Bewegingsangst niet geassocieerd met fysieke activiteit bij rugpijn

Pijngerelateerde cognitieve en gedragsresponsen spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen en het aanhouden van chronische klachten. Volgens het fear-avoidence model is een grotere bewegingsangst geassocieerd met de ontwikkeling van vermijdingsgedrag, dat uiteindelijk leidt tot meer beperkingen en fysieke deconditionering. Het centrale concept in dit model is bewegingsangst; de specifieke angst dat fysieke activiteit leidt tot een toename van de klachten. De Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) is een veel gebruikte schaal hiervoor.
In tegensteling tot de verwachting laten cross-sectionele analyses een zwakke tot matige correlatie tussen de TSK en de mate van fysieke beperkingen. De relatie tussen bewegingsangst en fysieke deconditionering en chronische lage rugpijn is niet duidelijk. Eerdere studies vonden geen associaties tussen TSK scores en metingen van cardiorespiratoire of aerobe fitness levels, zoals het uithoudingsvermogen bij het wandelen. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van dit verband kan zijn dat er vaak zelfgerapporteerde meetinstrumenten gebruikt worden om de mate van beperkingen te meten. Accelerometers zouden hierin een oplossing kunnen zijn om objectiever de frequentie, intensiteit en duur van fysieke activiteit te meten.
Het doel van dit onderzoek was om de bepalen of de aanname dat bewegingsangst is geassocieerd met fysieke activiteitenniveaus en beperkingen te testen, gemeten met zowel subjectieve als objectieve methodes, bij mensen met chronische aspecifieke lage rugpijn

Methode

Brazilianen tussen 18 en 60 jaar met aspecifieke lage rugpijn langer dan 3 maanden werden geïncludeerd. Voor deze studie moesten de deelnemers matige pijn rapporteren. Alle deelnemers vulden bij baseline vragenlijsten in over de locatie en aard van de pijn, beperkingen, bewegingsangst en depressie. Ze werden gevraagd om een accelerometer te dragen in de wakkere uren gedurende 7 dagen, terwijl ze hun normale activiteiten bleven uitvoeren. In een dagboekje hielden ze bij wanneer ze de meter afdeden en waarom. Een week later werden deze gegevens ingevoerd en geanalyseerd. De vragenlijsten die in de eerste sessie werden afgenomen:

  • RMDQ vragenlijst voor beperkingen
  • Numerieke rating schaal (NRS) voor de gemiddelde pijnintensiteit over de voorgaande 24 uur
  • TSK voor bewegingsangst.
  • Beck Depression Inventory (BDI) voor depressie
  • Baecke Habitual Physical Activity Questionnaire (BPAQ) voor het in kaart brengen van het normale activiteitenlevel.

Objectieve metingen van fysieke activiteit werden uitgevoerd door een accelerometer (Actigraph) die gedragen wordt op de heup. Iedere deelnemers moest de accelerometer minimaal 5 dagen lang gedurende 10 uur dragen. Uit de gegevens konden de onderzoekers analyseren hoe lang deelnemers lichte en matig tot zware activiteiten ondernamen, hoeveel stappen ze zeten en hoeveel tijdsperiodes van 10 minuten ze bezig waren met matige tot zware activiteiten.

Resultaten

130 mensen namen deel aan het onderzoek, waarvan er 11 niet voldeden aan het minimum aantal uren voor het dragen van de accelerometer. De gegevens zijn dus gebaseerd op 119 mensen (69% vrouw) met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar.
De gegevens uit de accelerometer toonden geen associatie met bewegingsangst, pijn en beperkingen. Er waren wel significante uitslagen, maar deze waren dusdanig klein dat die niet klinisch relevant waren. Ook de zelf-gerapporteerde fysieke activiteit toonde geen klinisch relevante associatie met bewegingsangst, pijn en beperkingen. Beperkingen waren matig geassocieerd met bewegingsangst en pijn.

Opmerkingen samenvatter

In deze studie vinden de onderzoekers geen verband tussen fysieke activiteit en bewegingsangst bij mensen met chronische aspecifieke lage rugpijn. Zelfrapportage van fysieke beperkingen bleek wel samen te hangen met bewegingsangst. Deze uitkomsten bevestigen het deel van het fear-avoidence model dat stelt dat een grotere bewegingsangst samenhangt met meer fysieke beperkingen. Dat bewegingsangst ook zou leiden tot meer inactiviteit kan in deze studie niet bevestigd worden. Als mogelijke verklaring hiervoor geven de onderzoekers dat mensen met rugklachten wellicht wel bewegingsangst hebben voor specifieke bewegingen met de rug (bukken, tillen, draaien), maar dat het geen invloed heeft op het algemene fysieke functioneren. Mogelijk dat bij andere vormen van chronische pijn (bijvoorbeeld van de knie) de bewegingsangst sterker gecorreleerd is met een afname in fysieke activiteiten. Wel blijkt dat de mannen in deze chronische rugpijngroep minder actief waren dan de gemiddelde Amerikaanse man. Bij vrouwen was dit verschil niet te zien.

Carvalho, F.A., Maher, C.G., Franco, M.R., Morelhão, P.K., Oliveira, C.B., Silva, F.G., Pinto, R.Z. (2016) Fear of movement is not associated with objective and subjective physical activity levels in chronic non-specific low back pain. Archives Of Physical Medicine And Rehabilitation

Meer van Psychfysio

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 2750+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2021

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 27 januari 2021. Prijs € 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 9 februari 2021. Prijs € 1295,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 11 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 19 maart 2021. Prijs € 595,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 23 maart 2021. Prijs € 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 april 2021. Prijs € 875,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 april 2021. Prijs € 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 21 april 2021. Prijs € 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 18 mei 2021. Prijs € 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 9 juni 2021. Prijs € 875,-...

Najaar 2021

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data najaar 2021 volgen. Prijs € 895,-...

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo