Het afweersysteem gaat na het 50ste levensjaar geleidelijk aan minder goed werken. Daardoor zijn ouderen eerder vatbaar voor infectieziekten. Maar wie fit is, is beter bestand tegen virussen. Regelmatig bewegen of sporten zou helpen om gespaard te blijven tijdens een griepgolf. In dit literatuuronderzoek vatten de auteurs twintig artikelen met wetenschappelijk bewijs voor het effect…

Lees meer

Het piriformis syndroom is een vorm van ischialgie die wordt veroorzaakt door compressie van de nervus ischiadicus. De auteurs van het artikel dat we hier bespreken (Probst, e.a., 2019) deden hier een literatuur onderzoek naar. De prevalentie van ischialgie wordt geschat op 12-27%. Bij 6-8% van de gevallen komt dit door compressie vanuit de musculus…

Lees meer

Volwassen mogen sinds kort hun sporttrainingen in teamverband hervatten nu we langzaamaan uit de lockdown komen. Dat biedt perspectieven. De gezondheidsvoordelen van een recreatief potje voetbal zijn namelijk groot. Echter, voor ouderen zal deze sport vaak fysiek te zwaar zijn. Om die reden is zo’n jaar of tien geleden een meer toegankelijke vorm van volkssport…

Lees meer

Het ontstaan van patellofemorale pijn (PFP) is multifactorieel. Er zijn biomechanische, neuromusculaire en/of psychologische ontstaansfactoren. Het wordt klinisch gediagnosticeerd op basis van de typische presentatie van pijn rondom of achter de patella tijdens dagelijkse activiteiten zoals opstaan en traplopen. De huidige literatuur richt zicht op het gebruik van voetorthesen en de inzet van heupoefeningen. Eerder…

Lees meer

De 2 minuten wandeltest (2 MWT) en de 10 meter looptest (10 MLT) zijn veelgebruikte testen om de loopvaardigheid en de gezondheidstoestand van ouderen in kaart te brengen. Voor zelfstandig wonende ouderen zijn dit betrouwbare en valide meetinstrumenten. Maar of dat ook geldt voor kwetsbare ouderen die in een verpleeghuis of met veel hulp nog…

Lees meer

Osteoartritis van de knie is een van de meest voorkomende oorzaken van beperkt functioneren bij mensen. Intra-articulaire glucocorticoïd injecties worden vaak ingezet als primaire behandeling, maar er zijn wisselende resultaten bekend van deze vorm van therapie. Fysiotherapie is een andere vorm van behandeling, waarvan bekend is dat het op korte- en lange termijn klachten kan…

Lees meer

De term cervicale radiculopathie (CR) wordt gebruikt om uitstralende pijn in de arm te beschrijven, in het dermatoom van de betrokken zenuwwortel. De radiculaire pijn ontstaat meestal als gevolg van een cervicale discus hernia of degerenatieve spondylotische veranderingen, maar radiculaire klachten kunnen ook aanwezig zijn zonder evidente compressie. De diagnose van een cervicale radiculopathie wordt…

Lees meer

Een dysfunctionele ademhaling komt bij zo’n 60 tot 80 procent van de mensen voor. De ademhaling is een gecoördineerde activiteit van het diafragma en de bekkenboden met excentrische  controle van de spieren die geassocieerd zijn met de thorax en het abdomen. Het diafragma speelt ook een cruciale rol bij de spinale stabiliteit tijdens bewegingen, waardoor…

Lees meer

Het prestatievermogen van atleten is afhankelijk van veel verschillende factoren. Zo spelen onder andere de VO2max en de lactaattolerantie een grote rol. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat bij toplopers de VO2max en de lactaatdrempel vergelijkbare waardes laten zien. Toch zijn er nog relatief grote verschillen waarneembaar in het prestatievermogen van atleten. Aanvullend onderzoek heeft…

Lees meer
Fysiotherapeut test de schouder van een patiënt.

Aandoeningen van de rotator cuff zijn de meest voorkomende oorzaak van schouderpijn. Het begin van klachten als gevolg van rotator cuff letsel, correleert hoog met een toenemende leeftijd. Er zijn een aantal testen beschreven voor het diagnosticeren van een supraspinatus-letsel. De empty-can test (EC) is een test met een hoge sensitiviteit (88%) voor grote rupturen…

Lees meer
Twee sportieve ouderen lopen buiten de trap af.

