Verschillen in hardloopblessures tussen de man en de vrouw

Hardlopen is een populaire sport die over de hele wereld wordt beoefend. Zoals bekend is het doen van fysieke activiteiten en sport zoals hardlopen gezondheidsbevorderend en voorkomt het lichamelijke klachten (“Excercise is medicine”). Aan de andere klant staat hardlopen bekend als een zeer blessure gevoelige sport met een hoge prevalentie en hoge incidentie. Om blessurevrij…

Lees meer

Goede voeding vermindert risico heropname ziekenhuis voor ouderen

Goede voeding met voldoende energie en voedingsstoffen, kan het risico op heropname in het ziekenhuis voor 65-plussers verminderen. Dat schrijven Noorse onderzoekers in het International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Het aantal patiënten dat binnen korte tijd na ontslag onverwachts opnieuw in het ziekenhuis belandt, kan iets zeggen over de kwaliteit van de…

Lees meer

Afwijkende kinematica tijdens alledaagse bewegingen bij chronische nekpijn

Dit onderzoek heeft cross-sectioneel gekeken naar het verschil in kinematica van de cervicale wervelkolom tussen gezonde participanten en patiënten met chronische nekpijn. De auteurs beargumenteren dat, op basis van een recent gepubliceerde systematic review, er meer onderzoek nodig is naar dit onderwerp. Ze stellen dat het in beeld brengen van de dynamische karakteristieken van cervicale…

Lees meer

Diagnostische waarde van anamnestische kenmerken en fysieke testen bij cervicale radiculopathie

Compressie van een cervicale zenuwwortel kan tot verscheidene symptomen leiden, waaronder radiculaire pijn en radiculopathie. Radiculaire pijn betekent pijn als gevolg van inflammatie en/of compressie van een cervicale zenuwwortel. Radiculaire pijn wordt gezien als een variërende aandoening waarbij somatisch gerefereerde pijn en neuropathische pijn samen kunnen komen. Radiculopathie refereert naar objectieve neurologische afwijkingen op sensorische,…

Lees meer

Risicofactoren voor het ontstaan van hardloopblessures

Doel van deze studie was het vinden van informatie over de risicofactoren voor het ontstaan van blessures aan de onderste extremiteiten in zowel het lopen van korte afstanden (maximaal 20km per week met een maximale trainingsafstand van 10km per trainingssessie) en lange afstand (meer dan 20km per week en langer dan 10km per trainingssessie). Er…

Lees meer

Virtual Reality is een veelbelovend middel tegen chronische pijnklachten

Chronische pijn is een veelvoorkomend, complex en kostbaar probleem. Het is wereldwijd de hoofdoorzaak van invaliditeit. Chronische pijn wordt gedefinieerd als aanhoudende en/of terugkerende pijn langer dan drie maanden. Primaire chronische pijn wordt geassocieerd met significante emotionele distress en functionele invaliditeit die niet door een andere chronische aandoening verklaard kan worden. Secundaire chronische pijnaandoeningen worden…

Lees meer

Virtual reality met exoskelet bij de vroege revalidatie van CVA patiënten

CVA-patiënten kunnen te maken hebben met onder andere parese en spasticiteit in hun bovenste extremiteiten. Interventies gebaseerd op principes van neurorevalidatie zijn effectief gebleken bij de CVA patiënt om hun functionaliteit terug te krijgen. Er zijn momenteel nieuwe technologieën die de fysiotherapeut kan inzetten bij de revalidatie van een CVA-patiënt zoals virtual reality en een…

Lees meer

Pilates reduceert Cobb-hoek bij scoliose

Scoliose is een driedimensionale torsionale deformiteit van de wervelkolom en romp. In 80% van de gevallen betreft het een idiopathische scoliose. Een idiopathische scoliose is een scoliose met onbekende etiologie en dus niet geassocieerd met specifieke syndromen of congenitale- of neuromusculaire aandoeningen. De diagnose van ‘scoliose’ wordt gesteld op een staande anterior-posterior röntgenfoto, met een…

