Fysiotherapeut test de schouder van een patiënt.

Aandoeningen van de rotator cuff zijn de meest voorkomende oorzaak van schouderpijn. Het begin van klachten als gevolg van rotator cuff letsel, correleert hoog met een toenemende leeftijd. Er zijn een aantal testen beschreven voor het diagnosticeren van een supraspinatus-letsel. De empty-can test (EC) is een test met een hoge sensitiviteit (88%) voor grote rupturen…

Lees meer
Twee sportieve ouderen lopen buiten de trap af.

Traplopen kan voor ouderen een effectieve manier zijn om spierkracht te trainen. De auteurs van dit artikel onderzochten of het ook meerwaarde heeft op een wandelprogramma. Daarvoor verdeelden ze vijftien gezonde ongetrainde ouderen met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar in twee groepen. De ene groep, bestaande uit vijf mannen en drie vrouwen volgde een…

Lees meer
Dame doet een schouderoefening in een keten.

De scapula vormt een essentieel onderdeel in het overdragen van energie en beweging van de romp naar de arm. Disfunctioneren van de scapula kan daarom een risicofactor zijn voor het ontwikkelen van schouderklachten, zoals impingement, rotator cuff aandoeningen, labrumletsel en instabiliteit. De revalidatie van schouderklachten bij bovenhandse atleten zou daarom moeten bestaan uit training van…

Lees meer
Fysiotherapeut geeft uitleg over nekproblematiek.

Ongeveer 76% van de gezonde jong volwassenen heeft wel eens last van klachten in de nekregio. Cervicale radiculopathie (CR) houdt in dat er sprake is van nekpijn met uitstralende pijn in de bovenste extremiteiten. Deze uitstralende pijn heef een neurogeen karakter, met doofheid, paresthesieën, motorische zwakte en afwijkende reflexen en het hangt af van welke…

Lees meer
Fysiotherapeut geeft totale lichaamsmassage.

Huidige behandelopties voor knie-artrose hebben een beperkte effectiviteit en soms negatieve bijwerkingen. Massage kan een veilige en effectieve aanvulling zijn op de behandeling van knie-artrose. Hoewel massage een van de meest gebruikte aanvullende behandelvormen is bij knie-artrose, is er relatief weinig onderzoek naar gedaan. In een eerdere studie vonden de auteurs dat een massage-programma van…

Lees meer
Dame doet plank-oefening voor rompstabiliteit.

Bij het femoroacetabulaire impingement (FAI) is er contact tussen de proximale femur en het acetabulum. Herhaaldelijke inklemming tussen het caput femoris en het anteriore superiore deel van het labrum kan leiden tot heuppijn, schade aan het labrum en uiteindelijk osteoartritis. Femoroacetabulaire impingement kent een CAM- en Pincer-variant; bij CAM is er een botuitsteeksel aanwezig op…

Lees meer
Hardloper op loopband voor loopanalyse

Hardlopen is een blessuregevoelige sport. De incidentie -afhankelijk van studiegroep, blessuredefinitie en methode van bepaling blessure- varieert van 3% tot soms wel 85%. Hardloopblessures zijn in de basis altijd multifactorieel. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ook de kinematica, hier verder genoemd als ‘looptechniek’, een belangrijke rol kan spelen in het ontstaan van blessures. Knieblessures…

Lees meer
Sportende oudere man zonder sarcopenie.

Sarcopenie, het verlies van spiermassa en spierkracht, treft vooral ouderen. Een gebrek aan beweging op oudere leeftijd is de belangrijkste oorzaak van sarcopenie. Krachttraining in combinatie met goede voeding is het meest effectief om het spiermassaverlies tegen te gaan. Maar geldt dat ook voor lichamelijke activiteit in het algemeen? Zoals fietsen, wandelen, traplopen of tuinieren.…

Lees meer
Oudere man traint met smartwatch.

Patiënten met coronaire hartziekten die thuis oefenen en op afstand worden begeleid, hebben daar net zoveel baat bij als patiënten die in een hartrevalidatiecentrum trainen. Dat blijkt uit een studie waaraan negentig patiënten met coronaire hartziekten meededen. Hartrevalidatie is een multidisciplinaire interventie. Voorlichting over risicofactoren, verandering van leefstijl, psychologische ondersteuning, ondersteuning bij de terugkeer naar…

Lees meer
Oude vrouw op evenwichtskoord.

Ouderen die sporten kunnen hun risico op een val met meer dan een derde verminderen in vergelijking met leeftijdsgenoten die een sedentaire leefstijl hebben. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek naar oefeninterventies gericht op valpreventie. Trainingen die gericht zijn op het verbeteren van het evenwicht, de coördinatie, de mobiliteit en de flexibiliteit kunnen allemaal helpen om…

Lees meer
Oude vrouw komt terug van pilates.