Traplopen kan voor ouderen een effectieve manier zijn om spierkracht te trainen. De auteurs van dit artikel onderzochten of het ook meerwaarde heeft op een wandelprogramma. Daarvoor verdeelden ze vijftien gezonde ongetrainde ouderen met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar in twee groepen. De ene groep, bestaande uit vijf mannen en drie vrouwen volgde een…

Lees meer
Dame doet een schouderoefening in een keten.

De scapula vormt een essentieel onderdeel in het overdragen van energie en beweging van de romp naar de arm. Disfunctioneren van de scapula kan daarom een risicofactor zijn voor het ontwikkelen van schouderklachten, zoals impingement, rotator cuff aandoeningen, labrumletsel en instabiliteit. De revalidatie van schouderklachten bij bovenhandse atleten zou daarom moeten bestaan uit training van…

Lees meer
Fysiotherapeut geeft uitleg over nekproblematiek.

Ongeveer 76% van de gezonde jong volwassenen heeft wel eens last van klachten in de nekregio. Cervicale radiculopathie (CR) houdt in dat er sprake is van nekpijn met uitstralende pijn in de bovenste extremiteiten. Deze uitstralende pijn heef een neurogeen karakter, met doofheid, paresthesieën, motorische zwakte en afwijkende reflexen en het hangt af van welke…

Lees meer
Fysiotherapeut geeft totale lichaamsmassage.

Huidige behandelopties voor knie-artrose hebben een beperkte effectiviteit en soms negatieve bijwerkingen. Massage kan een veilige en effectieve aanvulling zijn op de behandeling van knie-artrose. Hoewel massage een van de meest gebruikte aanvullende behandelvormen is bij knie-artrose, is er relatief weinig onderzoek naar gedaan. In een eerdere studie vonden de auteurs dat een massage-programma van…

Lees meer
Dame doet plank-oefening voor rompstabiliteit.

Bij het femoroacetabulaire impingement (FAI) is er contact tussen de proximale femur en het acetabulum. Herhaaldelijke inklemming tussen het caput femoris en het anteriore superiore deel van het labrum kan leiden tot heuppijn, schade aan het labrum en uiteindelijk osteoartritis. Femoroacetabulaire impingement kent een CAM- en Pincer-variant; bij CAM is er een botuitsteeksel aanwezig op…

Lees meer
Hardloper op loopband voor loopanalyse

Hardlopen is een blessuregevoelige sport. De incidentie -afhankelijk van studiegroep, blessuredefinitie en methode van bepaling blessure- varieert van 3% tot soms wel 85%. Hardloopblessures zijn in de basis altijd multifactorieel. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ook de kinematica, hier verder genoemd als ‘looptechniek’, een belangrijke rol kan spelen in het ontstaan van blessures. Knieblessures…

Lees meer
Sportende oudere man zonder sarcopenie.

Sarcopenie, het verlies van spiermassa en spierkracht, treft vooral ouderen. Een gebrek aan beweging op oudere leeftijd is de belangrijkste oorzaak van sarcopenie. Krachttraining in combinatie met goede voeding is het meest effectief om het spiermassaverlies tegen te gaan. Maar geldt dat ook voor lichamelijke activiteit in het algemeen? Zoals fietsen, wandelen, traplopen of tuinieren.…

Lees meer
Oudere man traint met smartwatch.

Patiënten met coronaire hartziekten die thuis oefenen en op afstand worden begeleid, hebben daar net zoveel baat bij als patiënten die in een hartrevalidatiecentrum trainen. Dat blijkt uit een studie waaraan negentig patiënten met coronaire hartziekten meededen. Hartrevalidatie is een multidisciplinaire interventie. Voorlichting over risicofactoren, verandering van leefstijl, psychologische ondersteuning, ondersteuning bij de terugkeer naar…

Lees meer
Oude vrouw op evenwichtskoord.

Ouderen die sporten kunnen hun risico op een val met meer dan een derde verminderen in vergelijking met leeftijdsgenoten die een sedentaire leefstijl hebben. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek naar oefeninterventies gericht op valpreventie. Trainingen die gericht zijn op het verbeteren van het evenwicht, de coördinatie, de mobiliteit en de flexibiliteit kunnen allemaal helpen om…

Lees meer
Oude vrouw komt terug van pilates.

Pilates, een trainingsprogramma gericht op houding, stabiliteit, coördinatie en ademhaling, verbetert de isometrische spierkracht van de heup- en rompextensoren meer dan traditionele krachttraining. Terwijl krachttraining meer oplevert voor de isokinetische kracht van de heupspieren. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan zestig zelfstandig wonende oudere vrouwen meededen. Hormonale veranderingen bij vrouwen in de overgang dragen bij…

Lees meer