest voorkomende behandelmethoden zijn medicamenteuze en psychosociale interventies, zoals cognitieve gedragstherapie (CBT) en mindfulness. In de meeste landen wordt CBT gezien als primaire behandeling, met een relatief…

Lees meer

Mindfulness zorgt dat pijn-inhibitie langer behouden blijft

Dat mindfulness effectief is bij chronische pijn is bekend, maar we weten minder over de onderliggende mechanismes waarom dit zo is. Vooral de effecten van mindfulness op pijnmodulatie is nauwelijks getest, hoewel dit aangetoond dysfunctioneel is bij mensen met chronische pijn. Mindfulness gaat over een bepaalde vorm van aandacht en oriëntatie ten opzichte van ervaringen…

Lees meer

Een model voor ademtraining ter vermindering van chronische pijn

Chronische wijdverbreide pijn (CWP) is een van de moeilijkste aandoeningen om te behandelen. Dit komt vooral door de onbekende etiologie, een niet gestandaardiseerde definitie en een gebrek aan zowel reguliere als alternatieve behandelingen die tegemoetkomen aan het psychofysiologische profiel van de patiënten. Veel van de symptomen bij chronische wijdverbreide pijn overlappen met die van functionele…

Lees meer

Het effect van harmonieuze of obsessieve passie voor hardlopen op blessures

Hardlopen is een populaire sport. Dit heeft verschillende redenen. Enkele voorbeelden hiervan zijn gezondheidsbevordering, stressreductie, de toegankelijkheid van de sport en het ervaren van de ‘runners high’. Daarentegen is hardlopen ook een sport met een relatief hoog blessurerisico. In Nederland vormt hardlopen na voetbal de sport met het meest aantal blessures per jaar. Hardlopen heeft…

Lees meer

Ademrelaxatie gecombineerd met oefentherapie bij lage rugpijn

Klachten van lage rugpijn komen vaak voor bij kantoormedewerkers door het langdurig zitten en inactiviteit gedurende de dag. Lage rugpijn heeft zowel op individueel als economisch niveau gevolgen, gezien de hoge prevalentie; naar schatting hebben de meeste mensen in hun leven wel een of meerdere periodes van non-specifieke lage rugklachten gehad. Lage rugpijn is een…

Lees meer

Pijnverminderend effect van aanraking en sociale steun

Sociale steun kan significante psychische en fysiologische voordelen hebben, waaronder een verminderd ziekterisico, een toegenomen zelfdeterminatie en een langere levensloop. Ook blijkt uit onderzoeken dat sociale steun invloed heeft op zelfgerapporteerde pijnintensiteit, onaangename pijngevoelens en om stressgerelateerde fysiologie te verminderen in reactie op pijn en dreiging. Deze effecten houden mogelijk verband met aanraking. Drie soorten…

Lees meer

Aansluiten bij onze patiënten met cultuur-geïnspireerde oefenprogramma’s

De onderzoekers van de studie benoemen dat het voor Thaise ouderen vaak lastig is om een oefeninterventie te beginnen en ook om het vol te houden. Een cultuurgebonden interventie zou bewegen interessanter kunnen maken. Vanuit die gedachte onderzochten ze het effect van een vier weken durend thaiboksprogramma waarbij de bewegingen werden uitgevoerd als dans. Het…

Lees meer

Sterke reactie op stress door catastroferen en stress-intolerantie

Stress is een risicofactor voor de ontwikkeling en het aanblijven van chronische pijn. Stress verlagende behandelingen, zoals mindfulness bij rugpijn of ontspanningstraining, blijken dan ook effectief te zijn bij deze populatie. Maar het is niet alleen de stress zelf die voor problemen zorgt, maar ook hoe mensen reageren op stress. Een sterkere emotionele respons op…

Lees meer