Lees meer

Weerstandstraining in vroege en late stadia van kwetsbaarheid en sarcopenie

Sarcopenie en kwetsbaarheid zijn leeftijdsgebonden syndromen en hebben invloed op de kwaliteit van leven van ouderen. Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van lichaamsbeweging op kwetsbaarheid en sarcopenie. Toch is er een kennislacune. Weerstandstraining is een essentieel onderdeel van trainingsprogramma’s voor ouderen. Maar wat precies het effect daarvan is op spierkracht, lichamelijk…

Lees meer

Fysieke testen kunnen helpen in het onderscheiden van migraine en cervicogene hoofdpijn

Migraine en cervicogene hoofdpijn zijn veelvoorkomende aandoeningen, echter kan hiertussen differentiëren ingewikkeld zijn door de overlap van symptomen. In circa 50% van de gevallen wordt de verkeerde diagnose gesteld, wat leidt tot suboptimale behandelkeuzes. Convergentie van de cervicale en trigeminale afferenten in de trigeminocervicuale nucleus, en de bidirectioniele aard hiervan, kan verklaren waarom nekpijn voorkomt…

Lees meer

Ai Chi watertherapie voor patiënten met CVA

Patiënten met CVA hebben vaak last van balans en gangpatroon problemen. Deze problemen kunnen bijvoorbeeld het ADL hinderen, maar ook een groot risico voor vallen veroorzaken. Ongeveer 40% van de CVA-patiënten valt in het eerste jaar na het CVA moment. Het vallen kan voor verschillende fysieke- en psychologische klachten zorgen waaronder: blessures, verminderde zelfstandigheid, angst…

Lees meer

Effecten van voetplaatsing op hardloopblessures

Hardlopen en dan met name langere afstanden hardlopen is een van de meest populaire sportieve activiteiten die mensen doen. Daarbij komen blessures ten gevolgen van het hardlopen ook veel voor. De manier van voetplaatsing tijdens de landing is een van de variabelen die effect hebben op het risico van ontstaan van hardloop gerelateerde blessures. Blessures…

Lees meer

De vorm van lichaamsbeweging heeft effect op de bloeddruk bij ouderen

Ongeveer tweederde van de 65-plussers heeft een te hoge bloeddruk. De prevalentie stijgt met de leeftijd. Over het algemeen neemt de systolische bloeddruk in rust toe, terwijl de diastolische bloeddruk in rust onveranderd blijft of zelfs daalt met het ouder worden. Juist die stijging van de bovendruk in rust is een belangrijke risicofactor voor hart-…

Lees meer

Langetermijn effecten van kyfose-oefeningen bij ouderen

Zo’n 40 procent van de ouderen heeft een hyperkyfose. Dat wil zeggen: een thoracale kyfosehoek van meer dan 40 graden. Dit neemt toe met de leeftijd. Bij vrouwen van 55 tot 80 jaar is dat naar schatting vijf graden per decennium. Hoe dat bij mannen zit, is niet goed onderzocht. Een kyfosehoek van meer dan…

Lees meer

Valgus controle oefeningen verminderen patellofemorale pijn

Het patellofemorale pijnsyndroom kan ontstaan door overbelasting die het gevolg is van overmatige adductie- en interne rotatie in het heupgewricht. Deze overmatige adductie en interne rotatie in het heupgewricht zorgt voor exorotatie in de knie, abductie van de tibia en pronatie in de voet. Daardoor ontstaat een dynamische valgus stand van de knie. Verder gaat…

Lees meer

Effect van weerstandstraining op de botmineraaldichtheid

Na je veertigste neemt de botmassa af met minstens een half procent per jaar. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Met als gevolg een verhoogd risico op fracturen. Heup- en wervelfracturen komen dan het meest voor. Bijna de helft van alle heupfracturen betreft de femurhals. Lichamelijke activiteit waarbij een mechanische belasting via de grondreactiekracht…

Lees meer

De invloed van het versterken van de intrinsieke voetmusculatuur bij pes planus

Bij een pes planus is de hoogte van de mediale longitudinale boog afgenomen. Het is een etiologische factor voor diverse overbelastingletsel aan de onderste extremiteit. Voorbeelden hiervan zijn fascitis plantaris en het mediale tibiale stresssyndroom. Er zijn diverse ligamenten die de hoogte van de mediale voetboog waarborgen en dit wordt ondersteund door musculatuur. De extrinsieke…

Lees meer