Pilates, een trainingsprogramma gericht op houding, stabiliteit, coördinatie en ademhaling, verbetert de isometrische spierkracht van de heup- en rompextensoren meer dan traditionele krachttraining. Terwijl krachttraining meer oplevert voor de isokinetische kracht van de heupspieren. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan zestig zelfstandig wonende oudere vrouwen meededen. Hormonale veranderingen bij vrouwen in de overgang dragen bij…

Lees meer
Vrouw doet squats voor knie blessure.

Patellatendinopathie (PT) komt voornamelijk voor bij adolescenten, die sport beoefen waarin veel gesprongen wordt. Bij een patellatendinopathie hebben patiënten meestal klachten bij belasting van het been en vaak nemen de klachten af gedurende het in beweging zijn. De klachten zijn vaak lastig te behandelen en kunnen leiden tot een chronische tendinopathie. Er zijn diverse modellen…

Lees meer
Man traint sterke heupmusculatuur.

Er is de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen spieractiviteit rondom de heup en knieklachten, waarbij er vooral gekeken is naar het patellofemorale pijnsyndroom. Hiervan is inmiddels duidelijk dat een verminderde kracht van de heupmusculatuur leidt tot een andere uitlijning van het been door een overmatige adductie en endorotatie, waardoor er meer…

Lees meer
Last van pijn aan de buitenzijde van het onderbeen.

Het mediale tibiale stress syndroom (MSS) is een van de meest voorkomende syndromen bij atleten en komt het meest voor bij hardlopers. Het wordt gezien als een syndroom waarbij er pijnklachten worden ervaren langs de posteromediale rand van de tibia, die geprovoceerd wordt door beweging en waarbij de herkenbare pijn geprovoceerd kan worden met palpatie…

Lees meer
Vrouw beoefend pilates tegen rugpijn.

Aspecifieke lage-rugpijn kent geen aanwijsbare oorzaak en wordt gezien als pijn en/of discomfort in de lage-rug, met of zonder uitstraling naar de onderste extremiteit. Het wordt door de World Health Organisation (WHO) gezien als een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen, met persoonlijke, sociale en economische gevolgen. Het is bekend dat het ontstaan van lage-rugpijn multifactorieel…

Lees meer
Vriendinnen lopen hard in de natuur.

Hardlopen, al is het maar eens per week een klein rondje in een laag tempo, levert gezondheidswinst op. Dat blijkt uit een studie waarin de resultaten van verschillende onderzoeken naar de relatie tussen hardlopen en het sterfterisico zijn geanalyseerd. Hardlopen is een van populairste sporten ter wereld. In Nederland deed volgens cijfers van het Rijksinstituut…

Lees meer
COPD patiënt wandelt buiten met rollator.

Een rollator kan om verschillende redenen worden voorgeschreven voor mensen met COPD. Een van de gedachtes hierachter is dat de kortademigheid bij inspanning vermindert. Het voorover leunen en steunen stabiliseert het bovenlichaam en de ribbenkast en helpt daarmee de ademhalingsspieren. Deze houding verbetert de maximale inademing. Tijdens de fysiotherapiesessies worden looptesten zoals de zes minuten…

Lees meer
Een complexe lichaamshouding met prachtig symmetrisch patroon.

Deze samenvatting bespreekt een artikel van Marcori en bouwt daar op voort. De grijze stofdichtheid in het brein is gerelateerd aan belangrijke gezondheidsuitkomsten. We zien bijvoorbeeld een vermindering van grijs stofdichtheid bij toenemen van de leeftijd, alzheimer, en Parkinson. Andersom blijkt verbeteringen in grijze stofdichtheid gunstig geassocieerd te zijn met academische prestaties, langetermijn geheugen, sportprestaties,…

Lees meer
Arts ziet de voordelen in van meer oefentherapie.

Oefentherapie is effectief voor patiënten met hart- en vaatziektes en voor mensen die een hoog risico daarop hebben. Maar of het ook kosteneffectief is, is nog maar de vraag. Kosteneffectiviteit is een relatief begrip. In de gezondheidszorg is een interventie kosteneffectief, of rendabel, wanneer de verhouding tussen het effect en de kosten redelijk is. Meestal…

Lees meer
Wielrenners stevig aan het klimmen.

Thuis uitgevoerde Hoog Intensieve Intervaltraining kan bij mensen met MS bepaalde barrières als tijdgebrek, afstand en problemen met transport wegnemen. In een 6 maanden durende fiets-interventie bleek de therapietrouw bij 17 mensen met milde MS zeer hoog, was er een significante verbetering in gezondheidsparameters en was bijna iedereen in staat de Mont Ventoux te beklimmen.…

Lees meer