Ai Chi watertherapie voor patiënten met CVA

Ai Chi watertherapie voor patiënten met CVA

Patiënten met CVA hebben vaak last van balans en gangpatroon problemen. Deze problemen kunnen bijvoorbeeld het ADL hinderen, maar ook een groot risico voor vallen veroorzaken. Ongeveer 40% van de CVA-patiënten valt in het eerste jaar na het CVA moment. Het vallen kan voor verschillende fysieke- en psychologische klachten zorgen waaronder: blessures, verminderde zelfstandigheid, angst…

Lees meer

Effecten van voetplaatsing op hardloopblessures

Effecten van voetplaatsing op hardloopblessures

Hardlopen en dan met name langere afstanden hardlopen is een van de meest populaire sportieve activiteiten die mensen doen. Daarbij komen blessures ten gevolgen van het hardlopen ook veel voor. De manier van voetplaatsing tijdens de landing is een van de variabelen die effect hebben op het risico van ontstaan van hardloop gerelateerde blessures. Blessures…

Lees meer

De vorm van lichaamsbeweging heeft effect op de bloeddruk bij ouderen

Ongeveer tweederde van de 65-plussers heeft een te hoge bloeddruk. De prevalentie stijgt met de leeftijd. Over het algemeen neemt de systolische bloeddruk in rust toe, terwijl de diastolische bloeddruk in rust onveranderd blijft of zelfs daalt met het ouder worden. Juist die stijging van de bovendruk in rust is een belangrijke risicofactor voor hart-…

Lees meer

Langetermijn effecten van kyfose-oefeningen bij ouderen

Langetermijn effecten van kyfose-oefeningen bij ouderen

Zo’n 40 procent van de ouderen heeft een hyperkyfose. Dat wil zeggen: een thoracale kyfosehoek van meer dan 40 graden. Dit neemt toe met de leeftijd. Bij vrouwen van 55 tot 80 jaar is dat naar schatting vijf graden per decennium. Hoe dat bij mannen zit, is niet goed onderzocht. Een kyfosehoek van meer dan…

Lees meer

Valgus controle oefeningen verminderen patellofemorale pijn

Valgus controle oefeningen verminderen patellofemorale pijn

Het patellofemorale pijnsyndroom kan ontstaan door overbelasting die het gevolg is van overmatige adductie- en interne rotatie in het heupgewricht. Deze overmatige adductie en interne rotatie in het heupgewricht zorgt voor exorotatie in de knie, abductie van de tibia en pronatie in de voet. Daardoor ontstaat een dynamische valgus stand van de knie. Verder gaat…

Lees meer

Effect van weerstandstraining op de botmineraaldichtheid

Effect van weerstandstraining op de botmineraaldichtheid

Na je veertigste neemt de botmassa af met minstens een half procent per jaar. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Met als gevolg een verhoogd risico op fracturen. Heup- en wervelfracturen komen dan het meest voor. Bijna de helft van alle heupfracturen betreft de femurhals. Lichamelijke activiteit waarbij een mechanische belasting via de grondreactiekracht…

Lees meer

De invloed van het versterken van de intrinsieke voetmusculatuur bij pes planus

De invloed van het versterken van de intrinsieke voetmusculatuur bij pes planus

Bij een pes planus is de hoogte van de mediale longitudinale boog afgenomen. Het is een etiologische factor voor diverse overbelastingletsel aan de onderste extremiteit. Voorbeelden hiervan zijn fascitis plantaris en het mediale tibiale stresssyndroom. Er zijn diverse ligamenten die de hoogte van de mediale voetboog waarborgen en dit wordt ondersteund door musculatuur. De extrinsieke…

Lees meer

Vliegwieltraining in het verpleeghuis

Vliegwieltraining in het verpleeghuis

Vliegwieltraining, een vorm van spierkrachttraining afkomstig uit de ruimtevaart, kan het valrisico van ouderen verminderen. Dat concluderen Poolse onderzoekers. Ze lieten twintig lichamelijk inactieve verpleeghuisbewoners zes weken lang met een vliegwielapparaat trainen. Ruimtevaartorganisaties NASA en ESA ontwikkelden deze trainingsvorm om astronauten in gewichtsloze ruimtes te laten trainen. Om zo het verlies van spiermassa enigszins te…

Lees meer

De invloed van het rekken van de heupflexoren op fysieke prestaties

De invloed van het rekken van de heupflexoren op fysieke prestaties

Rekken wordt vaak ingezet in de warming-up, als voorbereiding op fysieke activiteit. Er is echter twijfel of dit effectief is in het verbeteren van de fysieke prestaties (zoals kracht en snelheid). Zo is in eerder onderzoek aangetoond dat er een directe afname is van 3.7% en 4.4% op het fysiek functioneren na statisch rekken en…

Lees meer

Triggerpoint behandeling van de sternocleidomastoideus bij migraine

Triggerpoint behandeling van de sternocleidomastoideus bij migraine

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende klachten bij volwassenen. De World Health Organization rapporteert dat 47% van de volwassenen wel eens last heeft van hoofdpijn. Hoofdpijn wordt ingedeeld in primaire en secundaire hoofdpijn. Primaire hoofdpijn gaat over migraine, spanningshoofdpijn (tension-type) en trigeminale autonome cefalalgie. Migraine is het meest voorkomend hiervan. De oorzaak van migraine…

Lees meer

Wat vinden ouderen belangrijk in een pijneducatie-oefenprogramma?

