Kennis, attitude en handelingen van fysiotherapeuten ter voorkoming van chronische nekpijn

Kennis, attitude en handelingen van fysiotherapeuten ter voorkoming van chronische nekpijn

Introductie Chronische nekpijn is een veelvoorkomend probleem in de maatschappij. Chronische pijn kan aanzienlijke invloed hebben op het dagelijks functioneren en wordt geassocieerd met depressieklachten en kan relaties en interacties met andere mensen beïnvloeden. Het is bekend dat neurofysiologische veranderingen worden gemoduleerd door psychosociale factoren. De evidentie voor fysiotherapie bij chronische nekpijn is daarom matig;…

Lees meer

Rekken van het carpale ligament bij het carpaal tunnel syndroom

Rekken van het carpale ligament bij het carpaal tunnel syndroom

Het carpaal tunnel syndroom wordt veroorzaakt door compressie van de nervus medianus in de carpale tunnel. Het is een van de meest voorkomende plaatsen van zenuwinklemming. Diabetes Mellitus, hogere leeftijd, overgewicht, vrouwelijk geslacht en zwangerschap zijn enkele risicofactoren voor het ontwikkelen ervan. Typische klachten zijn doofheid in de vingers en zwakte in de musculatuur die…

Lees meer

Psychologisch risicoprofiel voor hardloopblessures en vermoeidheid

Psychologisch risicoprofiel voor hardloopblessures en vermoeidheid

Hardlopen als recreatieve sport heeft veel voordelen voor de fysieke en mentale gezondheid. Het is een sport die laagdrempelig toegankelijk is. Er is dan ook een enorme groep mensen die deze tak van sport beoefenen. Als fysiotherapeut heb je zowel te maken met de positieve aspecten van hardlopen, zoals het bevorderen van de conditie en…

Lees meer

Hoe je als fysiotherapeut je bewegingsaanbod kunt verrijken

Hoe je als fysiotherapeut je bewegingsaanbod kunt verrijken

Het is als fysiotherapeut niet altijd gemakkelijk om een patiënt in beweging te krijgen en in beweging te houden. Dat kan komen omdat de patiënt fysieke klachten en beperkingen heeft, waardoor bewegen eenvoudigweg belemmerd wordt. Het kan ook komen doordat de patiënt er motivationeel niet voor openstaat. Als fysiotherapeut probeer je met gesprekstechnieken en probleemgerichte…

Lees meer

Neurodynamica en fysiotherapie: is zenuwspanning omstreden?

Neurodynamica en fysiotherapie: is zenuwspanning omstreden?

Neurodynamica wordt vaak toegepast om mechanosensitiviteit te beoordelen of als behandelinterventie. Als behandeling wordt neurodynamica toegepast om beweging te faciliteren tussen het zenuwstelsel en de direct omliggende weefsels of om de mechanische belasting te verminderen op het zenuwstelsel. Het doel is om de veranderde homeostasis van het zenuwstelsel weer te herstellen. Biomechanisch kan er onderscheid…

Lees meer

Het Otago Oefenprogramma in het verpleeghuis

Het Otago Oefenprogramma in het verpleeghuis

Kwetsbare ouderen die in een verpleeghuis wonen, hebben baat bij het Otago oefenprogramma. Kracht, mobiliteit en evenwicht verbeterden na een interventie van zes maanden in groepsverband. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan 111 kwetsbare ouderen van minstens 75 jaar deelnamen. Kwetsbaarheid is omkeerbaar als het in een vroeg stadium wordt opgespoord en behandeld. In West-Europese…

Lees meer

Chronische nociplastische pijn in de fysiotherapeutische praktijk

Chronische nociplastische pijn in de fysiotherapeutische praktijk

De term ‘nociplastische pijn’ werd in 2017 geïntroduceerd door het IASP (International Association for the Study of Pain) als derde beschrijving van pijn naast nociceptieve en neuropathische pijn. Nociplastische pijn wordt gedefinieerd als: pijn die voortkomt uit veranderde nociceptie ondanks de afwezigheid van actuele of mogelijke weefselschade waardoor nociceptie ontstaat of aanwezigheid van ziekte of…

Lees meer

Verschillen in hardloopblessures tussen de man en de vrouw

Verschillen in hardloopblessures tussen de man en de vrouw

Hardlopen is een populaire sport die over de hele wereld wordt beoefend. Zoals bekend is het doen van fysieke activiteiten en sport zoals hardlopen gezondheidsbevorderend en voorkomt het lichamelijke klachten (“Excercise is medicine”). Aan de andere klant staat hardlopen bekend als een zeer blessure gevoelige sport met een hoge prevalentie en hoge incidentie. Om blessurevrij…

Lees meer

Goede voeding vermindert risico heropname ziekenhuis voor ouderen

Goede voeding vermindert risico heropname ziekenhuis voor ouderen

Goede voeding met voldoende energie en voedingsstoffen, kan het risico op heropname in het ziekenhuis voor 65-plussers verminderen. Dat schrijven Noorse onderzoekers in het International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Het aantal patiënten dat binnen korte tijd na ontslag onverwachts opnieuw in het ziekenhuis belandt, kan iets zeggen over de kwaliteit van de…

