Sportieve obese vrouw meet omvang van haar buik.

Voor mensen met overgewicht is een combinatie van een gezond eetpatroon en meer fysieke activiteit de meest effectieve manier om af te vallen. Fysieke activiteit bestaat niet alleen uit meer sporten, maar omvat ook allerlei activiteiten in het dagelijks leven. Om af te vallen moeten zowel het gestructureerd trainen als het dagelijks bewegen toenemen. Toch…

Lees meer

Obesitas is een steeds meer voorkomende comorbiditeit bij mensen met COPD. Dit levert mogelijk een verminder effect op van trainingsprogramma’s die mensen met COPD volgens de richtlijnen moeten volgen. Een trainingsprogramma heeft volgens eerdere onderzoeken bij COPD een positieve invloed op de trainingscapaciteit, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en een afname in dyspnoe. Of deze resultaten…

Lees meer

Door de grote prevalentie van osteoartritis of artrose, is er de laatste jaren veel aandacht voor het ontstaan ervan. Er is redelijk veel bewijs dat obesitas een van de risicofactoren is voor de start en de progressie van artrose in de knie en andere gewrichten. De hand is een van de gewrichten waar artrose voorkomt…

Lees meer

Fysiotherapeuten kunnen patiënten uitstekend begeleiden richting meer bewegen. Waarom dit in de huidige (suiker)consumptie maatschappij zo enorm belangrijk is leest u in dit artikel. Het eten van suiker wordt wel eens vergeleken met een verslaving, omdat het sommige overeenkomstige factoren heeft met de bekende middelenverslavingen. In ultrabewerkte voedingsmiddelen is suiker vaak in grote hoeveelheden aanwezig…

Lees meer

Obesitas en daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen zijn een wereldwijd probleem. Van zoet smakende producten is bekend dat het een pijndempende werking kan hebben, zowel voor fysieke pijn als voor sociale pijn (ontstaan door problemen in relaties met mensen). Daardoor kunnen mensen meer suikerrijke producten gaan eten wanneer ze pijn ervaren. Als mensen chronisch of bijna dagelijks…

Lees meer

Programma’s bij overgewicht en obesitas bestaan vaak uit een combinatie van gedragsinterventies op het gebied van voeding en beweging. Fysieke activiteit moet meegenomen worden in deze programma’s om niet alleen succesvol af te vallen, maar ook voor de gezondheidsaspecten ongeacht het gewichtsverlies. Hier kunnen fysiotherapeuten en bijdrage leveren. Er is een toenemende belangstelling voor het…

Lees meer

Optimaal fysiek functioneren speelt een sleutelrol bij het gezond ouder worden, met name voor mobiliteit en onafhankelijkheid. Het is dus van belang om vast te stellen welke factoren een afname in het fysiek functioneren kunnen voorkomen of vertragen. De Alternative Healthy Eating Index (AhEI) brengt de voedingsmiddelen en nutriënten in kaart die voorspellend zijn voor…

Lees meer

Obesitas is niet alleen een risicofactor voor het ontwikkelen van knie-artrose, mensen met obesitas en artrose rapporteren ook meer pijnklachten en functionele beperkingen. In een recente meta-analyse is aangetoond dat obese mensen een 3x groter risico hebben op het ontwikkelen van knie-artrose dan niet-obese mensen. Door de vergrote belasting op het gewricht kan de gewrichtsspleet…

Lees meer

Obesitas is geassocieerd met chronische pijn. Dat heeft niet alleen met het gewicht te maken, want de associatie geldt ook voor niet gewicht dragende gewrichten. Het is mogelijk dat het excessieve gewicht leidt tot een aanhoudende pro-inflammatoire staat die de chronische pijn verergerd. Vetweefstel produceert namelijk adipokine leptin en dat activeert het aangeboren immuunsysteem. Bovendien…