Wat vinden ouderen belangrijk in een pijneducatie-oefenprogramma?

Ouderen met chronische pijn krijgen vaak als eerst aangewezen behandeling een non-farmacologische interventie. Oefentherapie en pijneducatie worden over het algemeen veel aanbevolen aan deze patiëntengroep. Pijn-neuro-educatie (PNE) gecombineerd met oefentherapie blijk een effectieve interventie te zijn voor het verminderen van pijn, beperkingen, bewegingsangst en catastroferen bij volwassenen. Pijn-neuro-educatie is een interventie gebaseerd op de cognitieve…

Lees meer

Spieractiviteit en pijnfactoren bepalen beperkingen bij rugpijn

Spieractiviteit en pijnfactoren bepalen beperkingen bij rugpijn

Om beperkingen en het lijden van mensen met chronische lage rugpijn te verbeteren zijn er vele verschillende factoren om op te focussen. Recente literatuur laat zien dat verstoringen in lichaamsperceptie en centrale sensitiviteitssyndromen ook een rol spelen bij beperkingen die mensen met lage rugpijn ervaren. Abnormale spieractiviteit is een van de factoren die interessant is…

Lees meer

Versterk de scapulaire musculatuur bij chronische epicondylitis lateralis

Versterk de scapulaire musculatuur bij chronische epicondylitis lateralis

Proximale stabiliteit is vereist om een efficiënt functioneren te verkrijgen van de bovenste extremiteit. Vermindering van de kracht van de scapulaire musculatuur wordt veel gezien bij mensen met epicondylitis lateralis. Eerder onderzoek heeft laten zien dat er een afgenomen kracht is van het onderste deel van de trapezius bij vrouwelijke tennissters, wanneer dit vergeleken wordt…

Lees meer

Hoge werkdruk en weinig controle op werk spelen rol bij chronische pijn

Hoge werkdruk en weinig controle op werk spelen rol bij chronische pijn

Volgens het biopsychosociale model spelen verschillende factoren een rol bij chronische pijn. Ook factoren die met werk te maken hebben vallen hieronder, zoals het wel of niet hebben van werk, tevredenheid, werkhouding en sociale ondersteuning op de werkplek. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze psychosociale werkfactoren invloed te hebben op symptomen van musculoskeletale problemen in…

Lees meer

Stabilisatie oefenprogramma tegen lage-rugpijn bij zittend werk

Stabilisatie oefenprogramma tegen lage-rugpijn bij zittend werk

Aspecifieke chronische lage-rugpijn is een wereldwijd veel voorkomend gezondheidsprobleem, bij mensen van alle leeftijden. Meer dan 80% van de werkende mensen ervaart eens in hun leven lage-rugpijn. Een zittende leefstijl met een beperkte mate van fysieke activiteit kan leiden tot een afname van het vermogen en de kracht van de rugmusculatuur en is daarmee een…

Lees meer

Hardlopen ter preventie van lage rugpijn?

Hardlopen ter preventie van lage rugpijn?

Hardlopen is een van de meest populaire sporten ter wereld. Naast veel positieve gezondheidseffecten kent hardlopen ook een hoog blessurerisico. Blessures aan de onderste extremiteit zijn het meest voorkomend bij hardlopers. Lage rugpijn is de meest voorkomende blessure bij de algemene bevolking. De prevalentie van lage rugpijn onder deze groep loopt, bekend vanuit tot nu…

Lees meer

Frequentie van actieve fysiotherapie belangrijk ter voorkoming van recidief aspecifieke lage-rugpijn

Frequentie van actieve fysiotherapie belangrijk ter voorkoming van recidief aspecifieke lage-rugpijn

De etiologie en het onderliggende pathofysiologisch mechanisme van lage-rugpijn zijn tot op heden slecht begrepen. De relatie tussen anatomische veranderingen die zichtbaar zijn door middel van beeldvormend onderzoek en pijnklachten is zwak. Ook zijn er patiënten waarbij er radiografische afwijkingen zichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld discus degeneratie, maar die geen pijnklachten ervaren. Terwijl er ook patiënten…

Lees meer

Aerobe training bij Covid-19 patiënten, een systematische review

Aerobe training bij Covid-19 patiënten, een systematische review

Begin januari 2020 deed Covid-19 zijn intrede in de wereld. De uitbraak die lokaal als epidemie begon in China groeide in razendsnel tempo uit tot een wereldwijde pandemie. Het Covid-19 is een afsplitsing van de groep Coronavirussen. Het Coronavirus kan leiden tot ernstige longproblematiek met soms dodelijke afloop. Het grootste deel van mensen die een…

Lees meer