Lees meer

Afwijkende kinematica tijdens alledaagse bewegingen bij chronische nekpijn

Afwijkende kinematica tijdens alledaagse bewegingen bij chronische nekpijn

Dit onderzoek heeft cross-sectioneel gekeken naar het verschil in kinematica van de cervicale wervelkolom tussen gezonde participanten en patiënten met chronische nekpijn. De auteurs beargumenteren dat, op basis van een recent gepubliceerde systematic review, er meer onderzoek nodig is naar dit onderwerp. Ze stellen dat het in beeld brengen van de dynamische karakteristieken van cervicale…

Lees meer

Diagnostische waarde van anamnestische kenmerken en fysieke testen bij cervicale radiculopathie

Diagnostische waarde van anamnestische kenmerken en fysieke testen bij cervicale radiculopathie

Compressie van een cervicale zenuwwortel kan tot verscheidene symptomen leiden, waaronder radiculaire pijn en radiculopathie. Radiculaire pijn betekent pijn als gevolg van inflammatie en/of compressie van een cervicale zenuwwortel. Radiculaire pijn wordt gezien als een variërende aandoening waarbij somatisch gerefereerde pijn en neuropathische pijn samen kunnen komen. Radiculopathie refereert naar objectieve neurologische afwijkingen op sensorische,…

Lees meer

Risicofactoren voor het ontstaan van hardloopblessures

Risicofactoren voor het ontstaan van hardloopblessures

Doel van deze studie was het vinden van informatie over de risicofactoren voor het ontstaan van blessures aan de onderste extremiteiten in zowel het lopen van korte afstanden (maximaal 20km per week met een maximale trainingsafstand van 10km per trainingssessie) en lange afstand (meer dan 20km per week en langer dan 10km per trainingssessie). Er…

Lees meer

Virtual Reality is een veelbelovend middel tegen chronische pijnklachten

Virtual Reality is een veelbelovend middel tegen chronische pijnklachten

Chronische pijn is een veelvoorkomend, complex en kostbaar probleem. Het is wereldwijd de hoofdoorzaak van invaliditeit. Chronische pijn wordt gedefinieerd als aanhoudende en/of terugkerende pijn langer dan drie maanden. Primaire chronische pijn wordt geassocieerd met significante emotionele distress en functionele invaliditeit die niet door een andere chronische aandoening verklaard kan worden. Secundaire chronische pijnaandoeningen worden…

Lees meer

Virtual reality met exoskelet bij de vroege revalidatie van CVA patiënten

Virtual reality met exoskelet bij de vroege revalidatie van CVA patiënten

CVA-patiënten kunnen te maken hebben met onder andere parese en spasticiteit in hun bovenste extremiteiten. Interventies gebaseerd op principes van neurorevalidatie zijn effectief gebleken bij de CVA patiënt om hun functionaliteit terug te krijgen. Er zijn momenteel nieuwe technologieën die de fysiotherapeut kan inzetten bij de revalidatie van een CVA-patiënt zoals virtual reality en een…

Lees meer

Pilates reduceert Cobb-hoek bij scoliose

Pilates reduceert Cobb-hoek bij scoliose

Scoliose is een driedimensionale torsionale deformiteit van de wervelkolom en romp. In 80% van de gevallen betreft het een idiopathische scoliose. Een idiopathische scoliose is een scoliose met onbekende etiologie en dus niet geassocieerd met specifieke syndromen of congenitale- of neuromusculaire aandoeningen. De diagnose van ‘scoliose’ wordt gesteld op een staande anterior-posterior röntgenfoto, met een…

Lees meer

Krachttraining in vroege en late stadia van kwetsbaarheid en sarcopenie

Krachttraining in vroege en late stadia van kwetsbaarheid en sarcopenie

Sarcopenie en kwetsbaarheid zijn leeftijdsgebonden syndromen en hebben invloed op de kwaliteit van leven van ouderen. Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van lichaamsbeweging op kwetsbaarheid en sarcopenie. Toch is er een kennislacune. Krachttrainingis een essentieel onderdeel van trainingsprogramma’s voor ouderen. Maar wat precies het effect daarvan is op spierkracht, lichamelijk functioneren…

Lees meer

Fysieke testen kunnen helpen in het onderscheiden van migraine en cervicogene hoofdpijn

Fysieke testen kunnen helpen in het onderscheiden van migraine en cervicogene hoofdpijn

Migraine en cervicogene hoofdpijn zijn veelvoorkomende aandoeningen, echter kan hiertussen differentiëren ingewikkeld zijn door de overlap van symptomen. In circa 50% van de gevallen wordt de verkeerde diagnose gesteld, wat leidt tot suboptimale behandelkeuzes. Convergentie van de cervicale en trigeminale afferenten in de trigeminocervicuale nucleus, en de bidirectioniele aard hiervan, kan verklaren waarom nekpijn voorkomt…

Lees meer