Lees meer

Obesitas is geassocieerd met een hoge incidentie van werkgerelateerde musculoskeletale klachten. Obese mensen zouden vooral meer spinale pijn ervaren, voornamelijk lage rugpijn en nekpijn. Dit maakt overgewicht tot een belangrijk thema voor fysiotherapeuten. Zowel obesitas als de spinale pijnklachten zijn twee klinische en economische belangrijke gezondheidsproblemen. Het effect van obesitas op het herstel van spinale…

Lees meer

In 2012 had 48,3% van de Nederlanders, in de leeftijd 19 jaar of ouder, overgewicht (BMI van groter of gelijk aan 25 kg/m2). Ongeveer een kwart daarvan heeft obesitas (BMI groter of gelijk aan 30 kg/m2 (Bron: Nationaal Kompas). Obesitas is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen, kanker en diabetes. Op zich…

Lees meer

Hoe fysiotherapeuten denken en praten over patiënten met overgewicht is belangrijk omdat het hun gedrag richting deze mensen kan beïnvloeden. Het stigmatiseren van mensen met overgewicht in de fysiotherapeutische praktijk is een gebied wat nog nauwelijks onderzocht is. Een manier waarop dit kan worden gedaan is om te kijken naar vooroordelen. Een veel voorkomend vooroordeel…

Lees meer

Overgewicht en chronische rugpijn zijn aan elkaar gerelateerd. Mensen met overgewicht hebben vaker rugpijn en andersom. Deze samenhang is ongunstig voor de behandeling van de rugpijn, maar ook ongunstig voor afvallen. Voor een deel wordt de hoge incidentie van obesitas veroorzaakt door de overvloed aan smakelijk energierijk voedsel dat het beloningssysteem stimuleert. Het ventrale striatum…

Lees meer

Reductie van overgewicht is een belangrijk thema voor de gezondheid. Ook binnen de fysiotherapie is dit van belang. De auteurs van dit overzicht artikel stellen dat er een relatief stabiele relatie is tussen de mate van energieverbruik en de hoeveelheid calorieën intake per dag: naar mate men meer doet eet men meer, als men weer…

Lees meer

Het ontwikkelen van een gezonde leefwijze tijdens de jonge volwassenheid is erg belangrijk voor het volhouden van deze activiteit in de toekomst. Om gezondheidsgedrag succesvol te kunnen volhouden zijn een aantal zelfregulatie vaardigheden nodig, zoals doelen zetten, zelfmonitoring, problemen oplossen, zelfbekrachtiging, en positieve zelfspraak. Mentale verbeelding is een vaardigheid die hier bij behulpzaam kan zijn.…

Lees meer

Eetlust en energie inname worden gecontroleerd door complexe interacties tussen perifere hormonen en centrale receptoren in de hersenen, die de homeostatische en non-homeostatische voedselvoorziening reguleert. Eetlust-regulerende hormonen en hongergevoel worden beïnvloed door veel factoren, waaronder fysieke inspanning. Hoog intensieve activiteit (>70% van VO2max) onderdrukt de eetlust gedurende ongeveer 2 uur. Onderzoekers denken dat de hormonen…

Lees meer

Systematische reviews en meta-analyses laten een relatie zien tussen obesitas en lage rugpijn. Bovendien blijkt een vicieuze cirkel tussen fysieke inactiviteit en obesitas. Fysieke inactiviteit verhoogt het risico op obesitas en obesitas nodigt uit tot inactiviteit. De auteurs van dit artikel onderzochten de aard van de relatie tussen fysieke activiteit en lage rugpijn bij obesitas.…

Lees meer

Fysiotherapeuten zetten mensen aan meer- en gezonder te bewegen. Daarbij kan overgewicht een belangrijk thema zijn.  De fysiotherapeut kan de patiënt ten aanzien van overgewicht met algemene adviezen bijstaan. Zie: Gaan fysiotherapeuten helpen het obesitasprobleem aan te pakken? Het is daarom handig dat de fysiotherapeut kennis heeft van de oorzaken en gevolgen van obesitas en…

Lees meer