Mensen met chronische rugpijn die daarbij hogere mates van bewegingsangst hebben, gaan hier over het algemeen op twee manieren mee om. De ene groep gaat de angst aan, en vermindert daarmee langzaamaan de angst die samen gaat met de beweging. De andere groep gaat bewegingen vanuit de angst juist vermijden en wordt daarom steeds minder…

Lees meer

Hielpijn is een veelvoorkomende aandoening en de incidentie is het hoogst onder atleten en ouderen. Anatomisch gezien bestaat de hiel uit de calcaneus, maar in de klinische praktijk vallen hier ook de weke delen rondom de hiel onder. In deze review wordt er een raamwerk gegeven voor de behandeling van de patiënt met hielpijn. Dit…

Lees meer

Het tijdig reageren op een verstoring van de balans is van belang om een val te voorkomen en functionele mobiliteit te behouden. Het behouden van een rechtopstaande houding bij het maken van een stap vraagt om een complexe controle van een bewegend Centre of Pressure (COP) onder de voet. Dit vormt een uitdaging voor het…

Lees meer

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD) veroorzaakt doorgaans houdingsafhankelijke draaiduizeligheid. Draaiduizeligheid bij het omdraaien in bed, omhoog of omlaag kijken en het gaan liggen. BPPD ontstaat door gruis, losgeraakte calciumcarbonaatkristallen, in de vloeistof in een van de drie halfcirkelvormige kanalen van het evenwichtsorgaan. In veruit de meeste gevallen gaat het om het achterste kanaal. De Dix-Hallpikemanoeuvre…

Lees meer

Ouderen hebben vaak te kampen met chronische pijnklachten. Zeker bij de ouderen die niet meer thuis kunnen wonen is de prevalentie hoog; zo’n 83 procent rapporteert chronische pijnklachten. Ondanks deze cijfers en het nadelige effect op het welbevinden is er geen goede interventie voor deze doelgroep. Pijneducatie zou hierin een rol kunnen spelen. Educatie over…

Lees meer

Patellofemorale pijn is een idiopathisch klachtenbeeld, wat wordt gekarakteriseerd door pijn in de regio rondom de patella en met name tijdens specifieke activiteiten zoals traplopen, squatten, springen, rennen en langdurig zitten. Het is een van de meest voorkomende overbelastingsklachten bij hardlopers, triatleten en militairen, onafhankelijk van leeftijd of geslacht. De behandeling van dit patellofemorale pijnsyndroom…

Lees meer

Tension-type headache is een van de meest voorkomende vormen van hoofdpijn; het heeft een lifetime prevalentie van 78%. Ook binnen de fysiotherapie zijn er behandelingen voor hoofdpijn. Zowel perifere als centrale factoren worden gezien als oorzaak van tension-type headache; afferente input vanuit myofasciale structuren en sensitisatie van het centrale zenuwstelsel. Verhoogde spierspanning kan zorgen voor…

Lees meer

In de New England Journal of Medicine beschrijven twee auteurs een casus van een 79-jarige vrouw die tijdens een jaarlijkse routine controle bij de dokter meldt dat ze het afgelopen jaar twee keer is gevallen. Aan de hand van deze casus beschrijven ze evidence based strategieën om het valrisico in kaart te brengen en welke…

Lees meer

De biomechanica en kinetica van het hardlopen wordt vaak uitgelegd aan de hand van het ‘spring-mass model’. Dit model zoomt in op hoe de spieren tijdens het hardlopen elastische energie opslaan en teruggeven. Onder andere de beenstijfheid, verticale stijfheid en de stapvariabiliteit spelen hierin een rol. Deze factoren zijn zeer belangrijk ten aanzien van het…

Lees meer

Het afweersysteem gaat na het 50ste levensjaar geleidelijk aan minder goed werken. Daardoor zijn ouderen eerder vatbaar voor infectieziekten. Maar wie fit is, is beter bestand tegen virussen. Regelmatig bewegen of sporten zou helpen om gespaard te blijven tijdens een griepgolf. In dit literatuuronderzoek vatten de auteurs twintig artikelen met wetenschappelijk bewijs voor het effect…

Lees meer

Het piriformis syndroom is een vorm van ischialgie die wordt veroorzaakt door compressie van de nervus ischiadicus. De auteurs van het artikel dat we hier bespreken (Probst, e.a., 2019) deden hier een literatuur onderzoek naar. De prevalentie van ischialgie wordt geschat op 12-27%. Bij 6-8% van de gevallen komt dit door compressie vanuit de musculus…

Lees meer

Volwassen mogen sinds kort hun sporttrainingen in teamverband hervatten nu we langzaamaan uit de lockdown komen. Dat biedt perspectieven. De gezondheidsvoordelen van een recreatief potje voetbal zijn namelijk groot. Echter, voor ouderen zal deze sport vaak fysiek te zwaar zijn. Om die reden is zo’n jaar of tien geleden een meer toegankelijke vorm van volkssport…

Lees meer

Het ontstaan van patellofemorale pijn (PFP) is multifactorieel. Er zijn biomechanische, neuromusculaire en/of psychologische ontstaansfactoren. Het wordt klinisch gediagnosticeerd op basis van de typische presentatie van pijn rondom of achter de patella tijdens dagelijkse activiteiten zoals opstaan en traplopen. De huidige literatuur richt zicht op het gebruik van voetorthesen en de inzet van heupoefeningen. Eerder…

Lees meer

De 2 minuten wandeltest (2 MWT) en de 10 meter looptest (10 MLT) zijn veelgebruikte testen om de loopvaardigheid en de gezondheidstoestand van ouderen in kaart te brengen. Voor zelfstandig wonende ouderen zijn dit betrouwbare en valide meetinstrumenten. Maar of dat ook geldt voor kwetsbare ouderen die in een verpleeghuis of met veel hulp nog…

Lees meer

Osteoartritis van de knie is een van de meest voorkomende oorzaken van beperkt functioneren bij mensen. Intra-articulaire glucocorticoïd injecties worden vaak ingezet als primaire behandeling, maar er zijn wisselende resultaten bekend van deze vorm van therapie. Fysiotherapie is een andere vorm van behandeling, waarvan bekend is dat het op korte- en lange termijn klachten kan…

Lees meer

De term cervicale radiculopathie (CR) wordt gebruikt om uitstralende pijn in de arm te beschrijven, in het dermatoom van de betrokken zenuwwortel. De radiculaire pijn ontstaat meestal als gevolg van een cervicale discus hernia of degerenatieve spondylotische veranderingen, maar radiculaire klachten kunnen ook aanwezig zijn zonder evidente compressie. De diagnose van een cervicale radiculopathie wordt…

Lees meer

Een dysfunctionele ademhaling komt bij zo’n 60 tot 80 procent van de mensen voor. De ademhaling is een gecoördineerde activiteit van het diafragma en de bekkenboden met excentrische  controle van de spieren die geassocieerd zijn met de thorax en het abdomen. Het diafragma speelt ook een cruciale rol bij de spinale stabiliteit tijdens bewegingen, waardoor…

Lees meer

Het prestatievermogen van atleten is afhankelijk van veel verschillende factoren. Zo spelen onder andere de VO2max en de lactaattolerantie een grote rol. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat bij toplopers de VO2max en de lactaatdrempel vergelijkbare waardes laten zien. Toch zijn er nog relatief grote verschillen waarneembaar in het prestatievermogen van atleten. Aanvullend onderzoek heeft…

Lees meer