Gezicht van een jongeman wordt geanalyseerd met software.

Er is bewijs dat de manier waarop mensen omgaan met aanhoudende pijn beïnvloed wordt door hun persoonlijke karaktertrekken. Er zijn veel onderzoeken naar een soort van ‘pijn-persoonlijkheid’, wat suggereert dat mensen met chronische pijn een bepaalde persoonlijkheid hebben. Zo hebben bijvoorbeeld patiënten met fibromyalgie een andere persoonlijkheid dan patiënten met reuma.  De combinatie sterk leedvermijdend…

Lees meer

Een zittend- of te wel sedentair leven leiden, is ongezond. Sedentair gedrag betreft activiteiten met een energie verbruik van 1,5 MET of lager, en die in zittende of liggende houding uitgevoerd wordt. TV kijken of achter een computer werken zijn daar veel voorkomende voorbeelden van. Sedentair gedrag vormt een gezondheidsrisico voor het ontwikkelen van een…

Lees meer

Fibromyalgie is een complexe aandoening die zich uit in wijdverbreide musculoskeletale pijn en gevoeligheid, zonder onderliggend objectief vast te stellen letsel. Het gaat vaak gepaard met vermoeidheid en slaapstoornissen, angst en depressie. Of er persoonlijkheidskenmerken meespelen bij fibromyalgie staat nog steeds ter discussie. Sommige studies vinden specifieke karaktertrekken bij deze patiënten, anderen zeggen dat deze…

Lees meer

De persoonlijkheid van de patiënt is een factor die er toe doet binnen het gezondheidsdomein. Bepaalde persoonlijkheidstrekken zijn geassocieerd met meer fysiek en/of mentale gezondheid terwijl andere persoonlijkheidstrekken geassocieerd zijn met meer een verhoogde kans op fysieke- en/of mentale aandoeningen. Neem het bekende Five Factor Model van persoonlijkheid, ook wel de big-five genoemd. Het model…

Lees meer

Individuele verschillen in persoonlijkheid zijn gerelateerd met verschillen in reacties op stress, zowel fysiek als mentaal. De laatste jaren is hier steeds meer aandacht voor. Negatieve gemoedstoestanden worden geassocieerd met hogere cardiovasculaire responses en slechter herstel van stress, terwijl positieve karaktertrekken of stemmingen juist worden geassocieerd met een minder sterke stress-reactie. Ook lijkt er een…

Lees meer

Chronische subjectieve duizeligheid is een aandoening waarbij er aanhoudende duizeligheid is. Er is geen sprake van draaiduizeligheid, maar meer een gevoel van duizeligheid en onvastheid. De klachten worden verergerd door rechtop staan, de eigen bewegingen van de patiënt, blootstaan aan grote visuele stimuli (bijv warenhuis), of het uitvoeren van precisie bewegingen (bijv lezen). Doorgaans verschijnen…

Lees meer

Onderzoek toont consistent aan dat de geneigdheid om boosheid te uiten geassocieerd is met meer acute en chronisch pijn. Dit betreft doorgaans echter vragenlijstonderzoek naar deze persoonlijkheidspredispositie. De relatie tussen daadwerkelijk boosheid uitingen en pijn is echter nog nauwelijks onderzocht. Enkele studies toonden tegen de verwachting is dat het daadwerkelijk uiten van boosheid in het…

Lees meer

Chronische rugpijn reageert vaak matig op therapie. Daarom is volgens de auteurs van dit artikel het zoeken naar de oorzaken en in stand houdende factoren erg belangrijk. Mentale problemen, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, middelen misbruik kunnen zo’n factor zijn. Ze komen bij chronische lage rugpijn relatief veel voor in vergelijking met de algemene bevolking. Het percentage…

Lees meer

Het onderzoek naar de relatie Type D persoonlijkheid en de klinische en psychologische uitkomsten staat de laatste tijd sterk in de aandacht. Mensen met een Type D persoonlijkheid kenmerken zich door een geneigdheid tot het ervaren van negatieve emoties en worden tegelijkertijd gekenmerkt door sociale geremdheid. Dat betekent dat ze gemakkelijk negatieve emoties ervaren maar…

Lees meer

Gangbare behandeling zoals medicatie en operatie blijken weinig effectief te zijn voor patiënten met chronische werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen. Een interdisciplinair functioneel herstelprogramma blijkt echter wel effectief op uitkomstmaten zoals fysiek en psychosociaal functioneren en werkhervatting. Ongeveer 20-25% van de patiënten stoppen echter vroegtijdig met het programma. Deze uitvallers hebben een 9,7 maal grotere kans het…

Lees meer

Het blijft een intrigerende vraag of de persoonlijkheid van de patiënt een rol speelt bij chronische pijn. Het persoonlijkheidssysteem zoals Cloninger dat ontwikkeld heeft is veelbelovend voor onderzoek bij chronische pijnpatiënten omdat zijn systeem steunt op onderzoek naar psychobiologische systemen van de mens. Cloninger ziet de persoonlijkheid op gebouwd uit een mix van twee onafhankelijke…

Lees meer